» 

Các Loại Chi Phí

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh (GV. Nguyễn Hải Sản) - Chương 7: Quản trị chi phí sản xuất

  Mục tiêu sau khi nghiên cứu chương 7 giúp các bạn nắm : Các loại sản xuất, các phương pháp tính giá thành, các loại chi phí và phân loại chi phí, phân tích điểm hòa vốn, các loại chi phí sản xuất, các phương pháp xác định giá thành cơ bản,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt 22p trentroicosao 14-03-2014 10 3

 • Chương 2. CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

  Chương 2. CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Như đã trình bày ở chương 1, vai trò của kế toán quản trị ngày càng được khẳng định và nó được xem như là một trong những công cụ phục vụ hữu hiệu nhất cho quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công việc quản lý, từ khâu lập kế hoạch bao gồm việc xác định các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như xác định các phương tiện để...

  pdf 0p thanh_trieu 25-12-2009 871 363

 • Bài giảng về CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ & ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ

  Giải thích được mối quan hệ giữa việc phân tích chi phí (cost estimation), cách ứng xử của chi phí (cost behavior), và dự đoán chi phí (cost prediction). Định nghĩa và giải thích được cách ứng xử của các loại chi phí: chi phí biến đổi, chi phí cố định, và chi phí hỗn hợp.

  ppt 31p little_angel_0590 30-03-2011 74 17

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí

  Chương 2 Phân loại chi phí trong bài giảng Kế toán quản trị nhằm trình bày về các khái niệm chi phí và hình thức biểu hiện chi phí. Các yếu tố chi phí, các khoản mục chi phí, chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ. Biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp. Thể hiện chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh. Nhận dạng chi phí khác.

  pdf 31p vespa_12 14-04-2014 37 6

 • Bài 2 - Khái niệm và phân loại chi phí

  Phân biệt được cho phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất • Phân biệt được chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ • Mô tả được vai trò của các chi phí trên báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp • Hiểu được bản chất của chi phí cơ hội, chi phí chìm, chi phí chênh lệch

  ppt 21p newbievnx 06-03-2011 765 205

 • Một số giải pháp kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp

  Kiểm soát chi phí là hoạt động thiết yếu cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiểu được các loại chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí, chúng ta có thể kiểm soát được chi phí, từ đó có thể tiết kiệm chi phí, vấn đề chi tiêu sẽ hiệu quả hơn, và sau cùng là tăng lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf 10p cucai_trang 04-06-2010 339 204

 • Chương 2 - Phân loại chi phí

  1 .Các cách phân loại chi phí Theo chức năng Theo mối quan hệ với mức độ hoạt động Theo khả năng qui nạp Theo tính liên quan Theo khả năng kiểm soát 2 .Phân loại CP

  ppt 54p kybinhbatkhuat 09-02-2011 410 184

 • Đề tài “Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p bongbongcam 10-08-2010 310 151

 • Kế toán chi phí- Phân loại chi phí

  Chi phí là khoản tiêu hao của các nguồn lực đã sử dụng cho 1 mục đích, biểu hiện bằng tiền. Hoặc Chi phí là biểu hiện bằng tiền toàn bộ phí tổn về lao động sống và lao động vật hóa, phát sinh trong quá trình hoạt động của 1 tổ chức.

  ppt 92p can_loc 27-07-2012 247 114

 • Trương Trung Nghĩa - Bài tập nhóm môn kinh tế quản lý - Chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp

  Trình bày các loại chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp. sử dụng các chi phí trong các quyết định quản lý như thế nào ?

  doc 9p ahenpecked 24-12-2010 232 103

 • CHƯƠNG II CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

  - Chi phí: là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm thu được các loại tài sản, hàng hóa hoặc các dịch vụ

  ppt 20p lazycat228 20-11-2011 251 98

 • Một số giải pháp kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh( p1) 19-02-2011

  Kiểm soát chi phí là hoạt động thiết yếu cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiểu được các loại chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí, chúng ta có thể kiểm soát được chi phí, từ đó có thể tiết kiệm chi phí, vấn đề chi tiêu sẽ hiệu quả hơn, và sau cùng là tăng lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày sơ lược lý luận chung về chi...

  doc 13p vtgvhai 04-08-2012 145 74

 • Bài 2 – Khái niệm và cách phân loại chi phí

  Trong qúa trình điều hành và quản lý hoạt động của doanh nghiệp, các nhà quản trị luôn luôn cần các thông tin về hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng trên quan điểm kế toán, các thông tin mà các nhà quản lý cần đa số thường có liên quan đến các chi phí của doanh nghiệp.

  pdf 13p nhaanlanhx 22-05-2011 171 65

 • Cách ứng xử của chi phí và ước lượng chi phí

  Giải thích được mối quan hệ giữa việc phân tích chi phí(cost estimation), cách ứng xử của chi phí (cost behavior), và dự đoán chi phí (cost prediction. Định nghĩa và giải thích được cách ứng xử của các loại chi phí: chi phí biến đổi, chi phí cố định, và chi phí hỗn hợp. Giải thích được tầm quan trọng của khoản thích hợp (relevant range) của chi phí trong việc ước lượng chi phí.

  ppt 31p newbievnx 06-03-2011 170 51

 • Luận văn Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh

  Đối với các nhà quản lý thì các chi phí là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do đó, kiểm soát chi phí là vấn đề quan trọng và mang tính sống còn đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dệt nói riêng. Hiểu được các loại chi phí và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí có thể kiểm soát được...

  doc 89p duycuong2106 27-02-2013 70 38

 • Chương 4. CHI PHÍ CHU KỲ SỐNG LCC & KINH TẾ BẢO TRÌ

  "Chi phi ́ chu ky ̀ sôń g (LCC) la ̀ toaǹ bô ̣ cać loaị chi phi ́ ma ̀ khać h haǹ g (ngươì mua, ngươì sư ̉ duṇ g) phaỉ tra ̉ trong thơì gian sư ̉ duṇ g thưc̣ tê ́ cuả thiết bị".Chi phí chu kỳ sống gồm:

  ppt 64p thanhnamtv 17-09-2011 98 38

 • RA QUYẾT ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ CHI PHÍ

  Nhận diện vai trò của các loại chi phí khác nhau trong việc ra quyết định: Chi phí mong muốn Chi phí Kaizen Chi phí chu kỳ sống Các công cụ chi phí khác: Chi phí chất lượng Chi phí Taguchi Chi phí môi trường, chi phí tận dụng, và chi phí hủy bỏ

  ppt 59p alt_12 24-07-2013 17 8

 • Các loại chi phí cho hệ thống ERP

  Chi phí lớn nhất trong ngân sách chi tiêu cho ERP nằm ở phần triển khai. Xác định trước những khoản mục chi phí sẽ giúp việc triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng, bằng không, sẽ dễ bị sa lầy và thất bại. Các loại chi phí cho hệ thống ERP Chi phí triển khai phần mềm (PM) ERP gồm khá nhiều mục,

  pdf 4p richmax 01-08-2013 31 6

 • Bài giảng Phân loại & tính toán chi phí - Nguyễn Quỳnh Anh

  Bài giảng Phân loại & tính toán chi phí nhằm giúp sinh viên hiểu khái niệm về chi phí, phân loại chi phí, hiểu các bước trong quy trình tính toán chi phí cho một dự án hoặc hoạt động y tế. Bài giảng trình bày khoa học, các vấn đề kinh tế học dành cho sinh viên không chuyên kinh tế.

  pdf 36p big_12 07-06-2014 38 2

 • Chương 4: Quan hệ Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận

  Hiểu được tác động của hoạt động lên lãi đóng góp và lợi nhuận ròng Tính hệ số lãi đóng góp và áp dụng .Hiểu và tính được đòn bẩy hoạt động. Hiểu được tác động của thay đổi các loại chi phí, giá bán và sản lượng lên lãi đóng góp

  pdf 19p doremon_12 24-12-2013 13 1

 • + Xem thêm 1180 Các Loại Chi Phí khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản