Cách dạy học lí luận chính trị

Xem 1-11 trên 11 kết quả Cách dạy học lí luận chính trị
 • Nhiệm vụ trung tâm chính trị của của các trường Chính trị là đào tạo những người công dân tốt, cán bộ tốt cho nước nhà thông qua việc dạy và học. Vì vậy, đổi mới phương pháp giảng dạy luôn là yêu cầu và nhiệm vụ của người giảng viên, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học có ý nghĩa như một cuộc cách mạng về phương pháp.

  doc4p taonemay108 11-12-2010 422 213   Download

 • Bài viết này nêu lên các giải pháp cơ bản nhằm đổi mới phương pháp dạy học các môn Lí luận chính trị theo cách tiếp cận năng lực khoa học và phẩm chất sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  pdf6p nganga_02 09-09-2015 64 12   Download

 • Câu hỏi 1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá? Đáp. Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá ra đời, tồn tại và phát triển dựa vào hai điều kiện a) Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành, nghề khác nhau của nền sản xuất xã hội.

  doc53p matakkj 09-12-2012 122 38   Download

 • Trong quá trình phát triển của xã hội loài ngƣời, nhất là khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động luôn luôn mơ ƣớc đƣợc sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có một cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Những tƣ tƣởng tiến bộ, nhân đạo đã hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại đều mong muốn giải phóng các giai cấp cần lao khỏi ách áp bức, bất công....

  pdf56p raymondchau 01-12-2012 150 24   Download

 • Chương trình hoạt động GDNGLL được ban hành chính thức ở trườngTHCS bắt đầu từ năm học 2002-2003, đây là một hoạt động có nhiều nội dung phong phú, cập nhật với đời sống chính trị, xã hội. Hình thức giáo dục lại đa dạng, dễ hấp dẫn với lứa tuổi. Phạm vi tiến hành rộng rãi, không bị gò ép trong một khuôn khổ nhất định, dễ dàng tạo những khả năng liên kết, phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

  pdf10p maithuyhanh 22-09-2009 936 219   Download

 • Các nhà tâm lí học theo quan điểm mác xít đều cho rằng khái niệm nhân cách phải là một phạm trù xã hội chứ không thể thuần tâm lí .

  doc0p tengteng2 12-11-2011 314 79   Download

 • Hầu hết các doanh nghiệp ở trong tình trạng không có vốn nhưng cũng không có cách nào để huy động. Đối mặt với những khó khăn đó, cổ phần hóa được coi là một giải pháp nhằm tạo ra môi trường huy động vốn dài hạn cho các doanh nghiệp để đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ. Vì vậy đây là lựa chọn tất yếu có tính khách quan. Cổ phần hóa là một nội dung quan trọng trong công cuộc đổi mới.

  pdf18p tengteng4 19-11-2011 22 1   Download

 • MỞ ĐẦU Vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và sự chấm dứt chiến tranh lạnh, toàn cầu hoá đã trở thành một xu thế chính trong đời sống chính trị thế giới. Xu thế tự do hoá toàn cầu phá tan xu hướng khép kín của mỗi quốc gia trên hành tinh đồng thời tăng cường sự tuỳ thuộc về lợi ích kinh tế giữa các quốc gia. Để hội nhập một cách có hiệu quả, tại Đại hội Đảng lần thứ...

  pdf56p tiennuhoiai 15-07-2010 95 28   Download

 • Từ việc nghiên cứu các bài toán được trình bày một cách cụ thể, luận văn xây dựng lời giải tổng quát cho các bài toán đó dựa trên lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất bằng đa thức bậc không và bậc nhất cùng với lời giải sơ cấp tương ứng. Đây chính là yếu tố góp phần ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển năng lực giải toán đối với học sinh, đồng thời góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 2 1   Download

 • Luận văn này trình bày một cách chi tiết các kết quả chính trong bài báo của Song-Ying Li và My-An Tran. Nội dung chính của luận văn là đưa ra các ví dụ về đa tạp K¨ahler đầy đủ mà đối với chúng giá trị chính xác của λ1 có thể tính toán được.

  pdf42p change13 07-07-2016 7 2   Download

 • Tiết 78 VB: KHI CON TU HÚ. - Tố Hữu -..I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:.. - Biết đọc - hiểu một tác phẩm thơ để bổ sung thêm kiến thức về tác giả,.tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại... - Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến.sĩ cách mạng được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm, lời thơ tha thiết và.thể thơ lục bát quen thuộc...II.

  doc8p ducviet_58 07-08-2014 498 42   Download

Đồng bộ tài khoản