Các quỹ có nguồn từ nsnn

Xem 1-12 trên 12 kết quả Các quỹ có nguồn từ nsnn
 • Quyết định 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

  doc14p sontinh 18-08-2009 198 23   Download

 • Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt4 02-12-2009 60 3   Download

 • Trình tự thực hiện: + Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước gửi hồ sơ đến KBNN. KBNN kiểm soát thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính. + Bộ Tài chính thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (thẩm tra sau). Trường hợp dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến dừng thanh toán, nếu đã thanh...

  doc2p batrinh 19-08-2009 250 40   Download

 • Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf12p lawdn5 31-10-2009 77 7   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI (Dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh) Kính gửi: Cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án Căn cứ quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư; Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CTTTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 09/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và Trái phiếu Chính phủ; ...

  pdf3p lucmoiiu 21-11-2012 77 7   Download

 • Quyết định 182/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công khai tài chính đối với NSNN các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các DNNN và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành kèm theo QĐ 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của TTCP

  doc3p mynuong 19-08-2009 45 1   Download

 • Bất kì Nhà nước nào đều mang trong mình bản chất giai cấp. Nhà nước xuất hiện với tư cách là cơ quan có quyền lực công cộng để duy trì và phát triển xã hội. Để thực hiện chức năng đó, Nhà nước phải có nguồn tài chính.

  doc33p donglanh_18_5 05-11-2010 990 533   Download

 • NSNN là hệ thống quan hệ kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của xh để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nn nhằm thực hiện các chức năng của nn. (2) (2) Bản chất + toàn bộ khoản thu chi trong một năm + nsnn với dn + nsnn với hành chính sự nghiệp + nsnn với tần lớp dân cư + nsnn với thị trường tài chính. (3) (3) Vai trò của nsnn + quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô từ nền kt-xh: + kích thích tăng trưởng kt + điều...

  pdf22p 2namsau 31-05-2012 221 85   Download

 • Tín dụng ĐTPT của Nhà nước là công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước có tính quá độ trong một thời gian nhất định. Đó là thời kỳ quá độ chuyển đổi nền kinh tế, khi mà nguồn vốn NSNN còn bị hạn hẹp, đầu tư của các thành phần kinh tế khác ngoài Nhà nước còn bị hạn chế, nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu của Nhà nước lớn. Vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án trọng...

  pdf80p vaio1111 03-09-2012 51 16   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài chính Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng Ban liên quan khi cần thiết .

  pdf5p phale_xanh 18-03-2011 98 7   Download

 • Hướng dẫn chệ độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các hội Căn cứ nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN Căn cứ nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính...

  pdf16p thuyha 24-06-2009 98 5   Download

 • Ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào), Luật Ngân sách Nhà nước Lào ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/1995 đã quy định thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là một hệ thống thống nhất bao gồm thu ngân sách Trung ương (NSTW) và thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương. Ngân sách tỉnh là một cấp trong ngân sách các cấp chính quyền địa phương được Nhà nước phân cấp nguồn thu theo chức năng quyền hạn cụ thể.

  pdf79p dell1122 05-09-2012 95 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản