Cách sử dụng các asp.net

Xem 1-20 trên 103 kết quả Cách sử dụng các asp.net
 • Mục tiêu: Sử dụng các thành phần web server control cơ bản Sử dụng lớp StreamReader và StreamWriter để đọc ghi file dạng text Các thao tác xử lý trên chuỗi, chia chuỗi, thay thế chuỗi. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản, Đã học qua các lớp xử lý nhật xuất file của C#. Kịch bản: Các trang web thường có phần GuestBook, cho phép user có thể lưu lại các comment cho chủ nhân của trang web.

  pdf7p nongmaithang142010 02-12-2010 287 114   Download

 • Bài giảng Phát triển web nâng cao - Bài 2: Các lớp sử dụng trong ASP.NET được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về các lớp sử dụng trong ASP.NET như Request, Response, Cookies, Server, Session, Application.

  pdf52p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 3 2   Download

 • Trước hết, chúng ta tìm hiểu định nghĩa về RSS là gì. RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất

  doc4p onlineit 07-06-2011 176 52   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các web control trong trang ASP.NET o TextBox, Button, DropDownList Sử dụng input validation controls trong trang ASP.NET o RequiredFieldValidator o CompareValidator o RegularExpressionValidator o ValidationSummary Hiển thị các thông báo lỗi khi nhập liệu không hợp lệ. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản Biết xử lý các sự kiện của ASP.NET web control. Kịch bản: Xây dựng trang web đăng ký phòng cho một hội thảo khoa học.

  pdf6p nongmaithang142010 02-12-2010 365 123   Download

 • Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một ứng dụng Windows đơn giản bằng VB có sử dụng 2 controls cơ bản là button và text box.

  doc9p it_p0k3t 13-05-2011 90 29   Download

 • Chương này cung cấp cho bạn một tổng quan về ADO.NET. Nó mô tả cách bạn có thể sử dụng ADO.NET để đại diện cho dữ liệu cơ sở dữ liệu với mô hình kết nối và ngắt kết nối cả hai dữ liệu truy cập. Trong phần đầu, bạn đã học cách sử dụng các kết nối, Command, và DataReader đối tượng để kết nối với cơ sở dữ liệu, thực thi các lệnh, và đại diện các kết quả của một truy vấn cơ sở dữ liệu. ...

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 57 14   Download

 • Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra một tính năng ASP.NET 2.0 giới thiệu với các đối tượng hồ sơ. Các đối tượng hồ sơ cung cấp cho bạn một phương thức của việc tạo ra một hình thức kiểu mạnh và liên tục của trạng thái phiên. Bạn học được phương pháp khác nhau xác định một hồ sơ. Bạn cũng tìm hiểu cách sử dụng các đối tượng hồ sơ từ trong một thành phần. Cuối cùng, bạn tìm hiểu làm thế nào để thực hiện một nhà cung cấp hồ sơ hải quan...

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 50 10   Download

 • Ebook Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0: Tập 2 được thiết kế giống như một tài liệu tham khảo cho các dự án mã nguồn mở. Hầu hết lập trình viên không cần hấp thụ mọi thông tin về một chủ đề cụ thể theo kiểu truyền thống mà nhiều khi lập trình viên tìm thấy câu trả lời trong mã lệnh, rồi mới đọc nội dun hay tư liệu kèm theo đó.

  pdf102p peter_hi 21-04-2010 689 451   Download

 • Trình Mẫu dữ liệu Khung ASP.NET bao gồm ba điều khiển bạn có thể sử dụng để gửi một hình thức để các máy chủ: Button, LinkButton, và ImageButton. Những điều khiển này có chức năng tương tự, nhưng kiểm soát từng có một vẻ ngoài khác biệt. Trong phần này, bạn học cách sử dụng mỗi ba loại nút trong một trang. Tiếp theo, bạn tìm hiểu làm thế nào để kết hợp kịch bản phía máy khách với các điều khiển Button phía máy chủ....

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 69 19   Download

 • Chú ý Khi sử dụng Internet Explorer, bạn có thể cấu hình AutoComplete bằng cách chọn Tools, Internet Options, nội dung, và nhấp vào nút AutoComplete. Các ASP. NET Framework không hỗ trợ tính năng AutoComplete cho các trình duyệt khác như FireFox hay Opera.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 60 14   Download

 • Tôi khuyên bạn nên làm tất cả những thiết kế trang web của bạn bằng cách sử dụng phương pháp thảo luận trong phần này. Bạn nên đặt tất cả các thiết kế trang web của bạn trong một bên ngoài CSS nằm trong một thư mục Theme. Đặc biệt, bạn không nên thay đổi sự xuất hiện của một điều khiển bằng cách thay đổi thuộc tính của nó. Hơn nữa, bạn nên tránh sử dụng các tập tin da.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 42 7   Download

 • Đang cố gắng để tìm kiếm bất cứ điều gì sẽ tạo ra một lỗi, tuy nhiên, bởi vì các trang Search.aspx không tồn tại. Kiểm soát người sử dụng Tìm Kiếm không phải là rất phức tạp. Khi khách truy cập vào một chuỗi tìm kiếm mới và nhấn Enter hoặc nhấp vào nút Go, đáp ứng được chuyển hướng đến Search.aspx, xử lý các tìm kiếm.

  pdf70p myngoc9 17-10-2011 46 7   Download

 • gọi điện thoại không thể tham gia vào tiêu chuẩn, các mô hình bảo mật dựa trên Windows được sử dụng bằng ASP.NET.Có một số cách bạn có thể sử dụng phương pháp xác thực và ủy quyền của ASP.NET để bảo đảm các dịch vụ Web XML của bạn. Rất may, các tùy chọn này không khác nhiều so với bảo vệ tài nguyên ASP.NET khác.

  pdf108p kimku5 23-10-2011 48 7   Download

 • witchViewByIndex-Nguyên nhân các MultiView để kích hoạt chế độ xem theo quy định của CommandArgument nút điều khiển của. Bạn có thể sử dụng các lệnh này với bất kỳ nút điều khiển-Button, LinkButton, và ImageButton-bằng cách thiết lập tài sản CommandName nút điều khiển và, trong trường hợp của các SwitchViewByID và SwitchViewByIndex, bằng cách thiết lập thuộc tính CommandArgument.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 40 6   Download

 • mục App_Data (nếu thư mục chưa tồn tại). Các tập tin MyLocalData.mdf sẽ được thêm vào thư mục này. Click OK để tạo ra các thư mục mới. Bạn có thể kết nối đến một cơ sở dữ liệu địa phương tên là MyLocalData.mdf bằng cách sử dụng chuỗi kết nối sau đây:

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 33 6   Download

 • Làm thế nào để thiết kế và phát triển một trang web N-cấp bằng cách sử dụng các tính năng XML của ASP.NET 2.0 và SQL Server 2005. Để hỗ trợ thiết kế này, chương này thảo luận về làm thế nào để đóng gói logic truy cập dữ liệu trong các hình thức của các thành phần tái sử dụng. Làm thế nào để làm việc với một cột kiểu dữ liệu XML

  pdf60p kimku13 24-10-2011 33 6   Download

 • Thực hiện các lệnh với tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu LINQ to SQL Trong phần này, bạn học cách sử dụng LINQ to SQL như là thay thế một để làm việc trực tiếp với SQL. Chúng tôi bắt đầu bằng việc thảo luận làm thế nào LINQ to SQL truy vấn khác với tiêu chuẩn truy vấn LINQ.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 37 5   Download

 • Whew, bạn đã viết rất nhiều mã để kiểm soát này. Các mã chính nó không phải là phức tạp, nhưng bạn đã phải đối phó với rất nhiều các yếu tố giao diện người dùng. Hai chi tiết quan trọng để hiểu được như sau: • Bạn sử dụng phiên để lưu lại các dữ liệu về thứ tự lựa chọn.

  pdf70p myngoc9 17-10-2011 70 5   Download

 • Điều này được đọc trong sự kiểm soát OrderDetailsAdmin để có được ID của trật tự lựa chọn. • Bạn sử dụng Page_PreRender thay vì Page_Load, vì nó thực hiện sau khi phiên được cơ hội để được cập nhật trong các hình thức mẹ. Bởi vì chúng ta đã nói chuyện về mỗi phương pháp trong khi viết mã, nó nên được khá rõ ràng

  pdf70p myngoc9 17-10-2011 71 5   Download

 • Sau khi sửa đổi này đến một máy chủ từ xa, bạn có thể lấy các thiết lập cấu hình (và sửa đổi) trên máy chủ từ xa bằng cách sử dụng một trong những phương pháp mở tiếp xúc bởi lớp WebConfigurationManager. Ví dụ, các trang trong Ví dụ 34,13 chứa một hình thức cho phép bạn nhập vào một máy chủ, tên người dùng và mật khẩu.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 48 4   Download

Đồng bộ tài khoản