» 

Các Mẫu Hợp đồng

 • Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  maiquena 12-10-2012 4414 1897

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập Các mẫu hợp đồng lao động trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

  mualan_mualan 05-04-2013 3179 959

 • + Xem thêm 7 BST Các Mẫu Hợp đồng khác
 • Các mẫu hợp đồng

  Tài liệu tham khảo dành cho các doanh nghiệp - Các mẫu hợp đồng.

  doc 16p cindy1990 20-10-2010 1117 627

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG

  Bảng hướng dẫn sử dụng các mẫu hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất cho phòng công chứng đối với các mẫu hợp đồng từ 5 đến 26.

  doc 5p trannhu 14-07-2009 349 56

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

  Bảng hướng dẫn sử dụng các mẫu hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất dùng cho ủy ban nhân dân cấp xã với các mẫu văn bản số 35 đên 56.

  doc 5p trannhu 14-07-2009 422 43

 • 133 MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT

  Tài liệu tập hợp 133 mẫu hợp đồng mới nhất trong dân sự, kinh doanh, thương mại... cho các bạn tham khảo. MỤC A. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 1. MẪU HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở 2. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở 3. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ 4. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở

  pdf 319p tieucuu 20-06-2013 48 19

 • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

  Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf 69p concanhcam 12-05-2010 1760 403

 • Mẫu hợp đồng kinh tế về việc cho thuê xe tự lái

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế về việc cho thuê xe tự lái. Với cách trình bày rõ ràng về thông tin của bên cho thuê và bên thuê, nội dung hợp đồng, đơn giá và cách thanh toán, trách nhiệm của các bên, những điều khoản cụ thể và điều khoản chung... hy vong tài liệu sẽ giúp các bạn thành công trong việc giao dịch.

  pdf 4p concanhcam 12-05-2010 902 303

 • Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

  Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf 22p concanhcam 12-05-2010 530 241

 • Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

  Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf 23p concanhcam 12-05-2010 746 241

 • Mẫu hợp đồng liên danh các nhà thầu

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng liên danh các nhà thầu

  pdf 8p concanhcam 12-05-2010 941 190

 • Mẫu hợp đông kinh tế thuê hội trường, phòng ngủ và các dịch vụ

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đông kinh tế thuê hội trường, phòng ngủ và các dịch vụ

  pdf 6p concanhcam 12-05-2010 1297 181

 • 133 mẩu hợp đồng

  Tài liệu tập hợp 133 mẫu hợp đồng mới nhất cho các bạn tham khảo

  doc 429p truong_trinhhuy 25-12-2010 365 168

 • MẪU "HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở"

  Mẫu "Hợp đồng mua bán nhà ở" gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc 2p nntrung88 05-04-2011 495 134

 • Một số mẫu hợp đồng mua bán

  Tài liệu tham khảo về một số hợp đồng mẫu - HỢP ĐỒNG MUA BÁN

  doc 7p khanhminhmk 30-12-2010 294 111

 • Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán

  Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán.Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên.

  doc 6p khanhminhmk 30-12-2010 178 51

 • Mẫu hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, các loại đơn từ, chứng từ mẫu, các loại hợp đồng.

  doc 10p luatsulecao 04-04-2011 77 17

 • Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

  Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng, căn cứ vào bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005, căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của chính phủ về quản lý và xây dựng công trình. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 10p changcosao 28-02-2014 74 10

 • Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh - Việt)

  Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ anh việt, được ban hành theo thông tư của bộ lao động thương binh và xã hội. Mời các bạn tham khảo bản hợp đồng thử việc.

  pdf 7p changcosao 28-02-2014 31 7

 • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở

  Bản hợp đồng thi công xây dựng nhà ở, mẫu hợp đồng này ghi lại sự thỏa thuận của 2 bên và đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 3p changcosao 28-02-2014 48 7

 • Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

  Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, dành cho các chủ đầu tư và các doanh nhân bất động sản tham khảo. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 8p changcosao 28-02-2014 18 6

 • Mẫu hợp đồng thanh lý - Hợp đồng thuê nhà

  Mẫu hợp đồng thanh lý và hợp đồng thuê nhà được căn cứ vào 2 bên, bên thuê và bên cho thuê để thanh lý tốt hợp hợp đồng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 2p changcosao 28-02-2014 13 6

 • + Xem thêm 3195 Các Mẫu Hợp đồng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản