Campuchia .v.v..

Xem 1-10 trên 10 kết quả Campuchia .v.v..
 • Công văn số 1984/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào, Campuchia .v.v..

  pdf1p giangdien 18-08-2009 118 24   Download

 • Ẩm thực Campuchia ảnh hưởng phong cách mạnh mẽ của Ấn Độ và Trung Hoa, hầu hết các món ăn có vị lạt, ngọt và béo. Món ăn Ấn Độ tìm thấy hầu hết ở các gia vị được dùng chủ yếu là cay như sa tế, ớt, tiêu, nhục, hồi v.v. Món ăn Trung Hoa được tìm thấy nhiều với vị lạt và khá béo, nhiều dầu mỡ nhất là mang phong cách ẩm thực vùmg Tứ Xuyên.

  pdf11p kiwinz 28-06-2013 24 5   Download

 • MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN -------Số :………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..., ngày ... tháng ... năm ... V/v cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân: .............................

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 76 4   Download

 • MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN -------Số:……………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..., ngày ... tháng ... năm ... V/v cấp phép tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân: .........

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 81 4   Download

 • Như vậy, có thể nói, Sim-người lái xe, Culi, Thầy giáo làng, Mia-lia đuông-chất, v.v… đã thể hiện một hướng đi, một sự tìm tòi trong việc phản ánh tinh thần dân tộc của Campuchia trong buổi đầu giành độc lập.

  pdf4p misa10 21-07-2011 26 3   Download

 • Trên thế giới. Đạo Phật ở nơi đâu cũng thờ Phật những vẫn chia ra nhiều tông phái có chút ít khác nhau như Tiểu Thừa . Đại Thừa ... ... Campuchia . Lào Thái lan . Phật giáo du nhập trực tiếp từ Ấn độ . Bởi vậy khác hẳn Việt Nam Phật giao du nhập qua Trung quốc nên hệ thống Tượng phật trong các Chùa chiền Thái lan đơn giản hơn ở Việt Nam rất nhiều Nó chỉ bao gồm vài điển tích chính như Phật Bốn Mặt Phật Đầu Voi v. v ... Số tượng phật...

  pdf13p chipinz 26-06-2013 45 13   Download

 • Giới thiệu đền Prasat Preah Vihear là một ngôi đền tọa lạc trên một chỏm núi thuộc núi Dangrek ở Campuchia gần biên giới với Thái Lan. Ngôi đền này được lấy làm tên cho tỉnh Preah Vihear, nơi nó toạ lạc. Preah Vihear được biết đến không chỉ bởi đây di sản thế giới đã được UNESCO công nhận (2008) mà còn là điểm nóng tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan.

  pdf11p chaen_12 10-12-2013 33 8   Download

 • Đất đai lμ yếu tố quan trọng nhất đối với cuộc sống của con ng−ời. Từ nơi ăn ở, sinh sống cho đến sản xuất ra sản phẩm. Một đất n−ớc có xu h−ớng phát triển nông nghiệp nh− Cămpuchia, đất lμ một nhu cầu cần thiết không thế thiếu đ−ợc đối với hơn 3/4 ng−ời dân ở nông thôn để sản xuất ra sản phẩm nông sản nuôi sống gia đình vμ bảo đảm về an toμn l−ơng thực trong toμn quốc.

  pdf0p leon_1 05-08-2013 16 3   Download

 • Hiện nay dinh d−ỡng trẻ em với sức khỏe cộng đồng đ−ợc coi lμ vấn đề toμn cầu, đ−ợc chính phủ, các tổ chức trong vμ ngoμi n−ớc quan tâm nghiên cứu để tìm ra các biện pháp thích hợp nhằm cải thiện đ−ợc tình trạng dinh d−ỡng của trẻ. Trong đó thiếu dinh d−ỡng Protein-năng l−ợng, thiếu máu do thiếu sắt lμ hai trong những vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở các n−ớc đang phát triển trong đó có Cămpuchia.

  pdf6p sunshine_3 28-06-2013 23 7   Download

 • Tập hợp cc tư liệu, sử dụng chng để tìm hiểu địa lí một quốc gia. - Trình by lại kết quả lm việc bằng văn bản (knh chữ, knh hình).

  pdf4p naibambi115 07-12-2011 48 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản