Cách hạch toán

Xem 1-20 trên 677 kết quả Cách hạch toán
 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p xingau5 20-08-2011 374 151   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p xingau5 20-08-2011 279 136   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p xingau5 20-08-2011 246 120   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p xingau5 20-08-2011 242 117   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p xingau5 20-08-2011 225 103   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p xingau5 20-08-2011 256 102   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p xingau5 20-08-2011 191 101   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p xingau5 20-08-2011 165 92   Download

 • Hạch toán kế toán được tuân thủ theo chế độ kế toán: QĐ 167/2000QĐ-BTC ngày 25/10/2000 do Bộ tài chính ban hành đã trình bày cách hạch toán chi tiết từng tài khoản. Tài liệu này chỉ đề cập đến một số nội dung hạch toán chủ yếu của công ty.

  pdf6p thanh_trieu 25-12-2009 292 149   Download

 • Tài khoản Khái niệm: Tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các NVKT phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán nhằm phản ánh và kiểm soát...Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những...

  pdf65p xingau5 20-08-2011 599 276   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh tiến đạt', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc69p elirabetter 30-09-2009 385 261   Download

 • Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Một trong các biện pháp để tăng lợi nhuận là tìm mọi cách để cát giảm chi phí ở một mức có thể thực hiện được. Việc hạch toán chi phí về lao động là một bộ phận công việc phức tạp trong hạch toán cho phí kinh doanh.

  doc58p nhaquantritaiba 14-06-2011 433 212   Download

 • Tài khoản Khái niệm: Tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các NVKT phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán nhằm phản ánh và kiểm soát...

  pdf43p xingau5 20-08-2011 333 151   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn và phát triển nhà quản lý cần phải có những quyết định đúng đắn để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó vị trí của hạch toán kế toán là cpông cụ đắc lực giúp nhà quản lý điều hành doanh nghiệp Hạch toán vật tư đúng, chính xác có ý nghĩa lớn trong công tác tổ chức kiểm tra tình hình sử sụng vật tư của doanh nghiệp theo từng bộ phận và đối tượng.

  doc35p nhaquantritaiba 12-06-2011 520 120   Download

 • A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT TRONG DnOANH NGHIỆP 1. Khái niệm và đặc điểm 1.1. khái niệm Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán...

  pdf9p caott10 28-07-2011 169 102   Download

 • I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG KHUYÊN 1. Nhận xét về hoạt động kinh doanh: Công ty TNHH TM&DV Hoàng Khuyên là một doanh nghiệp tư nhân. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty trong những năm qua có những mặt mạnh và mặt yếu sau: Công ty TNHH TM&DV Hoàng Khuyên có mạng lưới kinh doanh phân bổ đều khắp TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, do đó công ty cùng các công ty khác...

  pdf8p ttcao1 28-07-2011 181 75   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - hạch toán tscđhh tại công ty du lịch dịch vụ hà nội toserco', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc70p arsene 04-05-2011 169 73   Download

 • PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I.NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA LƯU CHUYẾN HÀNG HOÁ 1.

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 155 68   Download

 • Công tác hạch toán kế toán là khâu quan trọng nhằm bảo tồn vốn trong toàn công ty. Công ty đã sử dụng nhiều loại sổ sách khác nhau trong công tác kế toán nhưng trong nghiệp vụ kế toán thuế GTGT thì chủ yếu sử dụng các loại sổ như sau: NHẬT KÝ CHUNG NĂM 2001 ĐƠN VỊ TÍNH : nghìn đồng Ngày tháng ghi sổ Số 1 Ngày 2 3 4 Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Nợ Có 5 6 7 Số phát sinh Tháng 2/11 01251 2/11 Mua 5 xe Wave - HĐVN nhập kho trả bằng Tiền gửi...

  pdf7p caott10 28-07-2011 108 61   Download

 • Tại công ty áp dụng phương pháp "kê khai thường xuyên" nên tài khoản sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất là TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" và đồng thời cũng được theo dõi cho từng sản phẩm tại công ty. 2. Đánh giá sản phẩm dở dang: Do chu kỳ sản xuất sản phẩm nhanh do vậy công ty không áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 3. Tính giá thành sản phẩm : PHẦN III NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ...

  pdf8p caott10 28-07-2011 138 58   Download

Đồng bộ tài khoản