Cầm cố trái phiếu đặc biệt

Xem 1-5 trên 5 kết quả Cầm cố trái phiếu đặc biệt
 • Quyết định 1509/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt

  doc16p sontinh 18-08-2009 643 78   Download

 • Quyết định số 1509/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf14p trieuhoang 17-10-2009 73 6   Download

 • Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf13p trieuhoang 17-10-2009 36 3   Download

 • Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt

  doc16p mynuong 19-08-2009 62 6   Download

 • Tiết 7 - Tiếng việt:. TRƯỜNG TỪ VƯỢNG..1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: - HS hiểu thế nào là trường từ vựng. Nắm được mối quan hệ.giữa trướng từ vượng và các hiện tượng đồng nghĩa, trái nghãi, và các th ủ pháp.nghệ thuật : ẩn dụ, hoán dụ, nhân hoá….. b. Kỹ năng:. - Lập được trường từ vựng và sử dụng trường từ vượng trong văn nói và văn.viết.. - Rốn KN tự nhận thức, KN giải quyết vấn đề, KN tư duy sáng tạo.... c.

  doc4p tuyetha_12 06-08-2014 308 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản