C và c++

Xem 1-20 trên 28109 kết quả C và c++
 • Công thức Vật lý 12 do giáo viên Nguyễn Văn Dân biên soạn giúp học sinh ôn tập môn học này có hệ thống về công thức, cũng như lý thuyết cơ bản. Chúc các bạn học tốt môn Vật lý 12.

  pdf55p hiephiep2831993 11-03-2014 223 72   Download

 • Những cơ sở của ngôn ngữ C# Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Điều kiện AND Điều kiện OR Điều kiện Assignment && || ?: = *= /= %= += -= &= ^= |= Và trên biểu thức điều kiện Hoặc trên biểu thức điều kiện điều kiện tương tự if 3.6.7 Toán tử tam phân

  pdf19p xingau3 07-08-2011 90 29   Download

 • Nền tảng kỹ thuật giao tiếp giữa C# - Winform với flash tạm gọi là BJConnect Introduction Trong project này do không thể sử dụng ExternalInterface (yêu cầu cho bản flash 6.0). Nên chúng ta sử dụng một số kỹ thuật khác , low level hơn rất nhiều .Tuy nhiên đã có rất nhiều kỹ thuật mới được đưa vào nhằm đơn giản hóa việc kết nối giữa C# và flash 6 actionscript 2.0 .

  doc6p doanlmit 02-03-2011 122 30   Download

 • Chương 4 Lớp và đối tượng Đối tượng là một trị có thể được tạo ra, lưu giữ và sử dụng. Trong C# tất cả các biến đều là đối tượng. Các biến kiểu số, kiểu chuỗi … đều là đối tượng. Mỗi một đối tượng đều có các biến thành viên để lưu giữ dữ liệu và có các phương thức (hàm) để tác động lên biến thành viên. Mỗi đối tượng thuộc về một lớp đối tương nào đó.

  pdf7p yukogaru 28-07-2010 74 25   Download

 • Chương 4 Lớp và đối tượng (Tiếp theo) 4.4 Hủy đối tượng Giống với Java, C# cũng cung cấp bộ thu dọn rác tự động nó sẽ ngầm hủy các biến khi không dùng. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta cũng cần hủy tường minh, khi đó chỉ việc cài đặt phương thức Finalize(), phương thức này sẽ được gọi bởi bộ thu dọn rác. Ta không cần phải gọi phương thức này. 4.4.1 Hủy tử của C# Hủy tử của C# cũng giống như hủy tử trong C++.

  pdf6p yukogaru 28-07-2010 66 21   Download

 • Chương 18 Attributes và Reflection Xin được nhắc lại rằng một ứng dụng .NET bao gồm mã chương trình, dữ liệu, metadata. Metadata chính là thông tin về dữ liệu mà ứng dụng sử dụng như kiểu dữ liệu, mã thực thi, assembly,… Attributes là cơ chế để tạo ra metadata.

  pdf9p yukogaru 28-07-2010 89 20   Download

 • Chương 17 Assemblies và Versioning Đơn vị cơ bản trong lập trình .NET là Assembly. Một Assembly là một tập hợp các tập tin mà đối với người sử dụng, họ chỉ thấy đó là một tập tin DLL hay EXE. .

  pdf4p yukogaru 28-07-2010 81 17   Download

 • Chương 12 Delegate và Event ( Tiếp theo) 12.1.2 Delegate tĩnh Điểm bất lợi của ví dụ 12-1 là nó buộc lớp gọi, trong trường hợp này là lớp Test, phải khởi tạo các delegate nó cần để sắp thứ tự các đối tượng trong một cặp. Sẽ tốt hơn nếu như có thể lấy các delegate từ lớp Dog và Student. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách tạo cho trong mỗi lớp một delegate tĩnh. Đối với lớp Student ta thêm như sau: public static readonly Pair.WhichIsFirst OrderStudents = new Pair.

  pdf8p yukogaru 28-07-2010 59 11   Download

 • Chương 12 Delegate và Event ( Tiếp theo) Delegate và Event // thành một multicast deleagte Console.WriteLine("myMulticastDelegate = Writer + Logger"); // kết nối hai deleagte // thành một multicast deleagte myMulticastDelegate = Writer + Logger; // gọi delegated, hai phương thức được gọi myMulticastDelegate("First string passed to Collector"); // thông báo thêm deleagte thứ ba // vào một multicast deleagte Console.

  pdf8p yukogaru 28-07-2010 67 8   Download

 • Chương 12 Delegate và Event Delegate có nghĩa là ủy quyền hay ủy thác. Trong lập trình đôi lúc ta gặp tình huống phải thực thi một hành động nào đó, nhưng lại không biết sẽ gọi phương thức nào của đối tượng nào. Chằng hạn, một nút nhấn button khi được nhấn phải thông báo cho đối tượng nào đó biết, nhưng đối tượng này không thể được tiên đoán trong lúc cài đặt lớp button.

  pdf8p yukogaru 28-07-2010 51 7   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Giáo trình C# và ứng dụng: Phần 1 với kết cấu gồm 2 chương giới thiệu những nội dung về: Tổng quan về .Net Framework, ngôn ngữ lập trình C#. Hy vọng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  pdf51p anhgau456 19-11-2015 27 7   Download

 • I. CÁC BÀI TẬP MINH HỌA 3.1. Bài tập mẫu về phép toán số học: phép chia nguyên (/) và phép MODULE(%) Bài 1: Cho biết giá trị của 8/-5 và 8%-5 Kết quả: /* 8/-5=-1; 8%-5=3 */ 3.2. Bài tập mẫu về phép toán

  doc45p nguyenson468 04-10-2011 66 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ lập trình c và c++', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p buomtinhcodon 14-12-2011 76 16   Download

 • Nội dung "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ C++) - Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất của Các đặc điểm mới của C++ so với C, các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng, một số mở rộng của C++, cấu trúc của một chương trình C++.

  ppt49p anhgau456 19-11-2015 30 2   Download

 • Trong những năm gần đây xúc tác phức chất đồng thể đã thu hut́ rất nhiều mối quan tâm của cać nhà nghiên cưú trên thế giơí .

  doc117p v4ntoan91 03-10-2012 102 39   Download

 • Các thiết bị của phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật (ghi chú: + rất cần, - tùy theo nhu cầu) 1. Phòng rửa và cất nước Máy cất nước 1 lần (8 L/giờ) Máy cất nước 2 lần (4 L/giờ) Máy sản xuất nước khử ion 2. Phòng sấy hấp Tủ sấy 60-300oC Nồi khử trùng (autoclave) loại nhỏ (25 L) Nồi khử trùng loại lớn (50-100 L)

  doc94p thanhtam10390 09-12-2012 100 21   Download

 • Chương 1: C# và kiến trúc .NET Tổng quan: Tôi muốn nhấn mạnh rằng đừng bao giờ xem xét ngôn ngữ C# một cách tách biệt, nó luôn đồng hành với "Bộ khung .NET". C# là một trình biên dịch hướng .NET, nghĩa là tất cả các mã của C# luôn luôn chạy trên trên môi trường .NET

  pdf1p sieukidvn 15-08-2010 64 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản