C2h6o

Xem 1-8 trên 8 kết quả C2h6o
 • Êtanol, còn được biết đến như là rượu êtylic hay rượu ngũ cốc hay cồn, là một hợp chất hữu cơ, nằm trong dãy đồng đẳng của rượu metylic, dễ cháy, không màu, là một trong các rượu thông thường có trong thành phần của đồ uống chứa cồn. Trong cách nói dân dã, thông thường nó được nhắc đến một cách đơn giản là rượu. Công thức hóa học của nó là C2H5OH, hay CH3-CH2-OH, viết tóm tắt là C2H6O......

  pdf10p alibabava40tencuop 02-10-2009 314 151   Download

 • Cấu trúc phân tử của êtanol Tổng quan Danh pháp IUPAC Tên khác Êtanol Rượu êtylic cồn hyđrôxyêtan C2H5OH hay C2H6O Công thức phân tử Phân tử gam 46,07 g/mol Biểu hiện Chất lỏng trong suốt Số CAS [64-17-5] Thuộc tínTỷ trọng và pha 0,789 g/cm3, lỏng Độ hòa Trộn lẫn hoàn toàn tan trong nước

  pdf110p heoxinhkute8 30-11-2010 203 80   Download

 • Câu 1: Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 lít H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được 7,32 g rắn. Vậy m có thể bằng: A. 3g B. 5,016g C. 2,98g D. Kết quả khác Câu 2:Cho hỗn hợp Z gồm 2 rượu cĩ cơng thức CxH2x+2O và CyH2yO biết: x + y - 6 và y ≠ x ≠ 1. Cơng thức phân tử hai rượu là: B. CH4O và C3H6O A. C3H8O và C5H10O C. C2H6O và...

  pdf10p iiduongii1 30-03-2011 127 34   Download

 • Câu 1: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất có thể là A. C4H10O. B. C3H6O2. C2H2O3. D. C5H6O2. C. Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O với tỷ lệ khối lượng tương ứng là 44 : 27. Công thức phân tử của X là A. C2H6. C2H6O2. B. C2H6O. D. C2H4O. C. Câu 3 (B-2007): Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng...

  pdf4p nkt_bibo42 03-02-2012 179 20   Download

 • Rượu etylic Axit axetic Công Công thức phân tử: C2H6O Công thức phân tử: C2H4O thức Công thức cấu tạo: Công thức cấu tạo: CH3 – C = O | CH3 – H2C – OH O-H

  pdf2p bupbelen_238 28-07-2011 99 13   Download

 • Cô Công thức phân Công thức phân tử: ng tử: C2H6O C2H4O thứ Công thức cấu tạo: Công thức cấu tạo: c CH3 – CH3 – C = O H2C – OH |

  pdf5p bupbelen_238 28-07-2011 62 8   Download

 • Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là A. C2H6O. B. C2H6O. C. C4H10O2. D. C3H8O2. Câu 2: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;

  pdf5p orionlachocopie 23-03-2011 37 4   Download

 • Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là A. C2H6O. B. C2H6O. C. C4H10O2. D. C3H8O2.

  pdf5p paradise4 15-12-2011 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản