» 

Cach Lam Bai Nghien Cuu

 • Những yếu tố làm nên một bài nghiên cứu

  Chuẩn bị; nêu vấn đề (giới thiệu mở đầu của bạn) Chủ đề: Nêu 1 cách tổng quát chủ đề và dẫn dắt vào cho phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu Tường thuật: Mô tả địa điểm và hoàn cảnh Phải có sự cho phép khi sử dụng những thông tin cá nhân. Giới thiệu và miêu tả vấn đề: Miêu tả cái mà bạn định chỉ ra/tranh luận và tại sao? Tầm quan trọng của nó? Minh hoạ bằng 1...

  pdf 7p xmen_dangcap 11-01-2011 33 9

 • Những yếu tố làm nên một bài nghiên cứu

  Hãy đưa ra đầy đủ thông tin sao cho ng ười khác có thể theo dõi và tái tạo bài nghiên cứu của bạn (và hi vọng là họ cũng có thể tìm ra được những khám phá và kết luận giống như bạn đã làm!)Miêu tả những bước bạn thực hiện càng hoàn chỉnh càng tốt để người khác có thể sao lại một cách hoàn thiện

  pdf 5p bingo_do 25-05-2010 102 29

 • Viết bài và làm nghiên cứu

  Tóm tắt, đạo văn, đoạn văn, Nguồn tham khảo, ghi chú, chú thích ở cuối trang ôi rắc rối... Đạo văn: sao chép một cách vô tình công trình, bài viết của người khác và làm như là bài của mình. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tránh được việc đạo văn một cách không cố ý.

  pdf 7p xmen_dangcap 11-01-2011 48 12

 • Phương cách làm bài thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bất kỳ ngành khoa học nào, thực sự là khoa học khi nó trả lời được ba câu hỏi, đó là: môn học nghiên cứu cái gì? (tức là xác định đối tượng của môn học); cần phải nghiên cứu, học tập như thế nào (tức là phương pháp của môn học) và hệ thống các kết quả từ việc áp dụng phương pháp vào nghiên cứu đối tượng (hệ thống các quy luật, phạm trù). Chương Mở đầu của môn...

  pdf 330p namde02 15-03-2013 252 101

 • Cách viết một bài nghiên cứu

  Giả thuyết của bạn là những giải thích bạn đưa ra và bạn sẽ kiểm tra xem nó đúng hay sai. Nó sẽ bao gồm những biển số có thể đo được (những biến số có thể thay đổi hoặc thay đổi được) với những kết quả có thể đối chiếu được với nhau. Tránh việc nói quá chung chung, và nên ghi chú đến những nguồn tham khảo các nghiên cứu tin cậy của người khác để hỗ trợ cho lý lẽ...

  pdf 5p bingo_do 25-05-2010 194 63

 • CẨM NANG HỌC TỐT - Viết một bài nghiên cứu

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang học tốt - viết một bài nghiên cứu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p oxano2 05-03-2011 26 2

 • Báo cáo " Thực hành nghiên cứu giao thoa trong nghiên cứu xã hội học: Một phân tích phê bình về những yếu tố bao hàm, tương tác và các thể chế trong nghiên cứu về những bất bình đẳng"

  Trong bài viết này chúng tôi đặt ra câu hỏi việc các nhà xã hội học thực hiện nghiên cứu giao thoa như một phương pháp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu phương pháp luận về sự bất bình đẳng có ý nghĩa gì? Chúng tôi phân biệt ba cách hiểu về nghiên cứu giao thoa trong thực tế: lấy nhóm làm trung tâm, lấy quá trình làm trung tâm và lấy hệ thống làm trung tâm. Phong cách thứ nhất nhấn...

  pdf 31p banhukute 24-06-2013 9 2

 • Bài tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của toyota

  Tham khảo tài liệu 'bài tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của toyota', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 23p antonini 06-05-2011 1370 564

 • Cách nghiên cứu thị trường khi bắt tay vào kinh doanh

  Bài học đầu tiên của bạn trước khi mở cánh cửa bước vào thế giới kinh doanh là tránh mắc sai lầm ngay từ khi lập kế hoạch nghiên cứu và tìm hiểu thị trường. Khởi đầu cho một kế hoạch kinh doanh, cũng có một chút gì đó giống như khi mua một chiếc ô-tô: bạn cần phải tiến hành một vài nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định dứt khoát. Đầu tiên, hãy tìm hiểu xem liệu trên thị...

  pdf 6p banhang_pro 23-12-2009 581 398

 • Giải nhanh bài toán hóa học - Phương pháp bảo toàn electron

  Tham khảo tài liệu 'giải nhanh bài toán hóa học - phương pháp bảo toàn electron', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 36p kenji_1992 13-11-2010 826 320

 • Cách làm báo cáo khoa học

  Tài liệu tham khảo cho giáo viên và sinh viên cao đẳng, đại học khi làm bài luận văn ,báo cáo - Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học.. Một bài báo khoa học cần đảm bảo yêu cầu về nội dung và kỹ thuật trình bày như sau: Đầu đề bài báo: Đầu đề bài báo khoa học là tên gọi của bài viết đó. Nó thường dài từ 10 đến 15...

  pdf 26p nolimit_it 11-09-2011 298 167

 • Phương cách nghiên cứu thị trường khi bắt tay vào kinh doanh

  Bài học đầu tiên của bạn trước khi mở cánh cửa bước vào thế giới kinh doanh là tránh mắc sai lầm ngay từ khi lập kế hoạch nghiên cứu và tìm hiểu thị trường. Khởi đầu cho một kế hoạch kinh doanh, cũng có một chút gì đó giống như khi mua một chiếc ô-tô: bạn cần phải tiến hành một vài nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định dứt khoát.

  pdf 10p meouanbanh 08-09-2010 190 114

 • CHUẨN BỊ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Liệt kê đầy đủ các bước tiến hành của việc chuẩn bị một đề cương nghiên cứu khoa học. 2/ Biết cách xác định và làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. 3/ Biết cách phát biểu đúng cách mục tiêu nghiên cứu. 4/ Biết cách lập kế hoạch thu thập, xử lý, và phân tích số liệu. 5/ Biết cách viết một đề cương nghiên cứu. I. GIỚI THIỆU Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một công việc có hệ...

  pdf 15p truongthiuyen11 08-07-2011 228 107

 • Bài giảng: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 14p kingkinking 18-04-2011 191 72

 • Nghiên cứu thị trường khi bắt tay vào kinh doanh

  Bài học đầu tiên của bạn trước khi mở cánh cửa bước vào thế giới kinh doanh là tránh mắc sai lầm ngay từ khi lập kế hoạch nghiên cứu và tìm hiểu thị trường. Khởi đầu cho một kế hoạch kinh doanh, cũng có một chút gì đó giống như khi mua một món hàng: bạn cần phải tiến hành một vài nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định dứt khoát. Đầu tiên, hãy tìm hiểu xem liệu trên thị...

  doc 3p cuulongvhit 15-11-2010 106 54

 • Tiểu luận Nghiên cứu một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử, từ đó làm rõ ý nghĩa của vấn đề đó với việc nghiên cứu lịch sử

  Bất cứ người nghiên cứu lịch sử nào cũng phải đặt và giải quyết những vấn đề phương pháp luận theo quan điểm của một giai cấp nhất định. Trong ý nghĩa và mức độ nhất định, phương pháp luận là một nhân tố quan trọng, có tính quyết định đối với sự thành công của người nghiên cứu, học tập lịch sử, tức là đạt được chân lý khách quan về hiểu biết một cách tương...

  pdf 26p saodencho2 29-01-2012 270 48

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý: Tập 1 - Dương Thiệu Tống

  Các công trình nghiên cứu này cũng có một số lợi ích nhất định, nhưng dường như chưa đóng góp được nhiều cho việc giới quyết các vấn đề giáo dục thực tiễn, cũng như chưa làm phong phú thêm các bài giảng về lý luận giáo dục, tâm lý sư phạm, tâm lý các lứa tuổi Việt nam, lý luận giảng dạy và học tập...

  doc 254p meoden89nd 03-05-2013 165 36

 • Học cách học: Sơ đồ tư duy (Mind Map)

  Sơ đồ tư duy hay bản đồ tư duy (Mind Map) là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hoá một chủ đề. Nó là một công cụ tổ chức tư duy được tác giả Tony Buzan (Anh) nghiên cứu kỹ lưỡng và phổ biến rộng khắp thế giới.

  pdf 5p hoctot_1 27-02-2012 115 31

 • NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG TÁC CỦA NHÓM CỌC VÀ NỀN ĐẤT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NGANG BẰNG MÔ HÌNH SỐ

  Tính tương tác giữa nhóm cọc và nền đất là phức tạp. Việc tiếp cận bài toán này bằng phương pháp giải tích rất khó khăn. Báo cáo này trình bày cách mô hình hóa và sử dụng phương pháp số để nghiên cứu sự làm việc đồng thời của nhóm cọc và nền đất cũng như sự tương tác giữa chúng với nhau dưới tác dụng của tải trọng ngang có xét đến kiểu liên kết một chiều giữa cọc...

  pdf 5p meoden89nd 20-01-2011 90 29

 • Báo cáo " Văn hóa và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận "

  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 24 (2008) 148-156 Phạm Hồng Tung* Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 6 năm 2008 Tóm tắt. Trong bài nghiên cứu này tác giả tập trung làm sáng tỏ những khía cạnh lý thuyết khoa học và cách tiếp cận đối với ba khái niệm công cụ quan trọng nhất trong nghiên cứu về thanh niên, đó là “thanh...

  pdf 9p dem_thanh 21-12-2012 86 29

 • + Xem thêm 3109 Cach Lam Bai Nghien Cuu khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản