Các mã entropy

Xem 1-18 trên 18 kết quả Các mã entropy
 • -Nén tín hiệu audio dựa trên các đặc tính sinh lý âm thanh cũng như giới hạn về thính giác của con người nhầm loại bỏ những thành phần thông tin dư thừa trong các tín hiệu audio. -Hệ thống thính giác của con người hoạt động như 1 bộ phân tích phổ và phần phổ của âm thanh nghe được độc lập sau khi qua bộ lọc thông giải gọi là các giải băng chuẩn

  ppt39p elvill 06-12-2012 139 52   Download

 • .Mã thống kê – Khái niệm về Entropy  Entropy trong lí thuyết thông tin là phép đo định lượng về “thông tin” của nguồn tin.  Nguồn tin có Entropy lớn  nội dung ngẫu nhiên  Nguồn tin có Entropy nhỏ  nội dung có có cấu trúc, lặp lại.  Entropy được sử dụng trong việc mã hóa – nén thông tin. Nếu phân bố xác suất PDF của nguồn tin được biết trước, giá trị Entropy cho biết số bit trung bình cần thiết để mã hóa nguồn tin....

  pdf9p kakahungkakahung 09-10-2012 113 31   Download

 • Nội dung chính của "Bài giảng Cơ sở lý thuyết mật mã - Chương I: Nhập môn mật mã học" trình bày một số khái niệm cơ bản trong mật mã, sơ đồ khối đơn giản của một hệ thống thông tin số, thuật toán và độ phức tạp, độ mật hoàn thiện, entropy, các khóa giả và khoảng duy nhất.

  pdf47p minhminhnguyen32 09-06-2014 140 53   Download

 • Mô hình hóa dữ liệu và mã hóa là hai quá trình quan trọng nhất của nén dữ liệu. Mã hóa được thực hiện tối ưu và hiệu quả với mã hóa số học. Tuy nhiên không thể tính toán mô hình tối ưu cho một nguồn dữ liệu cho trước. Bài báo sẽ giới thiệu phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp. Trong đó mỗi mô hình sơ cấp ước lượng xác suất bit tiếp theo là bit 1 hoặc bit 0 một cách độc lập. Các xác suất ước lượng được kết hợp lại với nhau bằng...

  pdf6p meoden89nd 19-01-2011 124 18   Download

 • Giáo trình Mật mã và ứng dụng - Chương 2: Lý thuyết Shannon, trình bày các nội dung chính: độ mật hoàn thiện, entropi, các tính chất của entropi, các khóa giả và khoảng duy nhất, các hệ mật mã tích,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf26p thghuynhvan95 22-04-2014 57 10   Download

 • Chương 1: Nhập môn mật mã học, nội dung chính trong chương này trình bày các kiến thức sau: Một số khái niệm cơ bản trong mật mã; Sơ đồ khối đơn giản của một HT thông tin số; Thuật toán và độ phức tạp; Độ mật hoàn thiện1; Entropy; Các khóa giả và khoảng duy nhất.

  pdf46p canhdangxuan 02-04-2014 38 9   Download

 • Entropy; Entropy hợp và entropy điều kiện; Entropy tương đối và thông tin tương hỗ; các quy tắc nhân cho entropy, entropy tương đối, và thông tin tương hỗ;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 3: Entropy, entropy tương đối và thông tin tương hỗ" hướng đến trình bày.

  pdf23p hera_01 22-04-2016 23 2   Download

 • Giáo trình được cấu trúc gồm 5 chương. Chương 1 trình bày một số khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin như cấu trúc của hệ thống truyền tin, phân loại môi trường truyền tin, vấn đề rời rạc hóa các nguồn tin liên tục và các khái niệm về điều chế và giải điều chế. Chương 2 đưa ra các khái niệm cơ bản về tín hiệu và các cơ chế phân tích phổ cho tín hiệu, khái niệm về nhiễu trong quá trình truyền tin.

  pdf136p chaosq10 28-10-2012 136 76   Download

 • Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin do giảng viên biên soạn gồm có 15 bài học, cung cấp cho người học một số nội dung như: Giới thiệu chung về thông tin và lý thuyết thông tin, một số khái niệm cơ bản, lượng tin, Entropy, mã hiệu, mã hóa tối ưu nguồn rời rạc không nhớ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf311p namthangtinhlang_00 31-10-2015 61 17   Download

 • Biết tính chất cơ bản của phương pháp kiểm tra chẵn lẻ, - Hiểu và vận dụng tốt phương pháp sinh mã kiểm tra chẵn lẻ, - Hiểu và vận dụng tốt Định lý quan hệ giữa độ dài mã n, số bit kiểm tra m và số lỗi tự sửa e, - Vận dụng cho các bài học tiếp theo. Bộ mã kiểm tra chẵn lẻ Bộ mã kiểm tra chẵn lẻ là bộ mã gồm s từ mã, trong đó mỗi từ mã có dạng sau: w’=r1r2r3…rm rm+1rm+2…rm+k (với n = m+k). m bit kiểm tra k bit thông tin Ghi...

  pdf16p cnkbmt9 25-10-2011 69 7   Download

 • Giải ra x1, còn lại 0. Nhận tiếp 0 - 00 - Giải ra x1, còn lại 0. Nhận tiếp 1 - 01 - Giải ra x2. Nhận tiếp 01 - Giải ra x2. Nhận tiếp 00 - Giải ra x1, còn lại 0. Nhận tiếp 1 - 01 - Giải ra x2. Kết quả dãy thông báo là: x1x2x1x1x1x2x2x1x2. Kết luận: Bảng mã tách được là bảng mã mà trong đó không tồn lại từ mã này là mã khóa từ mã khác, tuy nhiên vẫn có thể tồn tại từ mã này là tiền tố (phần đầu) của...

  pdf16p cnkbmt9 25-10-2011 31 6   Download

 • Tối ưu hóa câu truy vấn trong cơ sở dữ liệu suy diễn bằng phép biến đổi ma tập. Trong lý thuyết của mình, năm 1948 ông đưa ra khái niệm entropi như sự đo đạc độ bất định như là xác suất về các khả năng xảy ra sự kiện, và bit là đơn vị đo xác suất ấy. Dù cho Shannon từ chối dùng từ "thông tin" mô tả phép đo này, vì nó thuần túy mang tính hình thức, bỏ qua ý nghĩa của tín hiệu nhưng lý thuyết này đến nay vẫn được gọi là Lý...

  pdf10p butmaucam 28-08-2013 37 6   Download

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về: Mã hoá và giải mã, mã Huffman, nén dữ liệu và entropy, truyền tin trên kênh nhiễu, mã Hamming, mã tuyến tính (linear code),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p allbymyself_08 22-02-2016 22 3   Download

 • Pentium hiện tại III duy nhất nối tiếp khả năng số có thể được mở rộng cho một nguồn sao lưu đầu vào cho các ắc entropy bằng cách lưu trữ với mỗi bộ xử lý một giá trị duy nhất, không giống như các ID vi xử lý, không có thể được đọc bên ngoài mà là được sử dụng để điều khiển một số hình thức của máy phát điện tương đương với các máy phát điện X9.17

  pdf37p myngoc4 15-09-2011 23 2   Download

 • Bằng việc xây dựng một metric trên họ các phủ xuất phát từ Liang entropy, bài báo đề xuất một phương pháp mới rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ. Bằng lý thuyết và thực nghiệm, bài báo chứng minh phương pháp sử dụng metric hiệu quả hơn các phương pháp sử dụng lượng thông tin và ma trận dung sai.

  pdf13p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 7 2   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi sẽ tập trung vào các trạng thái đan rối lượng tử, phương pháp để tính độ đan rối của các trạng thái và giao thức viễn tải lượng tử - cơ sở của một cuộc cách mạng lượng tử trong tin học mà chúng ta mong đợi trong tương lai không xa.

  pdf11p sieunhansoibac3 12-04-2018 0 0   Download

 • Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1 1.1 - Hiể u đƣơ ̣c các khái niê ̣m , đinh nghia về : Hê ̣ cô lâ ̣p, hê ̣ không cô lâ ̣p, hê ̣ kin , hê ̣ hở , hê ̣ đoa ̣n ̣ ̃ ́ nhiê ̣t, chấ t môi giới, nhiê ̣t đô ,̣ áp suất, thể tích riêng , nô ̣i năng, enthalpy, entropy, khí lý tƣởng và khí thực. 1.2 - Hiể u và vâ ̣n du ̣ng đƣơ ̣c công...

  pdf44p manh89 27-09-2011 819 225   Download

 • Mã hóa Entropy (Lossless coding) Là các dạng mã hóa nhằm loại bỏ các dư thừa thông tin. Thông tin sau khi giải mã bằng chính xác thông tin trước khi mã. Mã hóa dự đoán (Lossy coding) Là các dạng mã hóa nhằm loại bỏ các dư thừa thông tin. Thông tin sau khi giải có thể (ít nhiều) khác thông tin trước khi mã.

  pdf40p online_12 08-11-2013 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản