Campbell

Xem 1-20 trên 216 kết quả Campbell
 • Vịt Khaki Campbell là giống vịt chuyên trứng cao sản mới nhập vào nước ta cuối năm 1989 và hiện nay đã có hàng ngàn vịt mái đẻ phát triển trong khu vực chăn nuôi gia đình ở các tỉnh phía Bắc.

  pdf12p womanhood911_11 23-11-2009 438 99   Download

 • Vịt Khaki Campbell là giống vịt chuyên trứng cao sản mới nhập vào nước ta cuối năm 1989 và hiện nay đã có hàng ngàn vịt mái đẻ phát triển trong khu vực chăn nuôi gia đình ở các tỉnh phía Bắc. Muốn nuôi vịt có năng suất cao cần phải thực hiện đầy đủ các khâu kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng sau đây: 1. Nuôi vịt con từ 1 đến 56 ngày tuổi 1.1. Chuẩn bị chuồng nuôi - Trước khi nhận vịt về nuôi phải dọn sạch chuồng, nền chuồng, tường lưới, cần quét vôi nền...

  pdf19p oxaham 10-03-2011 158 48   Download

 • Đặc điểm giống vịt chuyên trứng Khaki Campbell Khaki Campbell là giống vịt chuyên trứng đã được nuôi ở nhiều nước trên thế giới, được nhập vào nước ta từ năm 1990. Vịt Khaki có thân hình nhỏ, lông màu khaki, mỏ và chân màu xám, một số chân và mỏ có màu da cam. Nhiều nơi trên cả nước miền núi, đồng bằng, trung du và ven biển đã nuôi giống vịt này đạt kết quả cao. Tuổi bắt đầu đẻ 140 - 145 ngày. Khối lượng khi đẻ 1,6 - 1,8kg. Trưởng thành 1,8 - 2kg/con.

  pdf6p oxaham 10-03-2011 200 33   Download

 • Campbell là giống vịt chuyên trứng đã được nuôi ở nhiều nước trên thế giới, được nhập vào nước ta từ năm 1990. Vịt Khaki có thân hình nhỏ, lông màu khaki, mỏ và chân màu xám, một số chân và mỏ có màu da cam. Nhiều nơi trên cả nước miền núi, đồng bằng, trung du và ven biển đã nuôi giống vịt này đạt kết quả cao. Tuổi bắt đầu đẻ 140 - 145 ngày. Khối lượng khi đẻ 1,6 - 1,8kg. Trưởng thành 1,8 - 2kg/con. Năng suất trứng bình quân 260 - 300 quả/mái/năm, cá...

  pdf7p traxanh1209 29-12-2010 135 20   Download

 • Lecture Campbell biology (9th edition) - Chapter 2: The chemical context of life. This chapter presents the following content: Matter consists of chemical elements in pure form and in combination called compounds, an element's properties depends on the structure of its atoms, the formation and function of molecules depend on chemical bonding between atoms, chemical reaction make and break chemical bonds.

  ppt54p nomoney11 04-05-2017 4 2   Download

 • Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 1: Biology: Exploring life. In this chapter we will discuss: Themes in the study of biology, evolution: the core theme of biology, the process of science, biology and everyday life.

  ppt49p nomoney11 04-05-2017 4 2   Download

 • Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 2: The chemical basis of life. In this chapter we will discuss: Elements, atoms, and compounds; chemical bonds; water's life supporting properties.

  ppt68p nomoney11 04-05-2017 9 2   Download

 • Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 3: The molecules of cells. The main contents of this chapter include all of the following: Introduction to organic compounds, carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids.

  ppt104p nomoney11 04-05-2017 3 2   Download

 • Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 5: The working cell. The main contents of this chapter include all of the following: Membrane structure and function, energy and the cell, how enzymes function.

  ppt90p nomoney11 04-05-2017 5 2   Download

 • Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 11: How genes are controlled. The main contents of this chapter include all of the following: Control of gene expression, cloning of plants and animals, the genetic basis of cancer.

  ppt81p nomoney11 04-05-2017 5 2   Download

 • Hello! Thank you for using Beginners' Guide to Ecommerce. You'll find the essential information that you need so you can join the rest of us who are selling goods and services on the Internet. Perhaps you are wondering if I am qualified to give you this information. The answer is "yes." As the owner of my own writing business, Nightcats Multimedia Productions, I have been selling information products on the Internet since April, 1998.

  pdf19p newsun38 13-08-2010 134 40   Download

 • Hello! Thank you for using Beginners' Guide to Ecommerce. You'll find the essential information that you need so you can join the rest of us who are selling goods and services on the Internet. Perhaps you are wondering if I am qualified to give you this information. The answer is "yes." As the owner of my own writing business, Nightcats Multimedia Productions, I have been selling information products on the Internet since April, 1998.

  pdf75p transang4 01-10-2012 53 16   Download

 • Tham khảo sách 'castingsjohn campbell obe frengprofessor of casting technology', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf354p louisxlll 21-12-2012 20 5   Download

 • Tham khảo sách 'castings john campbell obe freng professor of casting technology', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf354p louisxlll5 25-12-2012 28 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Editorial Opportunistic and Delay-Tolerant Networks Sergio Palazzo,1 Andrew T. Campbell,2 and Marcelo Dias de Amorim3

  pdf2p sting05 09-02-2012 19 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Compact Visualisation of Video Summaries ´ c Janko Cali´ and Neill W. Campbell

  pdf14p dauphong19 07-03-2012 13 2   Download

 • This chapter presents the following content: Polar covalent bonds in water molecules result in hydrogen bonding, four emergent properties of water contribute to Earth's suitability for life, acidic and basic conditions affect living organisms.

  ppt39p nomoney11 04-05-2017 5 2   Download

 • This chapter presents the following content: Organic chemistry in the study of carbon compounds, carbon atoms can form diverse molecules by bonding to four other atoms, a few chemical groups are key to the functioning of biological molecules.

  ppt35p nomoney11 04-05-2017 8 2   Download

 • This chapter presents the following content: Macromolecules are polymers, built from monomers; Carbohydrates serve as fuel and building material; Lipids are a diverse group of hydrophobic molecules.

  ppt93p nomoney11 04-05-2017 4 2   Download

 • This chapter presents the following content: Biologists use microscopes and the tools of biochemistry to study cells, eukaryotic cells have internal membranes that compartmentalize their functions, the eukaryotic cell's genetic instructions are housed in the nucleus and carried out by the ribosomes, the endomembrane system regulates protein traffic and performs metabolic functions in the cell,...

  ppt78p nomoney11 04-05-2017 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản