Camels

Xem 1-20 trên 71 kết quả Camels
 • Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một ngân hàng Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó là : Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường (viết tắt bằng tiếng Anh là CAMELS).

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 1468 630   Download

 • Phân tích chính sách ngân hàng thương mại và mô hình camel tài chính tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam bằng mô hình camel. Một số giải pháp nhằm ứng dụng hiệu quả mô hình camel trong phân tích tài chính tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

  pdf103p one_12 10-01-2014 542 273   Download

 • Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa theo sáu yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng : đó là Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường ( viết tắt bằng tiếng anh là CAMELS)....

  pdf19p tulip_12 14-01-2013 165 76   Download

 • Tiểu luận tài chính phát triển: Đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua khung phân tích CAMELS nêu hoạt động ngân hàng, an toàn vốn là một một chỉ tiêu tiên quyết cần phải có để làm cơ sở cho các hoạt động khác như tăng trưởng tín dụng cũng như tạo một tuyến phòng thủ vững chắc trước những tác động ngoại sinh của các loại rủi ro mang tính đặc thù của ngành như rủi ro tín dụng phát sinh từ nợ xấu, rủi ro hối đoái.

  pdf22p big_12 09-06-2014 134 55   Download

 • Hệ thống phân tích CAMELS được áp dụng nhằm đánh giá độ an toàn, khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng. An toàn được hiểu là khả năng của ngân hàng bù đắp được mọi chi phí và thực hiện được các nghĩa vụ của mình và được đánh giá thông qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng và chất lượng quản lý.

  ppt22p trada85 20-01-2013 122 43   Download

 • Mục đích của bài tiểu luận nhằm tìm hiểu cụ thể hơn về nội dung mô hình CAMELS và đặc biệt là thực trạng áp dụng tại các NHTM Việt Nam hiện nay; qua đó, đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng mô hình cho các NHTM Việt Nam trong môi trường kinh tế đầy biến động.

  pdf39p laptop8x 21-07-2015 120 57   Download

 • Apache Camel is a Java framework that lets you implement the standard enterprise integration patterns in a few lines of code. With a concise but sophisticated DSL you snap integration logic into your app, Lego-style, using Java, XML, or Scala. Camel supports over 80 common transports such as HTTP, REST, JMS, and Web Services.

  pdf550p stingdau_123 26-01-2013 44 11   Download

 • Lời mở đầu: “Điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là giữ được bao nhiêu tiền và số tiền đó đã sinh sôi nảy nở như thế nào, và bạn giữ được số tiền kiếm được cho bao nhiêu thế hệ” – đó là câu nói nổi tiếng của Robert Kiyosaki – Nhà đầu tư, doanh nhân và cũng đồng thời là tác giả của cuốn sách gây nhiều tiếng vang: “Cha giàu-cha nghèo” .

  doc49p maytroiphieudu 10-02-2013 431 173   Download

 • Hệ thống đánh giá ngân hàng

  doc4p anhnui 15-07-2009 431 117   Download

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm tập trung nghiên cứu đánh giá năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam và các nhân tố tác động đến năng lực tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam, hệ thống hóa cơ sở lí luận về năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam, phân tích thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam so với khung an toàn CAMEL.

  pdf181p nganhangvietnam123 20-06-2014 115 64   Download

 • Giraffe characteristics: Very tall with long neck (elongated neck vertebrae) and long limbs. Bony prominences of neck vertebrae can be seen on the surface; brachiocephalicus and omotransversarius muscles, which usually cover the neck, begin low on the side of the neck, rather than up at the skull and first neck vertebra. Back line slopes downward toward rear. Usually three, permanent, bony "horns" in both male and female, covered with skin and fur.

  pdf12p audi123 31-07-2010 84 13   Download

 • Tham khảo sách 'the technology of making cheese from camel milk', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p nt1810 25-04-2013 20 6   Download

 • Many people have a desire to ride a camel. A few actually own pet riding camels. Some want to ride for a brief period only and others to caravan overnight into the desert and experience a little camel culture. The senior author himself enjoyed a few camel rides and the longest very comfortable ride was 60 km through a desert in two days. Camel riding can be witnessed in Central Australia and in the deserts of Cholistan, Tharparkar, Rajisthan and on the beach in Karachi where beautifully decorated camels make their riders believe that camel ride is no less...

  pdf127p conduongdinhmenh 07-05-2013 28 4   Download

 • Tham khảo sách 'the technology of making cheese from camel milk camelus dromedarius', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p nt1810 23-04-2013 21 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học quốc tế về bệnh thú y đề tài: Grain founder in a male camel (Camelus dromedarius)

  pdf2p hoami_266 16-09-2011 23 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Ethnoveterinary treatments by dromedary camel herders in the Suleiman Mountainous Region in Pakistan: an observation and questionnaire study...

  pdf12p thulanh23 21-11-2011 20 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí hóa hoc quốc tế đề tài : Prevalence study of Bovine viral diarrhea virus by evaluation of antigen capture ELISA and RT-PCR assay in Bovine, Ovine, Caprine, Buffalo and Camel aborted fetuses in Iran

  pdf6p sting03 06-02-2012 27 3   Download

 • If camels and other stock can be based far away from a water source, the total area available for grazing is greatly increased, the stocking rate can be lowered and the dangers of environmental degradation are reduced. In simple terms, a doubling of the interval between successive visits to water results in a four-fold increase in the area available for pasture, with a corresponding reduction in grazing pressure. More especially, the time period between successive waterings has an important bearing on the carrying capacity and the degradation risk of a given area.

  pdf70p conduongdinhmenh 07-05-2013 27 2   Download

 • ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN : ANH VĂN —NĂM HỌC 2010- 2011 LỚP : 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II LỚP 10 -TEST 1 Choose the word with the different pronunciation of the underlined part 1. A. desert B. preserve C. entertain D. expedition 2. A. reach B. beach C. head D. seat 3. A. pale B. damage C. camel D. plan Choose the word with the different stress pattern

  pdf17p iiduongii4 13-04-2011 1534 448   Download

 • TỪ VỰNG VỀ ĐỘNG VẬT 1. Abalone : bào ngư 2. Alligator : cá sấu nam mỹ 3. Anteater : thú ăn kiến 4. Armadillo : con ta tu 5. Ass : con lừa 6. Baboon : khỉ đầu chó 7. Bat : con dơi 8. Beaver : hải ly 9. Beetle : bọ cánh cứng 10. Blackbird : con sáo 11. Boar : lợn rừng 12. Buck : nai đực, thỏ đực 13. Bumblebee : ong nghệ 14. Bunny : con thỏ (tiếng lóng) 15. Butterfly : bươm bướm 16. Camel : lạc đà 17. Canary : chim vàng...

  pdf4p nkt_bibo49 26-02-2012 629 383   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản