Cài đặt winsock

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cài đặt winsock
  • I. KHỞI ĐỘNG WINSOCK Để lập trình được Winsock chúng ta sẽ khai báo thư viện winsock2.h (chứa các prototypes) và 1 file lib (chính là file .cpp đã được biên dịch thành .lib) có tên là ws2_2.lib. Bây giờ hãy tạo 1 project Windows32 Console Project. Lưu ý: Chúng ta không khai báo trong file .cpp có hàm main mà khai báo trong file stdafx.h. Đây là cách khai báo thư viện của Visual C++. #include ... #include #pragma comment (lib,"ws2_32.

    pdf37p abcdef_45 27-10-2011 161 60   Download

  • Một trong những tính năng đáng chú ý của Forefront TMG là khả năng hỗ trợ cho nhiều loại máy trạm được sử dụng để kết nối tới Forefront TMG Firewall. Một trong số đó là máy trạm Microsoft Forefront TMG, được biết đến như một máy trạm Winsock cho các hệ điều hành Windows. Sử dụng TMG Client có một số ưu thế so với những máy trạm khác (như Web proxy và Secure NAT).

    pdf8p vinhlactran 07-01-2010 143 40   Download

  • Vào trên thanh Menu Project Components đánh dấu chọn vào mục Microsoft Winsock Control 6.0, sao đó nhấn OK thoát ra và kéo nó vào trong frmMain (nó sẽ có tên mặt định là Winsock1, cứ để nó thế nếu bạn muốn đổi tên cho khác một tý thì phần source dưới đây bạn phải đổi tên các sub Event cho nó nha.)

    doc9p vn9h_vnc 26-04-2011 64 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản