Các loại hình chiến lược

Xem 1-20 trên 294 kết quả Các loại hình chiến lược
 • 6.1.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của các cổ đông. Chiến lược cấp doanh nghiệp là một lời công bố về mục tiêu dài hạn, các định hướng phát triển của tổ chức.

  pdf15p meodentinhnghich 18-06-2011 1064 193   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược chương 6: các loại hình chiến lược của doanh nghiệp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p xedapcam 07-05-2010 1065 429   Download

 • Nội dung Chương 8 Chiến lược cấp chức năng trong quản trị chiến lược nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp chức năng. Tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp chức năng phải đặt ra và giải quyết và nắm được các loại hình chiến lược cấp chức năng.

  pdf16p vespa_12 14-04-2014 77 22   Download

 • Chương 6 Chiến lược cấp công ty trong Quản trị chiến lược nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp công ty. Tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp công ty phải đặt ra và giải quyết và nắm được các loại hình chiến lược kinh doanh cấp công ty.

  pdf17p vespa_12 14-04-2014 50 17   Download

 • Các loại hình chiến lược của DN. 6.1 Các cấp chiến lược của doanh nghiệp 6.2 Chiến lược chức năng và sự lựa chọn 6.3 Chiến lược kinh doanh & chiến lược cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) 6.4 Chiến lược công ty & chiến lược liên minh.

  pdf45p muaythai3 25-10-2011 135 54   Download

 • Liên kết từng phần hoặc toàn phần - Liên kết toàn phần diễn ra khi hãng nắm giữ toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị liên quan đến sản phẩm và dịch vụ cuối cùng. Ví dụ điển hình cho loại liên kết này là hãng Ôtô Ford và hãng Dầu mỏ Exxon. - Liên kết một phần là việc hãng chỉ nắm giữ một số khâu quan trọng trong quá trình sản xuất.

  ppt54p insert_12 20-08-2013 34 7   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chiến lược Marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề trình bày lí luận vê chiến lược Marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề, thực trạng hoạch định và thực thi chiến lược Marketing hàng thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề Việt Nam, đề xuất chiến lược marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 152 73   Download

 • Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp 6.1 Các cấp chiến lược của doanh nghiệp 6.2 Chiến lược chức năng và sự lựa chọn 6.3 Chiến lược kinh doanh & chiến lược cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) 6.4 Chiến lược công ty & chiến lược liên minh, hợp tác

  pdf26p thienlypro90 28-09-2011 129 37   Download

 • Nội dung Quản trị chiến lược chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra và giải quyết và nắm được các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.

  pdf10p vespa_12 14-04-2014 81 31   Download

 • Chiến lược kinh doanh đề cập đến việc công ty cạnh tranh như thế nào trong một thị trường nào đó (chủ yếu là chiến lược cạnh tranh). Chiến lược công ty đề cấp dến việc công ty cạnh tranh ở đâu? tức là đề cập đến đấu trường hay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp

  pdf59p doremon_12 19-12-2013 54 14   Download

 • Chương 8 Chiến lược cấp chức năng thuộc bài giảng quản trị chiến lược kinh doanh. Trong chương học này mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp chức năng, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp chức năng phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp chức năng.

  pdf16p vanthanhthiennu22 22-05-2014 68 13   Download

 • Chương 6 Chiến lược cấp công ty, mục tiêu nghiên cứu trong chương này nhằm: làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp công ty, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp công ty phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược kinh doanh cấp công ty.

  pdf17p vanthanhthiennu22 22-05-2014 33 12   Download

 • Chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.

  pdf10p vanthanhthiennu22 22-05-2014 45 6   Download

 • Đề án tái cơ cấu hệ thống NH đã được Chính phủ phê duyệt và ban hành. Theo đó, không chỉ NHTM yếu kém gấp rút thực hiện tái cơ cấu, mà ngay cả NH đã hợp nhất, sáp nhập cũng đang rốt ráo tìm kiếm cổ đông chiến lược giúp tái cơ cấu, xử lý nợ xấu để hoạt động lành mạnh hơn. Tăng vốn để trả nợ Được hợp nhất từ 3 NH, từ đầu năm đến nay hoạt động kinh doanh của NHTMCP Sài Gòn (SCB) đã ổn định và đạt được một số kết quả ban...

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 37 2   Download

 • Bài 4: Chiến lược cấp kinh doanh, bài học này tìm hiểu nội dung sau: Khái niệm, vai trò và các tiêu chí phân đoạn chiến lược; Sự khác biệt giữa 2 công cụ phân đoạn: phân đoạn chiến lược và phân đoạn thị trường; Khái niệm, phân loại, các ưu và nhược điểm, trường hợp triển khai loại hình chiến lược cạnh tranh tổng quát chiến lược dẫn đầu về chi phí, chiến lược khác biệt hóa và chiến lược tập trung.

  pdf20p canhdangxuan 03-04-2014 124 26   Download

 • Bai 6: Chiến lược kinh doanh quốc tế, mục tiêu bài học này giúp người học có thể: Nhận dạng các động cơ phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp; Giải thích các nguồn lợi thế cạnh tranh của quốc gia và quốc tế; Lựa chọn loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế; Lựa chọn và đánh giá các phương thức tiếp cận và xâm nhập thị trường quốc tế.

  pdf20p canhdangxuan 03-04-2014 30 13   Download

 • Việc lên thời gian biểu cho các kế hoạch chiến lược phụ thuộc vào đặc điểm, nhu cầu của công ty cũng như các yêu cầu cấp thiết của môi trường bên ngoài. Ví dụ đơn cử như đối với những công ty có sản phẩm và các loại hình dịch vụ trong nền kinh tế biến động mạnh thì các kế hoạch nên được thực hiện thường xuyên.

  pdf3p womanhood911_01 07-10-2009 439 155   Download

 • Biết qui trình để thực hiện kiểm tra chiến lược. Biết các loại hình kiểm tra chiến lược. Biết các tiêu chí để kiểm tra chiến lược. Kiểm tra chiến lược liên quan đến những công việc sau :Kiểm tra các điều kiện cơ sở của chiến lược. Đo lường kết quả thực hiện với tiêu chuẩn. Đưa ra các điều chỉnh để đảm bảo kết quả thực hiện phù hợp với chiến lược.

  pdf12p hivu69 03-08-2011 293 135   Download

 • Cung cấp những nguyên lý về bản chất của quản trị kinh doanh hiện đại áp dụng với tất cả các loại hình doanh nghiệp, từ đó tạo lập cho người học tư duy chiến lược trong mối quan hệ tương thích với môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi. Mục tiêu cụ thể: Cung cấp những nguyên lí căn bản của QTCL. Cung cấp những kiến thức căn bản với tiếp cận của quản trị theo mục tiêu và quản trị theo quá trình.

  pdf30p muaythai3 30-10-2011 238 81   Download

 • Bình Định là quê hương của các loại hình nghệ thuật như tuồng, bài chòi... với bờ biển dài, nhiều vũng vịnh với những bãi tắm đẹp và danh lam thắng cảnh như: Quy Nhơn, Tam Quan, Tân Thanh, Vĩnh Hội, Trung Lương, Hải Giang, Đảo Yến, bãi tắm Hoàng Hậu, Quy Hòa, Bãi Dại, Tân Phụng, Vĩnh Lợi .

  pdf0p fpt_12 23-05-2013 68 29   Download

Đồng bộ tài khoản