Cán cân vốn

Xem 1-20 trên 4031 kết quả Cán cân vốn
 • Cán cân thanh toán (Balance of Payment) của một quốc gia là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm. Cán cân thanh toán gồm 4 bộ phận chính: cán cân vãng lai, cán cân vốn, cán cân tổng thể, cán cân bù đắp chính thức.

  doc15p batnha06 13-05-2010 2329 1339   Download

 • Cán cân thanh toán quốc tế hay Bảng cân đối thu chi quốc tế – là bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép lai giá trị tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm. Một BOP thường bao gồm các bộ phận sau:

  ppt29p possibletb 24-09-2012 386 99   Download

 • Tiểu luận: Phân tích nhu cầu sử dụng vốn của công ty TNHH TTL, thuận lợi và khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng thương mại nhằm khái quát về vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực trạng huy động vốn của công ty TNHH TTL, phân tích các thuận lợi và khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng thương mại.

  pdf29p big_12 09-06-2014 52 13   Download

 • Kết quả nghiên cứu Tự do hóa cán cân vốn và tình trạng "sai lệch kép" của hệ thống ngân hàng Việt Nam cho thấy mở cửa cán cân vốn có tác động làm gia tăng sai lệch kép của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf7p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 4 1   Download

 • Cán cân thanh toán, hay cán cân thanh toán quốc tế, ghi chép những giao dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định. Những giao dịch này có thể được tiến hành bởi các cá nhân, các doanh nghiệp cư trú trong nước hay chính phủ của quốc gia đó. Đối tượng giao dịch bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính, và một số chuyển khoản.

  pdf52p ntgioi120406 04-12-2009 2359 918   Download

 • Hội nhập kinh tế đang là xu thế phát triển của thế giới và dần dần tiến tới toàn cầu hóa trên nhiều lĩnh vực. Trong xu thế đó, quá trình hội nhập của Việt Nam diễn ra nhanh chóng từ công cuộc đổi mới vào năm 1986.

  pdf16p lotus_123 09-12-2012 225 98   Download

 • Cơ sở khách quan cho sự ra đời và phát triển quan hệ tín dụng là mâu thuẫn vốn có của quá trình tuần hoàn vốn tiền tệ trong xã hội, cùng một lúc có chủ thể kinh tế tạm thời dư thừa một khoản vốn tiền tệ trong khi các chủ thể kinh tế khác lại có nhu cầu bổ sung vốn. Như vậy, tín dụng đã thực hiện việc di chuyển các khoản vốn tạm thời nhàn rỗi đến những nơi phát sinh nhu cầu. Do đó, tín dụng là sự vận động của tư bản cho vay...

  doc21p tuhaleanh 27-11-2010 259 87   Download

 • Tiểu luận Ngân hàng và sự phát triển: Phân tích nhu cầu vay vốn của Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin với Ngân hàng Công Thương và những khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay trình bày khái quát về Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin, đánh giá khái quát về tình hình tài chính của công ty, đánh giá tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính tại công ty, những thuận lợi và khó khăn của công ty đối với từng hình thức huy động vốn.

  pdf29p big_12 09-06-2014 73 32   Download

 • Là bảng kết toán tổng hợp ghi chép có hệ thống tất cả các giao dịch của một nước với các nước khác trong một khoảng thời gian nhất định. • Kết cấu.

  pdf34p thaohanghai 07-04-2013 84 22   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nhằm trình bày về lý luận cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ, tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp, nghiên cứu thực trạng tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp, đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.

  pdf103p pink_12 28-05-2014 75 22   Download

 • Nội dung chính trong chương 1 Chu chuyển vốn quốc tế nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về cán cân thanh toán, cán cân vãng lai, xu hướng cán cân mậu dịch của Việt Nam, dự trữ ngoại hối của Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán vãng lai.

  ppt86p orange_12 05-06-2014 45 13   Download

 • Xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; Thu nhập của người lao động, thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp; Chuyển giao vãng lai một chiều; Chuyển giao vốn một chiều; Chuyển giao vốn vào trong nước và chuyển vốn ra nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp, đầu tư vào các giấy tờ có giá; NGƯỜI CƯ TRÚ Thời hạn cư trú từ 12 tháng trở lên;

  pdf17p tulip_12 14-01-2013 56 12   Download

 • Tiểu luận: Phân tích nhu cầu vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trường Sinh & những khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay trình bày tổng quan về công ty và ngành kinh doanh, phân tích nhu cầu tài trợ của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh, phân tích thuận lợi và khó khăn của từng loại hình tài trợ vốn đối với công ty nói riêng và DNVN nói chung.

  pdf33p big_12 09-06-2014 37 12   Download

 • Bài giảng 19: Các dòng vốn, cán cân thanh toán và chính sách kinh tế vĩ mô (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn tập trung trình bày các tác động hai mặt của dòng vốn quốc tế đến nền kinh tế và hệ thống tài chính; rủi ro và thách thức trong việc quản lý các dòng vốn quốc tế; các công cụ kiểm soát vốn được áp dụng ở một số nền kinh tế mới nổi;...

  pdf37p hera_01 06-04-2016 8 3   Download

 • Những yếu tố ảnh hưởng đến cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1992-2001 trình bày nội dung về khái niệm tài khoản vãng lai và những nhân tố tác động đến tài khoản vãng lai, thực trạng tài khoản vãng lai Việt Nam, những nhân tố ảnh hưởng đến cán cân tài khoản vãng lai

  pdf13p dienham63 10-12-2015 24 2   Download

 • Sơ lược về lý thuyết mạng lưới xã hội và vốn xã hội, vận dụng lý thuyết vốn xã hội, mạng lưới xã hội, nghiên cứu vấn đề thực hiện quyền lao động của lao động tại các doanh nghiệp FDI là những nội dung chính trong bài viết "Triển vọng của cách tiếp cận vốn xã hội, mạng lưới xã hội đối với nghiên cứu về quyền của người lao động trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 11 2   Download

 • Bài viết Giải pháp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình bày về sự đóng góp vào phát triển kinh tế và hội nhập khu vực, thực trạng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 4 1   Download

 • Bạn đang có trong tay số vốn khoảng 100 đến 200 triệu và đang muốn kinh doanh nhưng vẫn chưa biết nên kinh doanh gì cho hợp lý hay bạn vẫn đang băn khoăn rằng số vốn đó quá ít để kinh doanh? Nếu bạn có ý tưởng và chiến lược kinh doanh tốt thì 100 hay 200 triệu đã là một số vốn kha khá để bạn khởi nghiệp rồi đấy

  pdf9p demnammopho123 19-07-2013 35 7   Download

 • Theo dự báo của VAFI, trong 7 năm tới sẽ diễn ra tiến trình thặng dư về cán cân thanh toán, nhập siêu sẽ giảm dần và tiến tới Việt Nam trở thành quốc gia xuất siêu. Lập luận này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích dòng vốn FDI và xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp trong nước. Theo đó, dòng vốn FDI vẫn tiếp tục vào Việt Nam ở mức bình quân 12 tỷ USD/năm, con số này không đạt đỉnh cao như các năm trước, tuy nhiên sẽ là không nhỏ nếu so...

  pdf3p bibocumi20 14-12-2012 31 4   Download

 • Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, suy giảm tăng trưởng kinh tế trong nước và tự do hóa cán cân vốn trong thời gian tới, vấn đề cải cách, tái cơ cấu thị trường vốn càng trở nên bức thiết. Bài viết đánh giá ngắn gọn những thành tựu và hạn chế của quá trình cải cách, tái cơ cấu vốn trong những năm gian qua. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p yeukhongloi 13-05-2016 26 3   Download

Đồng bộ tài khoản