C.mác và ăngghen toàn tập

Xem 1-5 trên 5 kết quả C.mác và ăngghen toàn tập
 • Tham khảo bài thuyết trình 'c.mác và ăngghen toàn tập (tập 33)', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf627p muathu_102 28-01-2013 73 28   Download

 • Tập 16 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong khoảng thời gian từ tháng Chín 1864 đến tháng Bảy 1870, từ khi Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) được thành lập cho đến khi chiến tranh Pháp - Phổ 1870 - 1871 bắt đầu.

  pdf533p muathu_102 28-01-2013 112 39   Download

 • Các Mác sinh ngày: 05/05/1818 mất ngày: 14/03/1833 Sinh trưởng trong 1 gia đình trí thức (bố là luật sư), ở thành Tơrevơ, tỉnh Ranh, 1 vùng có nhiều ảnh hưởng của cách mạng tư sản pháp. ở thành phố Tơrevơ lúc đó đạo kitô là đạo độc ôn nên cũng như gia định, Mác đã là tín đồ Kitô giao. sau khi tốt nghiệp trung hoc(1835) Mác theo học luật ở đại học Bon(1835-1836) và trường đại học tổng hợp Berlin (1836-1841) Mac nghiên cứu cả triết học và lịch sử.

  pdf491p muathu_102 28-01-2013 86 38   Download

 • Trong xã hội phân chia giai cấp, thực chất của quan hệ giai cấp là quan hệ xung đột đối kháng. Nếu hiểu khác đi là mơ hồ về giai cấp. Triết lý nổi tiếng của C.Mác và Ph.Angghen “tước đoạt kẻ đi tước đoạt” không chỉ đúng với quy luật phủ định của phủ định chi phối toàn bộ chu kỳ phát triển trọn vẹn của lịch sử loài người (sở hữu xã hội – sở hữu tư nhân – sở hữu xã hội trên hình thức cao hơn), mà còn hợp với cả đạo lý sống cơ bản...

  pdf49p muaythai5 21-10-2011 141 64   Download

 • Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là cao nhất và phức tạp nhất? a. Sinh học. c. Vận động xã hội. b. Hoá học. Câu 276: Trường phái triết học nào cho vận động và đứng im không tách rời nhau? a. Chủ nghĩa duy vật tự phát. b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII. Câu 277: Trường phái triết học nào cho vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối? a. Chủ nghĩa duy vật tự phát....

  pdf17p muaythai7 30-10-2011 206 94   Download

Đồng bộ tài khoản