» 

Cách Lập Báo Cáo Tài Chính

 • Những qui định mới về cách lập báo cáo tài chính

  Lập báo cáo tài chính (BCTC) bao gồm 4 báo cáo chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf 9p heomap16 03-10-2013 53 14

 • Cách lập báo cáo tài chính

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo cần thiết của hệ thống báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán Đến hẹn lại lên kế toán chúng ta lại phải căng mắt để lập BCTC.

  pdf 5p heomap16 03-10-2013 70 15

 • Tiểu luận: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính...

  doc 16p thoigianconlai465 31-12-2009 4366 2385

 • Đề tài:" Lập Báo cáo tài chính tại công ty"

  Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường thì phải đổi mới về nhiều mặt, trong đó đổi mới về tài chính là một trong những vấn đề hàng đầu, bởi vì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao thì các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính một cách minh bạch và chính xác, để những người sử dụng nó nắm bắt những thông tin cần thiết và đưa ra...

  pdf 49p chauphong 31-08-2009 3614 1399

 • Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

  Phương pháp lập báo cáo tài chính và quyết toán năm theo đúng thông tư của chính phủ

  doc 32p catbui 07-05-2009 1116 656

 • Báo cáo Tài chính hợp nhất

  Tài liệu tham khảo cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

  pdf 6p panda12 03-08-2010 449 263

 • Luận văn:Công tác lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ: khảo sát trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

  Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh riêng, ngành nghề khác nhau, qui mô khác nhau, người làm kế toán phải nắm rõ tình hình của doanh nghiệp mình đồng thời phải biết cách thức lập Báo cáo tài chính nói riêng và công tác kế toán nói chung, phải tuân thủ các qui định về: - Chế độ kế toán

  pdf 13p ctrl_12 09-07-2013 30 13

 • Phân tích báo cáo tài chính FPT

  Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính FPT dành cho các bạn có nhu cầu quan tâm với nội dung về tình hình tài chính qua các năm của công ty FPT.

  pdf 20p nhockoy 26-03-2014 17 5

 • Bài giảng Hướng dẫn đọc và hiểu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Hướng dẫn đọc và hiểu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trình bày các nội dung chính: đọc hiểu và phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp.

  pdf 49p lephattai1508 21-04-2014 7 5

 • BÁO CÁO " BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX"

  Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như.Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp .Tổng Giám đốc. Chứng chỉ Kiểm toán viên số 283/KTV.

  pdf 21p haichau 24-06-2009 2622 1457

 • Cách phân tích báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là gì? Tại sao phải lập Báo cáo tài chính? Nguyên tắc lập? Ai là người lập? và Ai là người sử dụng Báo cáo tài chính? Tuy nhiên, để đọc và hiểu được Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì không phải ai cũng làm được.

  pdf 3p gackiem196 27-04-2011 1511 582

 • Nội dung và phương pháp lập các báo cáo tài chính

  Số liệu trên Bảng cân đối kế tốn cho biết tồn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế tốn có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của...

  doc 37p sinhvienmoi 21-04-2010 1065 568

 • Học về môn Báo cáo tài chính

  Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính Tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực kinh tế tư nhân có tư cách pháp n hân đầy đủ đều phải lập và gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của chế độ này. a. Ðối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các loại hình hợp tác xã (Không bao gồm HTX tín dụng và HTX nông nghiệp) thời hạn gửi báo cáo tài chính...

  pdf 28p ntgioi120403 04-11-2009 702 423

 • Phân tích Báo cáo tài chính: Ý nghĩa và phương pháp

  Bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách để đọc và phân tích Báo cáo tài chính. Từ đó bạn sẽ có cái nhìn, có cách đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp một cách hiệu quả và sát thực. 1. Ý nghĩa và các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp...

  pdf 4p cctaichinh 10-09-2010 741 334

 • Hoàn thiện quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

  - Tính đặc thù của các công ty TNHH nói chung và công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà tây nói riêng. - Những tồn tại và hạn chế trong quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà tây.

  doc 19p trantamthkt 11-03-2010 255 148

 • Phân tích báo cáo tài chính theo góc độ quản trị

  Tham khảo tài liệu 'phân tích báo cáo tài chính theo góc độ quản trị', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p bibocumi12 02-11-2012 188 26

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - Tô Thị Thanh Trúc

  Mục tiêu của chương 5 Phân tích dòng tiền trong bài giảng Phân tích báo cáo tài chính giúp học viên nắm được cách lập báo cáo lưu chuyển tiền theo phương pháp gián tiếp từ BCTN và bảng cân đối kế toán chuyển từ báo cáo gián tiếp sang báo cáo trực tiếp, cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền, dòng tiền tự do và hàm ý trong phân tích.

  pdf 53p click_12 10-04-2014 18 7

 • Hướng dẫn ôn tập quản trị tài chính

  Hướng dẫn ôn tập quản trị tài chính với các nội dung chính: tổng quan tiền tệ, thời giá tiền tệ, phân tích báo cáo tài chính, quyết định đầu tư, quyết định tài trợ.

  pdf 37p four_12 20-03-2014 7 4

 • Bài tập lớn: Nêu cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng trực tiếp về lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

  Bài tập lớn: Nêu cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng trực tiếp về lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trình bày lý luận chung về lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cơ sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  doc 10p vinhtruongbka 28-05-2014 13 4

 • Phân tích Báo cáo tài chính: Ý nghĩa và phương pháp

  Phân tích Báo cáo tài chính: Ý nghĩa và phương pháp Trong bài Tổng quan về Báo cáo tài chính tôi đã giới thiệu với các bạn những nội dung chính như: Báo cáo tài chính là gì? Tại sao phải lập Báo cáo tài chính? Nguyên tắc lập? Ai là người lập? và Ai là người sử dụng Báo cáo tài chính? Tuy nhiên, để đọc và hiểu được Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì không phải ai cũng làm...

  pdf 3p thanh_trieu 29-12-2009 919 393

 • + Xem thêm 358 Cách Lập Báo Cáo Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản