» 

Cấp Thoát Nước

 • Giáo trình cấp thoát nước - KS. Đỗ Trọng Miên, KS. Vũ Đình Dịu

  Giáo trình cấp thoát nước gồm 7 chương với các nội dung như sau: những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước, mạng lưới cấp nước, hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng, hệ thống cấp nước trong nhà, khái niệm chung về hệ thống thoát nước, hệ thống thoát nước trong nhà và thi công đường ống.

  pdf 122p caixalach000 06-04-2011 1391 710

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 1

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 1: các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp nước

  pdf 6p nguyentuanut07 17-11-2010 561 357

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 2

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 2: các tài liệu để thiết kế hệ thống cấp nước

  pdf 14p nguyentuanut07 17-11-2010 521 333

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 8

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 8: Hệ thống thoát nước trong nhà

  pdf 26p nguyentuanut07 17-11-2010 461 328

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 9

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 9: Mạng lưới thoát nước đô thị

  pdf 24p nguyentuanut07 17-11-2010 446 313

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 7

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 7 : hệ thống cấp nước trong nhà

  pdf 26p nguyentuanut07 17-11-2010 401 286

 • Giáo trình cấp thoát nước đô thị part 1

  Tài liệu " Giáo trình cấp thoát nước đô thị " được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật- nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề

  pdf 23p dibovaodoi01 11-10-2011 595 285

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 6

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 6 : mạng lưới đường ống cấp nước

  pdf 17p nguyentuanut07 17-11-2010 390 282

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 3

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 3: Nguồn nước và công trình thu nước

  pdf 6p nguyentuanut07 17-11-2010 388 262

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 4

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 4: Xử lý nước thiên nhiên

  pdf 15p nguyentuanut07 17-11-2010 375 261

 • Thuyết minh đồ án cấp thoát nước

  Để lựa chọn hệ thống cấp nước trước tiên ta xác định sơ bộ Hct của nhà. Đối với nhà 4 tầng Hct = 20m ( Giáo trình Cấp Thoát Nước – Bộ Xây Dựng). Vì áp lực đường ống cấp nước bên ngoài không đảm bảo để đưa nước đến tất cả các thiết bị vệ sinh trong nhà và yêu cầu của công trình là phải cấp nước liên tục. Nên ta hệ thống cấp nước có trạm bơm. Hệ thống...

  doc 10p kisutrungdung 13-06-2011 579 235

 • Giáo trình cấp thoát nước - Chương 5

  Tài liệu tham khảo Giáo trình cấp thoát nước - Chương 5: máy bơm, trạm bơm, bể chứa , đài nước

  pdf 10p nguyentuanut07 17-11-2010 318 218

 • Giáo trình về môn Cấp thoát nước

  Nội dung giáo trình có 3 phần chính về cung cấp, thoát nước và kĩ thuật cấp thoát nước trong nhà nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước có tài liệu học tập, tham khảo chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

  pdf 144p 123859674 30-06-2012 379 214

 • Giáo trình cấp thoát nước đô thị part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấp thoát nước đô thị part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p dibovaodoi01 11-10-2011 348 195

 • Bài giảng cấp thoát nước

  1/ Hệ thống cấp nước trong công trình. Khái niệm chung: Nước cấp cho công trình được phân thành 3 loại chính: + Nước sinh hoạt. + Nước sản xuất. + Nước cứu hoả. 2/ Hệ thống thoát nước trong công trình. Phân loại các hệ thống thoát nước công trình: + Hệ thống thoát nước sinh hoạt. + Hệ thống thoát nước mái. + Hệ thống thoát nước sản xuất. + Hệ thống thoát nước hỗn hợp....

  pdf 23p wszullberg 14-10-2011 368 186

 • Giáo trình cấp thoát nước đô thị part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấp thoát nước đô thị part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p dibovaodoi01 11-10-2011 285 174

 • Giáo trình cấp thoát nước đô thị - Hoàng Đình Thu

  Tham khảo sách 'giáo trình cấp thoát nước đô thị', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 226p 326159487 17-05-2012 321 169

 • Giáo trình cấp thoát nước đô thị part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấp thoát nước đô thị part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p dibovaodoi01 11-10-2011 239 162

 • Giáo trình cấp thoát nước đô thị part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấp thoát nước đô thị part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p dibovaodoi01 11-10-2011 241 146

 • Giáo trình cấp thoát nước đô thị part 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấp thoát nước đô thị part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p dibovaodoi01 11-10-2011 235 139

 • + Xem thêm 653 Cấp Thoát Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản