» 

Cach So Sanh Trong Tieng Anh

 • Grammar English - câu so sánh

  Grammar English SO SÁNH (Comparisons) 1. So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS Ví dụ: John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So sánh hơn/kém. Hình thức so sánh bậc hơn được thành lập bằng cách thêm -er than vào sau tính từ (đơn âm tiết) hoặc thêm more +(tính từ từ hai âm tiết trở lên) + than Ví...

  pdf 3p 2332007 09-04-2011 441 144

 • BÀI 3: SO SÁNH

  SO SÁNH (Comparisons) 1. So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS Ví dụ: John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So sánh hơn/kém. Hình thức so sánh bậc hơn được thành lập bằng cách thêm -er than vào sau tính từ (đơn âm tiết) hoặc thêm more

  pdf 3p bibocumi39 16-04-2013 63 26

 • 84 cấu trúc câu trong tiếng anh và 7 giới từ thông dụng trong tiếng anh

  Bao gồm: + 84 Cấu trúc câu trong tiếng Anh + Cách sử dụng 7 giới từ thông dụng trong tiếng Anh + 51 Cấu trúc câu trong tiếng Anh (bao gồm 16 cấu trúc So Sánh) + [1 số cấu trúc câu khác và IDIOMS] + Câu điều kiện và 1 số cách dùng khác + Phrasal Verb từ A - W

  doc 28p doanhung_dtvtk10 26-03-2013 655 360

 • Phụ tố tiếng Anh và vấn đề dịch thuật ngữ tin học từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Phần 3)

  Một số thuật ngữ tin học và bóng đá (để so sánh) trong tiếng Anh đã được dịch/Việt hoá và được dùng phổ biến trong tiếng ViệtTiếng Anh access access access active address bar backup

  pdf 6p abcdef_38 20-10-2011 36 9

 • English - Thể so sánh của tính từ và trang từ

  Tham khảo tài liệu 'english - thể so sánh của tính từ và trang từ', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p tieubaubau 12-04-2011 255 105

 • So sánh trong tiếng anh

  (Comparisons) 1. So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS Ví dụ: John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So sánh hơn/kém. Hình thức so sánh bậc hơn được thành lập bằng cách thêm -er than vào sau tính từ (đơn âm tiết) hoặc thêm more +(tính từ từ hai âm tiết trở lên) + than Ví dụ You are teller than I...

  pdf 3p nkt_bibo44 10-02-2012 235 58

 • SO SÁNH GIỮA ANH ANH- ANH MY

  Các bạn học nói tiếng Anh thường băn khoăn là mình nên theo phong cách Anh-Anh (A-A) hay Anh-Mỹ (A-M). Thực ra theo phong cách nào cũng tốt cả, nhưng mọi người thường có xu hướng sính A-M hơn, nhà giàu cũng có khác nhở^^

  doc 3p dangvanhung2606 23-09-2011 96 53

 • Bản chất và sự so sánh các thì trong tiếng anh

  1. Cách thành lập: - Câu khẳng định: S + V(s/es); S + am/is/are - Câu phủ định: S + do/does + not + V; S + am/is/are + not - Câu hỏi: Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S? 2. Cách dùng chính: Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả: 2.1 Một thói quen, một hành động được lập đi lập lại thường xuyên. Trong câu thường có các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month … Ex:...

  pdf 0p quynhmagic 09-04-2013 103 39

 • Cấp so sánh và đại từ (bài tập tự luyện)

  Áp dụng quy tắc so sánh bằng trong những câu sau ñây 1. The moon is not … the sun (bright). 2. Is the moon … the sun (bright)? 3. There are … days in July as in August (many). 4. Are there … days in July as in August (many). 5. Autumn is … Summer (pleasant). 6. Is Autumn … Summer (pleasant)? 7. Our teacher is … he looks (severe). 8. It is … today … it was yesterday (hot). 9. Are you … your friend (strong)? 10. Is she … her sister (careful)?

  pdf 0p quynhmagic 09-04-2013 30 15

 • English Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh - NXB ĐH Sư Phạm

  Cuốn English Grammar dành cho người tự học luyện thi chứng chỉ A, B, TOEIC, TOEFL, IELTS do Nhà xuất bản Đại học sư phạm xuất bản cung cấp cho các bạn học một lượng kiến thức khổng lồ về ngữ pháp tiếng Anh như: Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh, ngữ danh từ, ngữ động từ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, đại từ, tần ngữ và các vấn đề liên quan, động từ đặc...

  pdf 129p firings 14-09-2012 885 695

 • Ebook Cách sử dụng ngữ pháp tiếng anh

  Ebook Cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh gồm 41 bài học giới thiệu tổng quát các dạng ngữ pháp trong tiếng Anh. Ebook phân tích về các thì trong tiếng Anh, so sánh giữa các thì với nhau, cách sử dụng, sự khác nhau của các từ chỉ thể cách như must, might, can, need... giúp học viên phân biệt dễ dàng và sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh.

  doc 125p thanhnhuk10 28-08-2011 950 589

 • Comparison of Adjectives and adverbs (So sánh của tính từ và trạng từ)

  COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS Ghi chú: Các cách so sánh của tính từ đều áp dụng được cho trạng từ (adverbs). Để tiện lợi hơn, trong phần này chúng tôi gọi chung là tính từ. Khi đưa vào so sánh tính từ có ba mức độ: mức độ nguyên thể (positive degree), mức độ so sánh (comparative degree) và mức độ cực cấp (superlative degree). Các hình thức so sánh hơn, bằng, kém, đều dựa trên các mức độ...

  pdf 5p longtuyenthon 29-01-2010 610 344

 • Học phát âm chuẩn và khả năng nói trôi chảy bằng cách nào?

  Ghi âm những gì bạn nói Để có kết quả tốt nhất, bạn hãy ghi âm giọng chuẩn được phát đi trên đài, ti vi hay những phương tiện truyền thông khác đồng thời ghi âm lại giọng phát âm lại nội dung đó của chính bạn. Cách tốt nhất là khi nghe đài bạn đặt đồng thời một cuốn cassette ghi âm, để ghi âm lại những gì được nói trên đài và ghi âm cách bạn nhắc lại chúng. Sau đó, so sánh...

  pdf 3p bibocumi9 16-10-2012 109 56

 • Tìm hiểu TOEIC và so sánh TOEIC với TOEFL và IELTS

  TOEIC (Test of English for International Communication) là bài thi kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc. TOEIC không có khái niệm trượt hay đậu, mà chỉ có các thang điểm từ 10 đến 990, diễn giải về trình độ và khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp của ứng viên (những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong công viêc). Với chủ đề “Global trends and local...

  pdf 3p bibocumi10 18-10-2012 102 25

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CÚ PHÁP, NGỮ NGHĨA CỦA CẤU TRÚC BIỂU HIỆN Ý NGHĨA SO SÁNH NGANG BẰNG VỚI “AS...AS” TRONG TIẾNG ANH ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT"

  Bài viết phân tích, đối chiếu đặc điểm kết học và nghĩa học của cấu trúc so sánh ngang bằng với cặp từ tương liên “as... as” trong tiếng Anh và tương đương trong tiếng Việt; đồng thời, mô hình hoá và thống kê tần số xuất hiện của các biến thể giúp khắc phục những chuyển di tiêu cực khi dịch cấu trúc này từ Anh sang Việt và ngược lại, nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ...

  pdf 5p phalinh18 18-08-2011 45 21

 • Các kiểu so sánh của tính và trạng từ

  Các kiểu so sánh của tính và trạng từ COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS Ghi chú: Các cách so sánh của tính từ đều áp dụng được cho trạng từ (adverbs). Để tiện lợi hơn, trong phần này chúng tôi gọi chung là tính từ.

  pdf 15p kuro113 20-03-2011 96 21

 • Lý thuyết về các dạng câu so sánh

  Tính từ/trạng từ dài và ngắn Trong các dạng so sánh ta còn có khái niệm tính từ/trạng từ dài và ngắn. Tùy thuộc vào loại tính từ/trạng từ mà ta có sự biến đổi cho phù hợp với các thể so sánh Tính từ ngắn (short adjectives) gồm: Tính từ một vần (syllable). Ví dụ: long , short, big, hot, fat .. Tính từ hai vần nhưng tận cùng bằng phụ âm + Y. Ví dụ: happy, lazy, busy, .......- Tính từ dài...

  doc 5p binhha04 18-08-2013 63 17

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CÁCH BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA TỒN TẠI CỦA ĐỘNG TỪ ‘TO BE’ TRONG TIẾNG ANH SO SÁNH VỚI TIẾNG NGA"

  Bài báo nghiên cứu cách biểu đạt ý nghĩa tồn tại của động từ ‘to be’ trong tiếng Anh so sánh với tiếng Nga. Kết quả nghiên cứu bài báo giúp cho sinh viên, đã từng nghiên cứu tiếng Nga bốn năm, bắt đầu nghiên cứu tiếng Anh không gặp khó khăn khi hiểu và chuyển dịch những thông tin có chứa động từ ‘to be’ biểu hiện ý nghĩa tồn tại sang tiếng Nga.

  pdf 6p phalinh18 18-08-2011 29 7

 • Cấp so sánh và đại từ (Tài liệu bài giảng)

  1. Câu khẳng định : as + adj/adv + as (bang/như) Ex: I’m as tall as Tom. (Tôi cao bằng Tom.) John works as hard as his father. (John làm việc chăm chỉ như cha anh ấy) 2. Câu phủ định: not as/so + adj/adv + as (không bằng/như) Ex: This watch is not as/so expensive as mine. (= my watch) (đồng hồ này không đắt như của tôi.) She doesn’t sing as/so well as her sister. (Cô ây hát không hay bằng chị cô ây.)

  pdf 0p quynhmagic 09-04-2013 17 6

 • Giáo án tiếng Anh 10 bộ nâng cao (Unit 9-16)

  Giáo án tiếng anh 10 nâng cao này được biên soạn theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 10 nâng cao và được trình bày như sau: - Trích dẫn từ vựng mới trong bài. - Tóm tắt ngữ pháp dùng trong bài. - Hướng dẫn vận dụng ngữ pháp tiếng Anh đã học để giải quyết các câu hỏi và bài tập đặt ra trong bài học. Với cách biên soạn đó, hy vọng quyển sách này là tài liệu tham khảo, củng cố...

  pdf 105p boy7st 05-06-2010 1690 543

 • + Xem thêm 69 Cach So Sanh Trong Tieng Anh khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản