Các công cụ xử lý feature

Xem 1-4 trên 4 kết quả Các công cụ xử lý feature
 • Hầu hết các tùy chọn hiệu chỉnh của Pro/Engineer đều thực hiện trên các feature riêng lẻ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, một nhóm feature lại được xử lý cùng với nhau như trong trường hợp tạo một mảng của một nhóm feature

  pdf11p prius311 04-10-2009 177 97   Download

 • Các công cụ xử lý Feature

  pdf11p tieulac 27-11-2010 42 5   Download

 • Nhóm các feature Hầu hết các tuỳ chọn hiệu chỉnh của Pro/Engineer đều thực hiện trên các feature riêng lẻ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, một nhóm feature lại được xử lý cùng với nhau như trong trường hợp tạo một mảng của một nhóm feature (hình 9ư1). Pro/Engineer cung cấp các công cụ để tạo nhóm các feature và xử lý với nhóm các feature.

  pdf11p nvavan 17-02-2011 237 152   Download

 • Hầu hết các tùy chọn hiệu chỉnh của Pro/Engineer đều thực hiện trên các feature riêng lẻ

  pdf11p nguyen6 25-11-2009 95 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản