Các tập tin ctfmon.exe

Xem 1-4 trên 4 kết quả Các tập tin ctfmon.exe
 • svchost.exe là tên một tiến trình chủ (process) cho các dịch vụ hoạt động từ những thư viện liên kết động. Vào thời điểm trước đây, Microsoft đã chuyển tất cả chức năng từ dịch vụ bên trong Windows vào các tập tin .dll thay vì các tập tin .exe.

  pdf2p dauhutuongot 22-07-2010 277 20   Download

 • Để thực hiện điều này hầu hết mọi người sẽ cần phải xóa tất cả dữ liệu trên ổ cứng bởi vì họ không muốn ngẫu nhiên để lộ các thông tin nhạy cảm như số thẻ tín dụng và mật khẩu của các tài khoản ngân hàng. Các doanh nghiệp tất nhiên phải bảo vệ dữ liệu của họ và các khách hàng cũng vậy. Tuy nhiên thì nhiều người đã không biết cách xóa triệt để mọi dữ liệu ra khỏi ổ cứng trước khi bán máy tính hay thậm chí là trước khi sắp xếp lại nó.

  pdf3p bibocumi27 17-01-2013 26 4   Download

 • Loại 1: Đây là một dịch vụ của bộ phần mềm Office có nhiệm vụ khởi chạy Alternative User Input Text Input Processor và Office Language Bar. Dịch vụ này giám sát hoạt động nhập liệu của người dùng để cung cấp các phương pháp nhập liệu thích hợp như giọng nói, viết tay, bàn phím. Tiến trình ctfmon.exe sẽ được cài cùng với bộ Office khi bạn chọn Alternative User Input trong Office Shared Features.

  pdf3p bibocumi27 17-01-2013 26 3   Download

 • Vậy đó là các file gì? Theo Microsoft: "svchost.exe là một trình cấu hình - host process cho các dịch vụ để chạy từ các thư viện liên kết động”. Trước đây, Microsoft đã chuyển tất cả các chức năng từ các dịch vụ Windows bên trong vào các file .dll thay cho các file .exe. Từ bối cảnh lập trình thì cách thực hiện này sẽ cho phép tái sử dụng lại… tuy nhiên vấn đề phát sinh ở đây là bạn không thể khởi chạy file .dll trực tiếp từ Windows mà nó cần phải được load từ...

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 33 4   Download

Đồng bộ tài khoản