» 

Cách Dùng Danh động Từ Trong Tiếng Anh

 • Động từ trong tiếng anh

  Tham khảo tài liệu 'động từ trong tiếng anh', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p huy18690 07-10-2011 588 249

 • Bài 31. Danh động từ

  Tài liệu tham khảo ngữ pháp tiếng anh về danh động từ trong tiếng anh...

  doc 1p tieubaubau 08-05-2011 369 126

 • Thì trong tiếng anh

  1.1. “Thì” trong tiếng Anh “Thì” là khái niệm dành riêng cho động từ, dùng để chỉ thời gian mà hoạt động xảy ra. Trong tiếng Anh thì được biểu diễn bằng 2 phương thức: - Phương thức 1: biểu diễn qua trợ động từ. - Phương thức 2: biểu diễn qua hậu tố.

  doc 20p chuduyhong 12-12-2009 956 497

 • CÁCH NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH

  Với những từ có 2 âm tiết :- Động từ : trọng âm rơi vào tiếng thứ 2 Ex : de'stroy pe'rmit - Danh từ, Tính từ , Trạng từ : trọng âm rơi vào tiếng đầu tiên Ex : do'ctor - Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng tâm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trái.

  doc 1p tanphat_tk 30-11-2011 525 189

 • TỔNG HỢP CÁCH DÙNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

  Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó : Ví dụ : Trước đó ta gặp : worry about : lo lắng về Lần sau gặp chữ : disscuss _____ ( thảo luận về ) thế là ta suy ra từ câu trên mà điền about vào, thế là sai. 2)Không nhận ra là giới từ thay đổi vì thấy cùng một danh từ: Ví dụ: Trước đó ta gặp : in the morning Thế là khi gặp : ___ a cold winter morning, thấy morning nên chọn ngay in = sai ( đúng ra phải...

  pdf 23p lathucuoicung123 26-09-2013 92 44

 • English - Danh động từ

  Tham khảo tài liệu 'english - danh động từ', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p tieubaubau 12-04-2011 135 42

 • Ngữ pháp: chủ động và bị động

  Give you with all my feeling Give you with all my feeling chñ ®éng 1.    you must shut these door 2.    he want someone to take photo 3.    He urged the counal to reduce the rate

  doc 2p huy18690 07-10-2011 66 29

 • Trạng từ trong tiếng anh

  Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ. 2. Phân loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân loại thành: 2.1. Trạng từ chỉ cách thức (manner): Diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao?...

  doc 6p ngay27 14-06-2013 46 16

 • \Tân ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng tân ngữ

  Tân ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng tân ngữ ví dụ như: động từ làm tân ngữ sẽ có mấy loại, những động từ đặc biệt làm tân ngữ, trường hợp tân ngữ là động từ nguyên thể hoặc tân ngữ là V-ing... Ngữ pháp tiếng Anh Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan 1 Động từ dùng làm tân ngữ trong tiếng Anh Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi...

  pdf 13p lathucuoicung123 26-09-2013 25 7

 • Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng anh

  Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng anh theo vị trí của từ đang đứng là một trong những phương pháp học tiếng Anh đem lại một nền tảng về ngữ pháp vững chắc dành cho các bạn muốn sử dụng thành thạo các loại từ trong tiếng Anh.

  pdf 9p lathucuoicung123 26-09-2013 42 6

 • Danh động từ và động từ nguyên thể có To

  Cách sử dụng và phân biệt Danh động từ và động từ nguyên thể có To (Gerund - To Infinitive) trong lúc học tiếng anh rất quan trọng, nhất là những bài thi TOEIC. Sau đây là bảng so sánh về 2 động từ Dạng Gerund- Danh động từ và To infinitive:

  pdf 13p lathucuoicung123 26-09-2013 20 5

 • English Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh - NXB ĐH Sư Phạm

  Cuốn English Grammar dành cho người tự học luyện thi chứng chỉ A, B, TOEIC, TOEFL, IELTS do Nhà xuất bản Đại học sư phạm xuất bản cung cấp cho các bạn học một lượng kiến thức khổng lồ về ngữ pháp tiếng Anh như: Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh, ngữ danh từ, ngữ động từ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, đại từ, tần ngữ và các vấn đề liên quan, động từ đặc...

  pdf 129p firings 14-09-2012 887 697

 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Có 8 từ loại trong tiếng Anh: 1.Danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, đồ vật, sự việc hay nơi chốn. Ex: teacher, desk, sweetness, city 2.Đại từ (Pronouns): Là từ dùng thay cho danh từ để không phải dùng lại danh từ ấy nhiều lần. Ex: I, you, them, who, that, himself, someone. 3.Tính từ (Adjectives): Là từ cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn. Ex: a dirty...

  doc 122p puti_1996 20-08-2011 141 67

 • count and uncount noun

  Tài liệu tham khảo về count and uncount noun...

  doc 2p huy18690 07-10-2011 65 22

 • Báo cáo khoa học: "TRẠNG TỪ VÀ CỤM TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH"

  Tóm tắt: Thuộc hệ thống mở, cũng như danh từ, tính từ và động từ, trạng từ là một phần ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Trong đề tài này chúng tôi đề cập đến trạng từ , các đặc tính của trạng từ, các loại trạng từ khác nhau. Ngoài ra, cụm trạng từ, các chức năng cú pháp cơ bản của cụm trạng từ, thành tố phụ phía trước và thành tố phụ phía sau của trạng từ cũng...

  pdf 3p thulanh1 06-09-2011 33 16

 • Kết hợp giữa chủ ngữ với động từ trong câu tiếng Anh.

  Kết hợp giữa chủ ngữ với động từ trong câu tiếng Anh: các trường hợp chủ từ đứng tách khỏi động từ, các tư đi với danh từ hoặc đại từ số ít, cách sử dụng None và No, cấu trúc Neither... or và Neither ...nor, V-ing làm chủ ngữ... Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) The...

  pdf 16p lathucuoicung123 26-09-2013 17 6

 • Báo cáo " Phân tích một số động từ cụm dạng Have/Take/Give + A + [V]N trong tiếng Anh theo quan điểm nghĩa học và dụng học "

  Trong bài viết này chúng tôi sẽ mô tả cách dùng một số động từ cụm có cấu trúc HAVE/TAKE/GIVE + A + [V]N ([V]N là danh từ trừu tượng phát sinh từ động từ đơn V) trong mối tương quan với cách dùng cấu trúc chứa động từ đơn V tương ứng (simple verbs) trong tiếng Anh nhằm tìm ra đặc trưng về phương diện ngữ nghĩa, ngữ dụng của chúng.

  pdf 4p tuanlocmuido 14-12-2012 15 1

 • Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh - Phạm Việt Vũ

  Cuốn sách Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cung cấp các kiến thức cơ bản về ngữ pháp Tiếng Anh một cách cụ thể, chi tiết, dễ hiểu. Tài liệu cung cấp những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh căn bản nhất về cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh, việc sử dụng ngữ danh từ, ngữ động từ, đại từ, các trợ động từ, tân ngữ và các vấn đề liên quan đến tân ngữ, một số động từ đặc...

  pdf 129p mr_map91 13-09-2009 2211 1134

 • Ngữ pháp tiếng anh

  SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau.. Tiếng Anh truyền khắp nơi dưới chủ nghĩa thực dân trong thời kỳ thịnh vượng của Đế quốc Anh, từ đảo Anh qua nước Úc, Canada, Hồng...

  pdf 116p deanee 03-05-2011 639 323

 • Động danh từ và động từ nguyên mẫu (the gerund and the infinitive)

  Động danh từ và động từ nguyên mẫu (the gerund and the infinitive) 1. Động danh từ (the gerund) 1.1. Cấu tạo của động danh từ: động từ + ing 1.2. Cách sử dụng của the gerund + Là chủ ngữ của câu:

  doc 10p lovesong192 25-08-2011 793 322

 • + Xem thêm 107 Cách Dùng Danh động Từ Trong Tiếng Anh khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản