Cand

Xem 1-16 trên 16 kết quả Cand
 • Mẫu số 02 Tên đơn vị: Mã đơn vị: Địa chỉ: DANH SÁCH THÂN NHÂN SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CAND THAM GIA BHYT Loại đối tượng: . Tháng ...... năm ..................

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 17 4   Download

 • Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012) BỘ CÔNG AN ……………………… (1) -------Số: …./…… Báo cáo thực hiện BHYT đối với thân nhân SQ, HSQ, CS CAND. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------………, ngày …….. tháng ......

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 34 3   Download

 • Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân.

  doc16p meomeo 10-05-2009 754 98   Download

 • Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã quyết định: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng xã hội công bằng văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [11, tr.6]. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cần phải xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng là công cụ của Đảng, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự của tổ quốc....

  pdf92p carol123 29-07-2012 172 79   Download

 • Trình bày về: Lãnh thổ quốc gia, luật biển quốc tế, luật hàng không quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự, luật kinh tế quốc tế, luật quốc tế và xung đột vũ trang, các biện pháp giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế, hội nghị và tổ chức quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế là nội dung của phần 2 thuộc cuốn Giáo trình Luật quốc tế.

  pdf153p couple 16-06-2014 153 92   Download

 • Giáo trình Luật quốc tế - Phần 1 gồm 5 chương đầu có nội dung giới thiệu về: lý luận chung về luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, khái niệm các loại chủ thể, luật điều ước quốc tế, dân cư trong luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf121p couple 16-06-2014 155 84   Download

 • Lực lượng Công an nhân dân (CAND) là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf115p vascaravietnam 15-08-2012 107 45   Download

 • 1- Khác với hầu hết các sản phẩm, điện năng được sản xuất ra, nói chung không tích trữ được (trừ vài trường hợp đặc biệt với công suất nhỏ như pin, acqui..)  Tại mỗi thời điểm luôn luôn phải đảm bảo cần bằng giữa lượng điện năng sản xuất ra và tiêu thụ có kể đến tổn thất trong khâu truyền tải. Điều này când phải được quán triệt trong khâu thiết kế, qui hoạch, vận hành và điều độ hệ thống điện, nhăm giữ vững chất lượng điện (u & f)....

  doc5p ruby3485 22-12-2010 67 15   Download

 • Mẫu số 03 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC Mẫu đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đ...

  pdf1p lucmoiiu 21-11-2012 149 14   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Em nghe nói thí sinh muốn dự thi vào các trường công an phải có sức khỏe tốt. Vậy điều kiện sức khỏe và điều kiện học lực, cái nào quan trọng hơn? Thiếu tướng Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân: Sức khỏe và các yêu cầu về hình thể là một trong những điều kiện đủ để thí

  pdf4p abcdef_7 29-06-2011 46 6   Download

 • Mẫu số 01 TỜ KHAI CỦA SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN VỀ THÂN NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân) Họ và tên sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 54 9   Download

 • A cellulase [endo-b-1,4-D-glucanase (EC 3.2.1.4)] was iso-lated from the hepatopancreas of abalone Haliotis discus hannaiby successive chromatographies on TOYOPEARL CM-650M, hydroxyapatite and Sephacryl S-200 HR. The molecular mass of the cellulase was estimated to be 66 000 Da by SDS/PAGE, thus the enzyme was named HdEG66. The hydrolytic activity of HdEG66 toward carb-oxymethylcellulose showed optimal temperature and pH at 38Cand 6.3, respectively.

  pdf8p tumor12 20-04-2013 19 3   Download

 • Spermine oxidase (SMO) is a flavoenzyme involved in polyamine homeostasis in animal cells. Themouse spermine oxidasegene (mSMO) codes for splicevariants, including the previously reportedmajor active isoform, herein named alfa (a). In the present work, eight additional gene splicing variants were characterized. The heterologous expression and biochemical characterization ofthree recombinant iso-forms (namely mSMOl,-cand -d) revealed that only the recombinant protein mSMOldisplays biochemical charac-...

  pdf11p dell39 03-04-2013 11 2   Download

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG - 2012 TRONG LỰC LƯỢNG CAND

  pdf7p chuon-chuon 17-01-2012 32 1   Download

 • Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về thích ứng với hoạt động dạy học của giảng viên trẻ tại các học viện, trường đại học CAND, luận án đề xuất một số biện pháp tâm lý-sư phạm nhằm nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động dạy học của giảng viên trẻ tại các học viện, trường đại học CAND; nghiên cứu thực trạng thích ứng với hoạt động dạy học của giảng viên trẻ tại các học viện, trường đại học CAND; xây dựng biện pháp tâm ...

  doc259p change03 06-05-2016 28 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản