Các chỉ tiêu phân tích kinh doanh

Xem 1-20 trên 662 kết quả Các chỉ tiêu phân tích kinh doanh
 • Tham khảo tài liệu 'các chỉ tiêu phân tích kinh doanh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc165p stormcutter 22-12-2011 622 152   Download

 • Luận án nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần niêm yết, nghiên cứu và đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đề xuất các giải pháp cơ bản để hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính dành riêng cho các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf235p sutihana 06-12-2016 35 16   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Luận án nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu ứng dụng trong phân tích tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và khảo sát thực trạng sử dụng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong ở các doanh nghiệp này.

  pdf201p change00 04-05-2016 31 10   Download

 • Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích kinh doanh giới thiệu tới các bạn những câu hỏi trắc nghiệm trong môn học. Câu hỏi chủ yếu tập trung vào các chủ đề như tổng quan về phân tích kinh doanh phân tích chi phí và giá thành; phân tích tình hình sản xuất; phân tích tình hình tiêu thụ & lợi nhuận.

  doc8p my_ha_nguyen90 23-06-2016 37 6   Download

 • Khi nghiên cứu chu kỳ kinh doanh, các nhà phân tích xem xét một cách cẩn thận nó có thể chỉ diễn ra ở mức độ nhẹ nhưng cũng có thể là rất khốc liệt; sự phục hồi có thể diễn ra từ từ hoặc cũng có thể là phát triển rất nhanh chóng. Vậy Chu kỳ kinh doanh là gỡ? Theo nghĩa chung nhất Chu kỳ kinh doanh được hiểu là sự biến động của các hoạt động kinh tế ngắn hạn trong một thời kỳ nhất định, trong đó các giai đoạn tăng trưởng và các giai...

  doc5p anhluadem 15-10-2010 393 114   Download

 • Chương 2 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nhằm đánh giá khái quát quy mô kết quả sản xuất kinh doanh, nội dung, ý nghĩa các chỉ tiêu phân tích kết quả SX-KD.

  pdf42p five_12 18-03-2014 83 14   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng với mục tiêu hệ thống hóa lý luận về công tác phân tích hiệu quả tại công ty cổ phần, các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động; khảo sát, đánh giá thực trạng về phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng;...

  pdf26p codon_03 30-11-2015 46 14   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 6: Dãy số thời gian. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dãy số thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng, một số phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt78p nomoney7 04-03-2017 3 3   Download

 • Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp được xem xét thông qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến....

  pdf25p phuonghoangnho 23-04-2010 1522 793   Download

 • Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan vì vậy hoạt động phân tích kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng.

  pdf32p concanhcam 13-05-2010 1460 647   Download

 • Chương 1 Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm và nội dung phân tích hoạt động kinh doanh, loại hình phân tích hoạt động kinh doanh, cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh, nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu phân tích, nhân tố trong phân tích, quy trình tiến hành công tác phân tích, tổ chức công tác phân...

  pdf110p holoesinin 13-06-2014 98 27   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh. 2. Ý nghĩa của phân tích kinh doanh trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. 3. Các chỉ tiêu và hệ thống chỉ tiêu thường dùng trong phân tích kinh doanh. 4. Các nhân tố và phân loại nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. 5. Một số phương pháp chủ yếu trong PTHĐKD 6. Tổ chức phân tích kinh doanh trong DN.

  ppt65p oneone_91 29-04-2013 91 18   Download

 • Chương 6 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: hiệu quả kinh doanh và nhiệm vụ phân tích, chỉ tiêu phân tích, phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu tổng mức lợi nhuận, phân tích tỷ suất lợi nhuận.

  pdf29p holoesinin 13-06-2014 59 17   Download

 • Từ lý luận về hiệu quả hoạt động phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh sao cho hao phí nguồn lực, tài lực là thấp nhất với hiệu quả mang lại là cao nhất, cùng với tính chất đặc thù của ngành kinh doanh du lịch, Luận án đã xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

  pdf225p change02 06-05-2016 22 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về phân tích kinh doanh trang thiết bị y tế, thực trạng hoạt động kinh doanh thiết bị y tế tại công ty TNHH Tiến Đại Phát; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trang thiết bị tại công ty TNHH Tiến Đại Phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p dledangnguyen 04-06-2017 8 1   Download

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp tóm tắt các chỉ tiêu phân tích thông thường dùng đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính trong một doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p tranminhthuan_2001 16-02-2014 175 74   Download

 • Đề tài hướng đến nghiên cứu các mục tiêu sau: tìm hiểu và đánh giá chung tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua (từ năm 2003 đến năm 2005), nghiên cứu những cơ hội-đe doạ và điểm mạnh-điểm yếu của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình tiêu thụ-chi phí và lợi nhuận của Công ty trong ba năm qua và những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chỉ tiêu này, tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ki...

  pdf72p langtuthangpro 04-09-2014 117 57   Download

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh do GV. Trần Thị Hương biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm phân tích thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực đầu vào. Trên cơ sở đó xác định chính xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.

  ppt32p insert_12 20-08-2013 165 41   Download

 • Chương 4 Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chí phí hoạt động kinh doanh, giá thành sản phẩm dịch vụ và yêu cầu phân tích; phân tích chung tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ; phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu; phân tích biến động giá thành theo khoản mục ...

  pdf30p holoesinin 13-06-2014 80 37   Download

 • Luận văn nghiên cứu các nội dung phân tích hiệu quả đang áp dụng tại Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, tìm hiểu nhu cầu phân tích ở các cấp quản lý hiện nay; hoàn thiện tổ chức số liệu kế toán phục vụ công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty; vận dụng các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu quản lý hiện tại của công ty, tiến hành phân tích trên số liệu hiện tại.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 57 18   Download

Đồng bộ tài khoản