Cánh gió tuabin trục đứng

Xem 1-4 trên 4 kết quả Cánh gió tuabin trục đứng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thạc sỹ kỹ thuật đề tài nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió tuabin trục đứng', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf114p nhutretho 25-01-2013 181 111   Download

 • Ngoài năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng gió là một năng lƣợng thiên nhiên mà loài ngƣời đang chú trọng đến cho nhu cầu năng lƣợng trên thế giới trong tƣơng lai. Hiện nay, năng lƣợng gió đã mang đến nhiều hứa hẹn.

  pdf114p orchid_1 06-09-2012 95 52   Download

 • Đất là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái. Nó có ý nghĩa rất lớn tới khả năng cung cấp nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng cho cây. Do đó nó có ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, phát triển của thảm thực vật. Mỗi loại đất sẽ có một kiểu thảm thực vật riêng. Ngược lại mỗi kiểu thảm thực vật sẽ đặc trưng cho một kiểu đất xác định.

  pdf96p nhutretho 25-01-2013 52 17   Download

 • MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ Tuabin gió công suất 1-20kw (Hệ thống độc lập hoặc nối lưới). Nhà sản xuất trên 30 năm, sở hữu 10 bằng sáng chế đã áp dụng để sản xuất các sản phẩm nổi bật Ah-500W, Ah-1kW, AH-1.5kW và sử dụng AH-2kW công nghệ trục đảo hướng gió được cấp bằng sáng chế và AH-3kW, AH-5kw và AH-10kW thông qua các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến nhất , công nghệ kiểm soát xoay cánh theo vận tốc...

  pdf13p esc_12 03-08-2013 52 21   Download

Đồng bộ tài khoản