Cách báo lỗi tcpip

Xem 1-13 trên 13 kết quả Cách báo lỗi tcpip
 • Cách chia VLAN này giúp việc quản lý đơn giản hơn vì không cần tìm trong cơ sở dữ liệu phức tạp để xác định thành viên của mỗi VLAN. Ng−ời quản trị mạng có trách nhiệm cấu hình VLAN bằng tay và cố định.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 59 25   Download

 • Sau khi hệ thống mạng chuyển mạch đã hội tụ, tất cả các port trên mọi switch và bridge đều ở trạng thái dữ liệu hoặc trạng thái khóa

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 93 37   Download

 • Một đặc tính quan trọng của mạng chuyển mạch Ethernet là mạng LAN ảo(VLAN).VLAN là một nhóm lôgic các thiết bị mạng hoặc các usur. Các thiết bị mạng hoặc user đ−ợc nhóm lại theo chức năng, phòng ban hoặc theo ứng dụng chứ không theo vị trí vật lý nữa.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 78 29   Download

 • Mỗi VLAN có một địa chỉ mạng Lớp 3 riêng: Nhờ đó router có thể chuyển gói giữa các VLAN với nhau. Chúng ta có thể xây dựng VLAN cho mạng từ đầu cuối - đến - đầu cuối hoặc theo giới hạn địa lý.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 69 28   Download

 • THÔNG ĐIỆP ĐIỀU KHIỂN VÀ BÁO LỖI CỦA TCP/IP 1.1.Cấu hình switch 1.1.2. Kiểm tra cấu hình mặc định của Catalyst switch Khi mới cắm điện lần đầu tiên, switch chỉ có tập tin cấu hình mặc định. Tên mặc định của switch là Switch .

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 59 32   Download

 • TCP/IP là bộ giao thức được sử dụng trên internet và được tài liệu hóa thông tin qua RFC...

  pdf0p vanthang122141 13-05-2011 247 106   Download

 • 432 Thay vì khai báo địa chỉ MAC bảo vệ cố định thì bạn có thể thực hiện như sau. Trước tiên là bật chế độ port bảo vệ trên port mà bạn muốn.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 74 25   Download

 • Cisco đang cố gắng h−ớng tới sự t−ơng thích với các nhà sản xuất khác nhau nh−ng mỗi nhà sản xuất đã phát triển sản phẩm VLAN riêng độc quyền của họ cho nên chúng có thể không hoàn toàn t−ơng thích với nhau. VLAN với cách phân nguồn tài nguyên và user theo lôgic đã làm tăng hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 40 8   Download

 • Lỗi khi copy file khi tạo windows unattend Mình làm theo cách hướng dẫn "Tự tay bào chế phiên bản windows cho riêng mình " nhưng gặp một vấn đề đau đầu là trong quá trình setup nó báo lỗi "không thể copy file tcpip.sys"

  pdf1p daisuphu 28-07-2010 54 4   Download

 • Mặc định, Fast Ethernet Port được đặt ở chế độ tự động về tốc độ và song công. Do đó các port này sẽ tự động thỏa thuận các thông số với thiết bị kết nối vào nó.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 61 28   Download

 • 438 Giới thiệu Switch là một thiết bị mạng Lớp 2 hoạt động nh− một điểm tập trung kết nối của máy trạm, server, router, hub và các switch khác. Hub là một thiết bị tập trung kết nối loại cũ, cấp thấp hơn switch vì tất cả các thiết bị kết nối vào hub chia sẻ cùng một băng thông và có thể xảy ra tranh chấp.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 60 25   Download

 • Ta xét ví dụ trên hình 7.1.4.a: giả sử Host X gửi một gói quảng bá và gói yêu cầu ARP để hỏi địa chỉ lớp 2 của router chẳng hạn. Khí đó switch A nhận đ−ợc gói quảng bá này sẽ chuyển gói quảng bá này sẽ chuyển gói ra tất cả các port.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 55 24   Download

 • Chọn một switch làm gốc cho cấu trúc hình cây. • Tính toán đường ngắn nhất từ mỗi node đến switch gốc. Đường ngắn nhất là đường có chi phí thấp nhất.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 56 21   Download

Đồng bộ tài khoản