» 

Các Loại Tiền Tệ

 • Ký hiệu tiền tệ của các nước trên thế giới

  Bảng ký hiệu các loại tiền tệ của các nước trên thế giới, phục vụ cho việc tra cứu các loại tiền tệ.

  doc 4p june05 25-07-2011 1695 167

 • Bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế: Bài 3 - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Bài 3: Điều kiện thanh toán Quốc tế thuộc bài giảng Thanh toán và tín dụng Quốc tế trình bày về khái niệm nghiệp vụ thanh toán Quốc tế, điều kiện về tiền tệ, điều kiện về thời gian thanh toán, ngoại tệ tín dụng, các loại tiền tệ trong thanh toán và tín dụng Quốc tế. Tài liệu này phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf 49p lehanhtuyet 17-07-2014 9 1

 • Kế toán ngân hàng_ký hiệu tiền tệ

  Bảng ký hiệu các lọai tiền tệ của những nước trên thế giới.

  doc 4p catbui 08-05-2009 1711 370

 • Giới Thiệu khái Quát Về Lịch Sử Các Loại Tiền Đang Lưu Thông Hiện Nay

  Đơn vị tiền tệ chung Châu Âu (ECU – European Unit ) ECU là đơn vị tiền tệ của khối cộng đồng kinh tế Châu Âu ( EEC ) nó thay thế cho “đơn vị tính toán Châu Âu” được tạo ra năm 1962. ECU: không những đóng vai trò là tiền tệ ghi sổ chung của khối EEC mà còn đóng vai trò là phương tiện dự trữ coi như ngoại hối của các nước EEC.

  doc 43p congdong18041990 20-01-2011 325 151

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 5: Cung và cầu tiền tệ

  Nội dung chủ yếu của Bài giảng Tài chính tiền tệ Chương 5 Cung và cầu tiền tệ trình bày về lý thuyết về cầu tiền tệ, các khối tiền trong lưu thông, các loại tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.

  pdf 28p model_12 22-04-2014 27 9

 • Lạm phát trong kinh tế học vĩ mô

  Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác. Thông thường theo nghĩa đầu tiên thì người ta hiểu là lạm phát của...

  doc 33p thuytinh_den 11-07-2010 877 582

 • NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  Chương I Câu 1: ………..là 1 loại hàng hóa đặc biệt, được tách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung trao đổi và mua bán A tài chính B hóa tệ C tiền tệ D tín tệ Câu 2 ………là một loại tiền tệ mà bản than nó không có giá trị song nhờ có sự tín nghiệm của mọi người mà nó có giá trị trao đổi và được sử dụng trong lưu thông A tiền tệ B tín tệ C hóa tệ D không có...

  pdf 74p vuilaai 25-01-2011 978 342

 • Bài giảng tài chính tiền tệ - Chương 8

  TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Khái niệm và vai trò của tỷ giá hối đoái Ngoại tệ và ngoại hối Ngoại tệ là đồng tiền do quốc gia nước ngoài phát hành nhưng lại được lưu hành trên thị trường ở một quốc gia khác. Ngoại hối là toàn bộ các loại tiền nước ngoài, các phương tiện chi trả có giá trị bằng tiền nước ngoài, các chứng từ, chứng khoán có giá trị, có khả năng mang lại ngoại tệ.

  pdf 21p hoathietmoclan 09-10-2011 120 37

 • Bộ đề ôn thi lý thuyết tài chính tiền tệ

  Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị. Khi mới ra đời, thực chất đồng tiền là một loại hàng hoá được quy ước làm vật ngang giá chung một cách rộng rãi. Đây là tập đề ôn thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ phục vụ cho việc ôn tập và hệ thống hoá kiến thức của sinh...

  pdf 93p huemanvdoc 20-11-2009 1694 924

 • Đề thi trắc nghiệm học về tài chính tiền tệ

  Các hình thái tiến tệ A hóa tệ B tín tệ C cả 2 loại trên D không có đáp án Câu 4 : Chức năng quan trọng nhất của tiền tệ là A chức năng thước đo giá trị B chức năng phương tiện thanh toán C chức năng phương tiện tích lũy D các chức năng khác Câu 5: tiền tệ thực hiện chức năng gì khi đóng vai trò mô giới trong trao đổi hàng hóa và tiến hành

  pdf 78p nthang91 23-11-2011 1098 525

 • Tài chính tiền tệ

  iền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị. Khi mới ra đời, thực chất đồng tiền là một loại hàng hoá được quy ước làm vật ngang giá chung một cách rộng rãi. Tài chính và tiền tệ là hai phạm trù kinh tế hết sức cơ bản và có tác động đến nhiều lĩnh vự khác nhau trong nền kinh tế....

  pdf 0p huemanvdoc 20-11-2009 851 504

 • THẢO LUẬN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

  “Thị trường tiền tệ là thị trường mua bán các loại giấy tờ có giá ngắn hạn có kỳ hạn dưới một năm, là nơi Đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho nền kinh tế” (Sử Đình Thành và Vũ Thị Minh Hằng, 2006: 488). Ở nước ta, thị trường tiền tệ mới hình thành, công cụ giao dịch trên thị trường tiền tệ còn ít nên luật pháp cho phép các giấy tờ có giá dài hạn Được phép giao dịch...

  doc 58p phancui 28-04-2010 754 430

 • Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh phát triển thị trường chứng khoán

  phát triển đồng bộ các loại thị trường, trong đó có thị trường tài chính - tiền tệ là một bước đi quan trọng, tạo cơ sở cho việc điều tiết nền kinh tế một cách gián tiếp thông qua cơ chế thị trường. Với sự ra đời của Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7/2000 và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 3/2005, cấu trúc thị trường tài chính...

  doc 10p ltsang1980 07-02-2011 618 290

 • Tiểu luận "Phân tích hiệu ứng của phá giá nội tệ lên cán cân thanh toán"

  Phá giá tiền tệ : Là việc giảm giá trị của đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ so với mức mà chính phủ đã cam kết duy trì trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Việc phá giá VND nghĩa là giảm giá trị của nó so với các ngoại tệ khác như USD, EUR... Cán cân thanh toán(BP) : Là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống ghi chép lại giá trị tất cả các giao dịch kinh...

  doc 20p kiepcamcua 10-11-2010 592 289

 • Những biện pháp nhằm nâng cao vai trò điều tiết lãi suất của NHNN trên Thị trường tiền tệ

  Nếu thị trường tiền tệ hoạt động tốt sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tăng tỷ lệ tài sản có sinh lời, giảm dự trữ tiền mặt tại ngân hàng. Ngân hàng có thể dự trữ, các loại giấy tờ có giá như tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành... Khi cần thiết để đảm bảo khả năng chi trả, các tổ chức tín dụng vừa có thể bán ra trên thị trường...

  pdf 6p butanyc 24-08-2010 353 265

 • Lạm phát - Phá giá đồng nội tệ

  I/ Phá giá đồng nội tệ là gì Phá giá tiền tệ là việc giảm giá trị của đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ so với mức mà chính phủ đã cam kết duy trì trong chế độ

  doc 12p tro1choi2 21-12-2010 616 259

 • ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  tài liệu học tập tham khảo môn tài chính tiền tệ. tài liệu cung cấp cho các bạn những câu trắc nghiệm để củng cố lại kiến thức. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định. Câu 1: ………..là 1 loại hàng hóa đặc biệt, được tách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung trao đổi và mua bán A tài chính B hóa tệ C tiền tệ

  doc 74p dinhhieunb 07-10-2011 575 250

 • Bài giảng : Lý thuyết tiền tệ

  Khi các nhà kinh tế nêu lên cung, thì từ cầu chắc chắn là sẽ đi tiếp theo sau, và việc thảo luận về tiền tệ là không thể loại trừ.Cung tiền tệ là một khối xây dựng thiết yếu cho việc nhận thức của chúng ta về việc chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào,

  pdf 314p zero_z6991 07-04-2011 472 231

 • Đề tài "Giá cả tài sản, lạm phát và chính sách tiền tệ "

  Bài viết tập trung nghiên cứu cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến nền kinh tế thông qua giá cả các loại tài sản khác bên cạnh kênh lãi suất. Trên cơ sở phác họa và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ chế truyền dẫn tiền tệ vận hành thông qua giá cả chứng khoán, giá cả bất động sản và tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng và đầu tư của...

  pdf 8p thuytinh_den 11-07-2010 395 226

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ

  Từ rất sớm trong lịch sử loài người đã xuất hiện nhu cầu phải có một hình thức tiền tệ làm trung gian trao đổi. Tuy nhiên quá trình phát triển các hình thái của tiền tệ cho thấy khó có thể đưa ra một định nghĩa về tiền tệ được các nhà kinh tế học thống nhất và chấp nhận.

  doc 36p ken1802 16-04-2011 644 203

 • + Xem thêm 2404 Các Loại Tiền Tệ khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản