» 

Cài đặt Turbo C

 • Phụ lục A TURBO C

  Phần phụ lục này sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cài đặt, khởi động và sử dụng Turbo C++ IDE để soạn thảo, biên dịch, bắt lỗi, và thực thi các chương trình C++ của bạn.

  pdf 11p thuyha 24-06-2009 751 104

 • Giáo trình C++/ TURBO C++

  Cài đặt và khởi động Turbo C: Bạn phải sử dụng trình INSTALL để cài đặt Turbo C++. Tất cả các tập tin cài đặt sẽ được giải nén và chép tới hệ thống máy tính của bạn một cách thích hợp. Bạn không thể thực hiện việc này thủ công được. Để bắt đầu cài đặt, chuyển đến thư mục chứa bộ nguồn cài đặt và kích hoạt trình INSTALL để tiến hành cài đặt. Trình INSTALL cài...

  pdf 11p phanhuyluan 26-02-2011 282 40

 • Nguyên tác và quy trình cài đặt các ứng dụng trong windows p5

  Các hãng viết các chương trình dịch (Assembler) được sử dụng phổ biến từ trước tới nay đều không tích hợp một trình có chức năng soạn thảo với Assembler. Để soạn thảo chương trình nguồn chúng ta tự chọn cho mình một chương trình soạn thảo văn bản, thí dụ SideKick, Turbo Pascal, Turbol C, ...

  pdf 5p phuoctam22 03-06-2011 21 3

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản