Các giải pháp lập trình asp.net

Xem 1-20 trên 21 kết quả Các giải pháp lập trình asp.net
 • Ebook Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0: Tập 2 được thiết kế giống như một tài liệu tham khảo cho các dự án mã nguồn mở. Hầu hết lập trình viên không cần hấp thụ mọi thông tin về một chủ đề cụ thể theo kiểu truyền thống mà nhiều khi lập trình viên tìm thấy câu trả lời trong mã lệnh, rồi mới đọc nội dun hay tư liệu kèm theo đó.

  pdf102p peter_hi 21-04-2010 693 454   Download

 • Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 là quyển sách hoàn hảo cho những ai muốn tìm hiểu nhanh các tính năng và công cụ mới trong phiên bản 2.0 của ASP.NET. Bạn có thể đọc một quyển sách theo lối truyền thống, và mất nhiều thời gian để nghĩ xem phải làm gì để viết một phần mềm cho ra trò. Nhưng nếu sử dụng quyển sách này, bạn có thể hiểu và thử nghiệm các dự án vô cùng thiết thực chỉ trong một thời gian ngắn....

  pdf82p thienly126 15-03-2011 155 81   Download

 • Quyển sách này được thiết kế giống như một tài liệu tham khảo cho các dự án mã nguồn mở. Hầu hết lập trình viên không cần hấp thụ mọi thông tin về một chủđề cụ thể theo kiểu truyền thống; mà nhiều khi lập trình viên tìm thấy câu trả lời trong mã lệnh, rồi mới đọc nội dung hay tư liệu kèm theo đó. Quyển sách này nhắm đến việc thỏa mãn khuynh hướng đó, các chủ đề và các khái niệm được truyền đạt từ căn bản đến nâng cao.

  pdf82p phitan 03-07-2012 318 204   Download

 • Cuốn sách Các giải pháp lập trình C# được chia thành 17 chương, mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể trong quá trình tạo các giải pháp C# với các nội dung chính: phát triển ứng dụng, thao tác dữ liệu, miền ứng dụng, cơ chế phản chiếu và siêu ứng dụng, tiến trình và sự đồng bộ, XML, windows form, ASP.Net, đồ họa, đa phương tiện và in ấn, cơ sở dữ liệu, lập trình mạng,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên CNTT.

  pdf706p 2111002778 22-04-2014 84 42   Download

 • Các giải pháp lập trình ASP.NET

  pdf0p ziwan 10-03-2009 574 387   Download

 • Quyển sách này được thiết kế giống như một tài liệu tham khảo cho các dự án mã nguồn mở. Hầu hết lập trình viên không cần hấp thụ mọi thông tin về một chủ đề cụ thể theo kiểu truyền thống; mà nhiều khi lập trình viên tìm thấy câu trả lời trong mã lệnh, rồi mới đọc nội dung hay tư liệu kèm theo đó.

  pdf82p vantrungtran 03-02-2010 211 135   Download

 • Đối tượng Request nhận tất cả giá trị mà trình duyệt của client gởi đến server thông qua HTTP request. Request đại diện cho Client khi yêu cầu trang Web, Server sẽ dùng vừa Response vừa Request để đáp ứng yêu cầu hay đòi hỏi thông tin từ Client.

  ppt65p tulip_12 14-01-2013 36 10   Download

 • Web App là 1 loại ứng dụng client/server. Trong app, user tại 1 máy client truy cập vào 1 app tại 1 máy server. Trong 1 app thì client và server được kết nối với nhau thong qua Internet(WAN)/ Intranet(LAN) Trong 1 Web App, User làm việc thông qua 1 Web Browser tại 1 máy client. Web browser cung cấp cho user 1 giao diện ứng dụng. (Internet Explore, Mozila …)

  ppt82p tulip_12 14-01-2013 30 2   Download

 • Các giải pháp lập trình C# Chương 1: Phát triển ứng dụng Chương 2: Thao tác dữ liệu Chương 3: Miền ứng dụng, cơ chế phản chiếu, và siêu dữ liệu Chương 4: Tiểu trình, tiến trình, và sự đồng bộ Chương 5: XML Chương 6: Windows form Chương 7: ASP.NET và web form Chương 8: Đồ hoạ, đa phương tiện, và in ấn Chương 9: File, thư mục, và I/O

  pdf29p lovecafe1 26-08-2011 36 3   Download

 • Với mục đích cung cấp những giải pháp từ cơ bản đến phức tạp để xây dựng ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh, chúng ta chọn ứng dụng bán hàng qua mạng để làm quen trong suốt quá trình thiết kế các ví dụ và ứng dụng đính kèm theo sách.

  pdf278p babylove117x 24-03-2011 278 144   Download

 • ADO.NET cung cấp khả năng truy cập các nguồn dữ liệu một cách nhất quán như SQL Server, dữ liệu quản lý thông qua OLE DB và XML ADO.NET bao gồm các trình cung cấp dữ liệu .NET (.NET data provider) cho việc kết nối đến cơ sở dữ liệu, thực thi một câu lệnh và truy xuất kết quả.

  ppt51p tulip_12 14-01-2013 41 14   Download

 • ASP.NET dùng Cookies để lưu trữ Session ID và thông tin về user. Nếu browser của user không yểm trợ cookies hoặc trong nhiều trường hợp, user không muốn (hay chấp nhận) yểm trợ cookies? ASP.NET dùng Cookie Munging = ASP.NET phải mã hoá và giải mã (encode and decode) Session ID cùng với các thông tin liên hệ và đặt vào các trang Web trước khi gởi đi.

  pdf45p impossible_1 14-11-2013 30 9   Download

 • ASP.Net 2.0 cung cấp một cách đơn giản để tạo trang template làm nền tảng cho bất kỳ trang web nào trong website. Các template này gọi là Master Page. Sử dụng master page giúp cho việc xây dựng các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn và dễ quản lý hơn

  ppt18p tulip_12 14-01-2013 39 8   Download

 • Dan Wahlin dịch vụ Web là một phần không thể thiếu của các khuôn khổ NET cung cấp một giải pháp nền tảng cho trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống phân phối. Mặc dù các dịch vụ Web thường được sử dụng để cho phép hệ điều hành khác nhau, các mô hình đối tượng và ngôn ngữ lập trình để gửi và nhận dữ liệu, họ cũng có thể được sử dụng để tự động đưa dữ liệu vào một trang ASP.NET AJAX hoặc gửi dữ liệu từ một trang một back-end hệ thống....

  pdf18p huongdanhoctot 08-10-2011 33 4   Download

 • Tuy nhiên, theo bao gồm, ASP.NET sẽ chuyển tiếp tất cả các phương pháp proxy cuộc gọi đến các dịch vụ từ xa để thực hiện. Nếu Visual Studio diễn giải các tập tin thành công, bạn sẽ thấy một danh sách các phương pháp có sẵn (GetStockQuotes trong ví dụ trong hình 2-14).

  pdf44p kimku15 18-10-2011 77 4   Download

 • Các HTML control thông thường như , , sẽ không được xử lý bởi server mà được gửi trực tiếp cho browser để hiển thị Các HTML control có thể được xử lý ngay tại phía server bằng cách chuyển chúng thành các HTML server control.

  ppt66p tulip_12 14-01-2013 23 4   Download

 • Themes tương tự như Cascading style sheet (CSS), nó cho phép định nghĩa những style cho các trang web. Themes có chức năng sâu hơn CSS, cho phép ứng dụng các style, graphic và cả các tập tin CSS vào những trang của ứng dụng. Themes là tập hợp các định nghĩa style sheet cho các điều khiển, cho từng trang hoặc cho cả một ứng dụng. Có thể sử dụng nhiều themes trong một ứng dụng

  ppt19p tulip_12 14-01-2013 19 3   Download

 • ASP.NET AJAX Client-Side PageRequestManager Chương cuối cùng theo Trang đối tượng thông qua các giai đoạn vòng đời của nó để xử lý các yêu cầu đầu tiên một trang web kích hoạt cho một phần vẽ trang. Như bạn đã thấy, phản ứng máy chủ để yêu cầu này chứa một khối kịch bản được tạo ra bởi các trường hợp PageRequestManager hiện tại phía máy chủ.

  pdf72p hoa_thuyvu 13-10-2011 33 2   Download

 • Thủ tục này thực hiện một ứng dụng xử lý sự kiện xác thực và xây dựng GenericPrincipal và các đối tượng FormsIdentity dựa trên thông tin chứa trong vé xác thực. Để xây dựng GenericPrincipal và các đối tượng FormsIdentity 1. Giải pháp Explorer, mở global.asax. 2. Chuyển sang chế độ code và thêm bằng cách sử dụng báo cáo sau đây để đầu của tập tin:

  pdf60p kimku15 18-10-2011 16 2   Download

 • Khi lập trình, tính giá trị một biểu thức toán học là điều quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng (như chương trình vẽ đồ thị hàm số chẳng hạn, trong đó chương trình cho phép người dùng nhập vào hàm số), ta cần phải tính giá trị của một biểu thức được nhập vào từ bàn phím dưới dạng một chuỗi. Với các biểu thức toán học đơn giản (như a+b) thì bạn có thể tự làm bằng các phương pháp tách chuỗi “thủ công”.

  pdf5p abcdef_45 29-10-2011 224 37   Download

Đồng bộ tài khoản