» 

Cán Cân Thanh Toán Quốc Tế

 • Cán cân thanh toán quốc tế BOP

  Cán cân thanh toán quốc tế hay Bảng cân đối thu chi quốc tế – là bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép lai giá trị tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm. Một BOP thường bao gồm các bộ phận sau:

  ppt 29p possibletb 24-09-2012 227 79

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 5 - ĐH Ngoại thương

  Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các nội dung chính sau đây: khái niệm cán cân thanh toán quốc tế, đặc điểm cán cân thanh toán quốc tế, nội dung chủ yếu của cán cân thanh toán quốc tế, hạng mục thường xuyên / cán cân tài khoản vãng lai.

  pdf 30p small_12 12-06-2014 13 4

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế (Phần B - Phân tích BOP)

  Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế cụ thể là phân tích BOP. Nội dung chính của bài giảng đề cập đến mối quan hệ giữa BOP với nền kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế. Ngoài ra còn có phần mở rộng trình bày về tình hình thương mại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2014 và đưa ra những nguyên...

  pdf 42p nhatrangyeuthuong 10-04-2014 6 3

 • Tài liệu Thanh toán quốc tế

  Tài liệu Thanh toán quốc tế trình bày các nội dung: cách giải quyết sai sót trong bộ chứng từ thanh toán trong phương thức L/C, các nội dung L/C cần kiểm tra kỹ, cách thức mở LC ở Việt Nam, thanh toán bằng thư tín dụng, thư tín dụng không thể huỷ ngang - irrevocable LC.

  doc 14p tranhuynhvan 20-05-2014 19 5

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế (Mai Thu Hiền) - Tổng quan thanh toán quốc tế

  Tổng quan thanh toán quốc tế giới thiệu tỷ giá và cán cân thanh toán quốc tế, giới thiệu các công cụ thanh toán quốc tế, giới thiệu các phương thức thanh toán quốc tế, giới thiệu về tín dụng quốc tế.

  pdf 21p five_12 19-03-2014 15 4

 • Đề tài: Phân tích tình hình cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2001 đến nay

  Cán cân thanh toán (Balance of Payment) của một quốc gia là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm. Cán cân thanh toán gồm 4 bộ phận chính: cán cân vãng lai, cán cân vốn, cán cân tổng thể, cán cân bù đắp chính thức.

  doc 15p batnha06 13-05-2010 2258 1322

 • Tiểu luận:Thực trạng & Giải pháp phân tích Cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nay

  Cán cân thanh toán quốc tế là một trong những tài khoản kinh tế vĩ mô quan trọng phản ánh hoạt động kinh tế đối ngoại của một nước với phần còn lại của thế giới. Nó có quan hệ chặt chẽ với các tài khoản kinh tế vĩ mô khác như bản cân đối ngân sách, cân đối tiền tệ, hệ thống tài khoản quốc gia.

  doc 52p linkmiu1 14-04-2011 1668 942

 • Đề tài " CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT " - Phần 4

  Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam. 3.1 Phương hướng điều chỉnh cán cân thanh toán Các chuyên gia kinh tế cho rằng thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam chưa tới mức nghiêm trọng mà vẫn có thể kiểm soát được. Vì các lý do khác nhau mà cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam vẫn chưa bị coi là tình trạng báo động. Lý do thứ nhất, là do các món nợ...

  doc 17p lemy_b2001 14-10-2011 906 508

 • TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ (BOP)

  Các khái niệm căn bản và giải thích 1 số vấn đề của cán cân thanh toán. BoP là bảng báo cáo thống kê tổng hợp ghi chép lại một cách có hệ thống tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú (resident) và người không cư trú (nonresedent) trong một thời kỳ nhất định- thường là 1 năm.

  doc 13p kotinh 11-10-2010 816 390

 • Tiểu luận "Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán quốc tế 2008-2009"

  Năm 2008 là 1 năm đầy biến động với tỷ giá hối đóa với những ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô, cung cầu ngoại tệ, thậm chí là cả tin đồn thất thiệt. Biên độ tỷ giá được điều chỉnh 5 lần, một mật độ dày chưa từng có.

  ppt 13p lightdolldoll 18-11-2010 724 336

 • Tài liệu Cán cân thanh toán quốc tế dành cho sinh viên ngành kinh tế

  Tài liệu tham khảo và tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế

  doc 13p beutkt 19-10-2010 346 227

 • Luận văn : Nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế của Thailand

  Để cán cân thanh toán quốc tế trở thành một công cụ phân tích, quản lý tốt các hoạt động kinh tế đối ngoại thì vấn đề cấp thiết là phải có sự nghiên cứu cả về lý luận lẫn thực tiễn trong việc thành lập...

  doc 41p tuanctbg 16-05-2011 358 147

 • Tài liệu về CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là xu thế của thời đại và diễn ra ngày càng sâu rộng về nội dung, quy mô trên nhiều lĩnh vực. Trong xu thế đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã diễn ra từ lâu, kể từ khi Việt Nam khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vào năm 1986. Việt Nam đã gia nhập khối ASEAN năm 1995; tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN...

  doc 41p tonghoangduy1503 15-10-2011 206 123

 • Thuyết trình: Các vấn đề cơ bản của cán cân thanh toán quốc tế và thực tiễn tình hình cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong 3 năm trở lại đây

  Đề tài Các vấn đề cơ bản của cán cân thanh toán quốc tế và thực tiễn tình hình cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong 3 năm trở lại đây nêu các vấn đề cơ bản của cán cân thanh toán quốc tế. Thực tiễn tình hình cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam trong 3 năm trở lại đây. Cán cân thanh toán quốc tế, viết tắt là BOP hay BP ( The Balance of Payments) là một bản báo cáo thống kê...

  pdf 85p xuanlan_12 28-04-2014 9 3

 • Tiểu luận: Cán cân thanh toán quốc tế là gì ? Kết cấu ? Nội dung ghi chép? Ý nghĩa? Các cơ chế tỷ giá hối đoái nào thường được áp dụng? Chính sách tỷ giá hối đoái nào thường được thực hiện

  Tiểu luận: Cán cân thanh toán quốc tế là gì ? Kết cấu ? Nội dung ghi chép? Ý nghĩa? Các cơ chế tỷ giá hối đoái nào thường được áp dụng? Chính sách tỷ giá hối đoái nào thường được thực hiện nêu cán cân thanh toán quốc tế, các cơ chế tỷ giá hối đoái thường được các quốc gia áp dụng, chính sách tỷ giá hối đoái thường được thực hiện.

  pdf 10p thin_12 25-07-2014 10 3

 • Tiểu luận: Tác động của chính sách tỷ giá đến cán cân thanh toán quốc tế

  Tiểu luận: Tác động của chính sách tỷ giá đến cán cân thanh toán quốc tế nêu tổng quan về tỷ giá, chính sách tỷ giá và cán cân thanh toán BOP, tổng quan về cán cân thanh toán. Tác động củ a tỷ giá, chính giá, sách tỷ giá lên cán cân thanh toán.

  pdf 34p blue_12 09-05-2014 11 3

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 4 - ĐH Ngoại thương

  Phương thức thanh toán và các tập quán quốc tế liên quan nằm trong bài giảng cán cân thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các phương thức thanh toán, công cụ chính được sử dụng trong quá trình thanh toán, nguồn luật điều chỉnh phương thức thanh toán quốc tế.

  pdf 54p small_12 12-06-2014 17 3

 • Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 10 - Lưu Thị Phượng

  Chương 10 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, mục tiêu của chương: Xem xét cán cân thanh toán quốc tế, tìm hiểu khái niệm tỷ giá hối đoái, tìm hiểu các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong các chế độ tỷ giá, phân tích tác động của cơ chế quản lý tỷ giá đối với họat động của nền kinh tế.

  pdf 61p thanhdieutran 12-04-2014 8 1

 • CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ BALANCE OF PAYMENT BOP

  Xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; Thu nhập của người lao động, thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp; Chuyển giao vãng lai một chiều; Chuyển giao vốn một chiều; Chuyển giao vốn vào trong nước và chuyển vốn ra nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp, đầu tư vào các giấy tờ có giá; NGƯỜI CƯ TRÚ Thời hạn cư trú từ 12 tháng trở lên;

  pdf 17p tulip_12 14-01-2013 41 11

 • Chương VII: KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

  Mục tiêu của chương: Trình bày bảng cán cân thanh toán; Trình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái; Trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ; giá trong từng chế độ tỷ giá. Trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ giá đối với nền kinh tế.Bảng cán cân thanh toán ghi chép lại một cách có hệ thống toàn bộ những giao dịch kinh tế giữa cư dân trong nước với thế giới...

  ppt 98p tobich 26-07-2010 292 137

 • + Xem thêm 674 Cán Cân Thanh Toán Quốc Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản