Các kiểu dữ liệu cơ sở

Xem 1-20 trên 644 kết quả Các kiểu dữ liệu cơ sở
 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về các kiểu dữ liệu cơ sở. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Các kiểu dữ liệu cơ sở; biến, hằng, câu lệnh và biểu thức; các lệnh nhập xuất; và một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 20 3   Download

 • Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về các kiểu dữ liệu cơ sở trong C. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các kiểu dữ liệu cơ sở; biến, hằng, câu lệnh và biểu thức; các lệnh nhập xuất;...và một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt47p tangtuy05 23-03-2016 23 1   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình Java - Chương 2: Toán tử và kiểu dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các từ khóa thường gặp, định danh, biến và phạm vi của biến, các kiểu dữ liệu cơ sở, các toán tử và biểu thức, ép kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p doinhugiobay_17 01-03-2016 19 6   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Kiểu dữ liệu - Biến - Biểu thức giới thiệu đến bạn các kiểu dữ liệu cơ bản, biến, hằng số, biểu thức, các toán tử trong C, thứ tự ưu tiên của các phép toán.

  pdf0p thanhquangvaa 18-09-2010 238 132   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các kiểu dữ liệu cơ sở', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt47p cactaceae1990 12-04-2011 77 17   Download

 • Biến là một vùng nhớ có kích thước và có một địa chỉ nhất định nằm trong bộ nhớ RAM. Biến dùng để lưu giữ một dữ liệu đầu vào, đầu ra hoặc một kết quả trung gian trong quá trình làm việc. Dữ liệu được lưu trong biến nên cách tổ chức thông tin trong biến là kiểu của dữ liệu. Nội dung của biến có thể thay đổi trong quá trình làm việc.

  pdf14p david_d 04-07-2012 224 98   Download

 • Có 4 kiểu cơ sở như sau: Kiểu số nguyên: giá trị của nó là các số nguyên như 2912, -1706, …. Kiểu số thực: giá trị của nó là các số thực như 3.1415, 29.12, -17.06, …. Kiểu luận lý: giá trị đúng hoặc sai. Kiểu ký tự: 256 ký tự trong bảng mã ASCII. Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc....

  ppt71p thienthanoze 14-01-2011 49 10   Download

 • Tiếp tục tạo project Console application trên Microsoft Visual Studio...

  doc4p hoangluonghlk 08-05-2011 80 10   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 3: Các kiểu dữ liệu cơ sở trình bày về biến - hằng - câu lệnh và biểu thức, các lệnh nhập xuất, các kiểu số nguyên, kiểu ký tự, các toán tử học, viết biểu thức cho các mệnh đề.

  pdf24p phuongpham357 22-07-2014 28 5   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 13 - Kiểu dữ liệu có cấu trúc - Kiểu bản ghi (Record) nêu lên cách sử dụng Record; mảng các bảng ghi và một số nội dung khác. Đặc biệt, với những bài tập được đưa ra ở cuối bài sẽ giúp cho các bạn củng cố kiến thức này một cách tốt hơn.

  pdf15p cocacola_10 07-12-2015 40 7   Download

 • Dưới đây là bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 14 - Kiểu dữ liệu có cấu trúc - Kiểu tệp (File). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn những nội dung về khái niệm tệp, cấu trúc và phân loại tệp, mở tệp mới để cất dữ liệu, đọc dữ liệu từ một tệp đã có và một số nội dung khác.

  pdf34p cocacola_10 07-12-2015 48 7   Download

 • Bài giảng môn "Cấu trúc dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật" trình bàu các nội dung: Tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu trong một đề án tin học, các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu, các kiểu dữ liệu (khái niệm kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ sở, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, kiểu dữ liệu con trỏ, kiểu tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p tsmttc_007 12-09-2015 37 4   Download

 • Dưới đây là bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Tổng quan của Nguyễn Đức Cương. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu; các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu; các kiểu dữ liệu (khái niệm kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu cơ sở, kiểu dữ liệu có cấu trúc, kiểu dữ liệu con trỏ).

  pdf6p cocacola_09 23-11-2015 22 3   Download

 • Bài giảng này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình C. Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp người học làm quen với các kiểu dữ liệu cơ sở, biết cách khai báo biến và hằng, làm quen với các toán tử, biết cách sử dụng hàm vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf46p namthangtinhlang_04 15-11-2015 19 3   Download

 • Các phép toán: phép so sánh (=, ) và các phép toán logic: AND, OR, XOR, NOT.Trong Pascal, khi so sánh các giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE, TRUE.Giả sử A và B là hai giá trị kiểu Boolean.

  pdf23p matem91 20-11-2013 404 227   Download

 • Nội dung: - Kiểu mảng và chuỗi - Kiểu cấu trúc - Kiểu con trỏ - Kiểu tập tin - Độ phức tạp thuật toán

  ppt42p trang82bh 04-12-2009 339 126   Download

 • Tạo bảng dùng T-SQL Làm việc với các kiểu dữ liệu cơ bản của SQL Server Làm việc với các thuộc tính của trường dữ liệu Thực thi các ràng buộc kiểu miền(Domain constraints) và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu(data integrity).  Dùng khóa chính(primary key) và khóa kết hợp(composite key).

  pdf12p hoangminhitvn 23-08-2011 50 7   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản" do TS. Đặng Thế Vinh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu về quá trình ra đời và phát triển của Visual Basic, chương trình đầu tiên, đối tượng và thuộc tính, những kiểu dữ liệu cơ sở của Visual Basic, lập chương trình đơn giản, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc lặp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf186p doinhugiobay_09 06-01-2016 34 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tin học đại cương dùng cho khối A", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Internet và cách sử dụng internet, giải thuật, cấu trúc chương trình Pascal, các kiểu dữ liệu cơ sở và cách khai báo, chương trình con - hàm và thủ tục, kiểu dữ liệu có cấu trúc - Kiểu bản ghi và kiểu tệp, đồ họa và âm thanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p tsmttc_008 05-09-2015 32 8   Download

 • Chương 2. Một người đầu tư $1000.00 vào một tài khoản tiết kiệm với lãi suất, 5%. Giả sử tiền lãi được gộp với vốn trong tài khoảng, tính và in ra số tiền trong tài khoản vào cuối mỗi năm trong vòng 10 năm. Sử dụng công thức sau để tính các khoản tiền đó.

  pdf38p sakuraphuong 30-05-2013 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản