Các loại hình chiến lược

Xem 1-20 trên 306 kết quả Các loại hình chiến lược
 • 6.1.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của các cổ đông. Chiến lược cấp doanh nghiệp là một lời công bố về mục tiêu dài hạn, các định hướng phát triển của tổ chức.

  pdf15p meodentinhnghich 18-06-2011 1081 193   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược chương 6: các loại hình chiến lược của doanh nghiệp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p xedapcam 07-05-2010 1068 430   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 Các loại hình chiến lược trong kinh doanh toàn cầu gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các loại hình chiến lược từ khung tích nhập toàn cầu - thích ứng địa phương, chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh toàn cầu,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 10 3   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 Các loại hình chiến lược gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Chiến lược cấp công ty, các chiến lược cạnh tranh tổng quát, lựa chọn và ra quyết định chiến lược.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 2 1   Download

 • Nội dung Chương 8 Chiến lược cấp chức năng trong quản trị chiến lược nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp chức năng. Tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp chức năng phải đặt ra và giải quyết và nắm được các loại hình chiến lược cấp chức năng.

  pdf16p vespa_12 14-04-2014 83 23   Download

 • Chương 6 Chiến lược cấp công ty trong Quản trị chiến lược nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp công ty. Tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp công ty phải đặt ra và giải quyết và nắm được các loại hình chiến lược kinh doanh cấp công ty.

  pdf17p vespa_12 14-04-2014 54 17   Download

 • Các loại hình chiến lược của DN. 6.1 Các cấp chiến lược của doanh nghiệp 6.2 Chiến lược chức năng và sự lựa chọn 6.3 Chiến lược kinh doanh & chiến lược cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) 6.4 Chiến lược công ty & chiến lược liên minh.

  pdf45p muaythai3 25-10-2011 141 54   Download

 • Liên kết từng phần hoặc toàn phần - Liên kết toàn phần diễn ra khi hãng nắm giữ toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị liên quan đến sản phẩm và dịch vụ cuối cùng. Ví dụ điển hình cho loại liên kết này là hãng Ôtô Ford và hãng Dầu mỏ Exxon. - Liên kết một phần là việc hãng chỉ nắm giữ một số khâu quan trọng trong quá trình sản xuất.

  ppt54p insert_12 20-08-2013 35 8   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chiến lược Marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề trình bày lí luận vê chiến lược Marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề, thực trạng hoạch định và thực thi chiến lược Marketing hàng thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề Việt Nam, đề xuất chiến lược marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 162 81   Download

 • Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp 6.1 Các cấp chiến lược của doanh nghiệp 6.2 Chiến lược chức năng và sự lựa chọn 6.3 Chiến lược kinh doanh & chiến lược cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) 6.4 Chiến lược công ty & chiến lược liên minh, hợp tác

  pdf26p thienlypro90 28-09-2011 130 37   Download

 • Nội dung Quản trị chiến lược chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra và giải quyết và nắm được các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.

  pdf10p vespa_12 14-04-2014 84 31   Download

 • Chương 6 Chiến lược cấp công ty, mục tiêu nghiên cứu trong chương này nhằm: làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp công ty, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp công ty phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược kinh doanh cấp công ty.

  pdf17p vanthanhthiennu22 22-05-2014 38 17   Download

 • Chiến lược kinh doanh đề cập đến việc công ty cạnh tranh như thế nào trong một thị trường nào đó (chủ yếu là chiến lược cạnh tranh). Chiến lược công ty đề cấp dến việc công ty cạnh tranh ở đâu? tức là đề cập đến đấu trường hay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp

  pdf59p doremon_12 19-12-2013 61 14   Download

 • Chương 8 Chiến lược cấp chức năng thuộc bài giảng quản trị chiến lược kinh doanh. Trong chương học này mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp chức năng, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp chức năng phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp chức năng.

  pdf16p vanthanhthiennu22 22-05-2014 72 14   Download

 • Chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Làm rõ tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, tìm hiểu nội dung cơ bản mà chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra và giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.

  pdf10p vanthanhthiennu22 22-05-2014 48 7   Download

 • Đề án tái cơ cấu hệ thống NH đã được Chính phủ phê duyệt và ban hành. Theo đó, không chỉ NHTM yếu kém gấp rút thực hiện tái cơ cấu, mà ngay cả NH đã hợp nhất, sáp nhập cũng đang rốt ráo tìm kiếm cổ đông chiến lược giúp tái cơ cấu, xử lý nợ xấu để hoạt động lành mạnh hơn. Tăng vốn để trả nợ Được hợp nhất từ 3 NH, từ đầu năm đến nay hoạt động kinh doanh của NHTMCP Sài Gòn (SCB) đã ổn định và đạt được một số kết quả ban...

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 39 2   Download

 • Bài 4: Chiến lược cấp kinh doanh, bài học này tìm hiểu nội dung sau: Khái niệm, vai trò và các tiêu chí phân đoạn chiến lược; Sự khác biệt giữa 2 công cụ phân đoạn: phân đoạn chiến lược và phân đoạn thị trường; Khái niệm, phân loại, các ưu và nhược điểm, trường hợp triển khai loại hình chiến lược cạnh tranh tổng quát chiến lược dẫn đầu về chi phí, chiến lược khác biệt hóa và chiến lược tập trung.

  pdf20p canhdangxuan 03-04-2014 133 29   Download

 • Bai 6: Chiến lược kinh doanh quốc tế, mục tiêu bài học này giúp người học có thể: Nhận dạng các động cơ phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp; Giải thích các nguồn lợi thế cạnh tranh của quốc gia và quốc tế; Lựa chọn loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế; Lựa chọn và đánh giá các phương thức tiếp cận và xâm nhập thị trường quốc tế.

  pdf20p canhdangxuan 03-04-2014 33 15   Download

 • Việc lên thời gian biểu cho các kế hoạch chiến lược phụ thuộc vào đặc điểm, nhu cầu của công ty cũng như các yêu cầu cấp thiết của môi trường bên ngoài. Ví dụ đơn cử như đối với những công ty có sản phẩm và các loại hình dịch vụ trong nền kinh tế biến động mạnh thì các kế hoạch nên được thực hiện thường xuyên.

  pdf3p womanhood911_01 07-10-2009 442 155   Download

 • Biết qui trình để thực hiện kiểm tra chiến lược. Biết các loại hình kiểm tra chiến lược. Biết các tiêu chí để kiểm tra chiến lược. Kiểm tra chiến lược liên quan đến những công việc sau :Kiểm tra các điều kiện cơ sở của chiến lược. Đo lường kết quả thực hiện với tiêu chuẩn. Đưa ra các điều chỉnh để đảm bảo kết quả thực hiện phù hợp với chiến lược.

  pdf12p hivu69 03-08-2011 296 135   Download

Đồng bộ tài khoản