Cấu hình TCP/IP

Xem 1-20 trên 36 kết quả Cấu hình TCP/IP
 • Cách chia VLAN này giúp việc quản lý đơn giản hơn vì không cần tìm trong cơ sở dữ liệu phức tạp để xác định thành viên của mỗi VLAN. Ng−ời quản trị mạng có trách nhiệm cấu hình VLAN bằng tay và cố định.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 59 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích về cấu hình mạng tcpip trong hệ thống mạng vwan p6', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phuoctam41 19-07-2011 56 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành thông điệp định tuyến và báo lỗi tcpip trong cấu hình catalyst switch p2', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 51 8   Download

 • Các bước cơ bản để cấu hình port bảo vệ: Vào chế độ cấu hình của port mà bạn cần. mở chế độ truy cập cho port đó. mở chế độ port bảo vệ. Giới hạn số lượng địa chỉ MAC bảo vệ trên port đó (thường giới hạn 1 địa chỉ MAC ) 5. Chỉ định loại địa chỉ MAC bảo vệ là địa chỉ cố định (static), học tự động (dynamic) hay sticky. • Static: là địa chỉ MAC do người quản

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 40 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích về cấu hình mạng tcpip trong hệ thống mạng vwan p1', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phuoctam41 19-07-2011 39 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích về cấu hình mạng tcpip trong hệ thống mạng vwan p5', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phuoctam41 19-07-2011 43 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích về cấu hình mạng tcpip trong hệ thống mạng vwan p10', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phuoctam41 19-07-2011 40 5   Download

 • THÔNG ĐIỆP ĐIỀU KHIỂN VÀ BÁO LỖI CỦA TCP/IP 1.1.Cấu hình switch 1.1.2. Kiểm tra cấu hình mặc định của Catalyst switch Khi mới cắm điện lần đầu tiên, switch chỉ có tập tin cấu hình mặc định. Tên mặc định của switch là Switch .

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 58 32   Download

 • Quá trình xác Quá trình xác minh yêu cầu PAP minh bên thiết lập kết nối cung cấp thông tin để xác minh quyền thực hiện kết nối . Hai router ở hai bên đầu kết nối trao đổi thông điệp xác minh. Có hai giao thức thực hiện xác minh là PAP và CHAP Nén dữ liệu Nén dữ liệu giúp tăng thông Stacker lượng đường truyền PPP bằng cách giảm lượng dữ liệu được truyền đi trên đường truyền.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 41 11   Download

 • Kết quả hiển thị của lệnh debug ppp authentication trên router Left. Kết quả hiển thị Se0/0 PPP: Phase AUTHENTICATION by both Giải thích is Xác minh hai chiều Se0/0 PAP: O AUTH-REQ id 4 ‘len 18 Yêu cầu xác minh được gửi ra cổng from “left” Serial 0/0.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 35 10   Download

 • Hub chỉ có thể chạy bán song công, nghĩa là tại một thời điểm hub hoặc truyền hoặc nhận dữ liệu chứ không thể thực hiện đồng thời cả hai. Còn switch thì có thể chạy song công, truyền và nhận dữ liệu song song đồng thời. Switch là một brigde đa port: Chuyển mạch đang là một công nghệ chuẩn hiện nay trong cấu trúc hình sao của Ethernet LAN. Khi hai thiết bị kết nối vào switch muốn liên lạc với nhau thì switch thiết lập một mạch ảo điểm đến...

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 39 9   Download

 • Các câu lệnh sau là tương đương với các tuyên bố trước biến.KẾT QUẢ câu chữ-i16.Điều duy nhất còn lại để làm là in kết quả ra màn hình. Bạn có thể sử dụng tiếng vang, in, hoặc printf để hiển thị các kết quả. Tôi vẫn thích sử dụng tiếng vang, vì vậy đây là dòng cuối cùng của kịch bản.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 42 8   Download

 • Spanning - Tree tính toán lại. Sau khi hệ thống mạng chuyển mạch đã hội tụ, tất cả các port trên mọi switch và bridge đều ở trạng thái truyền dữ liệu hoặc trạng thái khoá. Port truyền dữ liệu là port có thể truyền , nhận dữ liệu và BPDU. Port khoá là port chỉ nhận gói BPDU mà thôi. Khi cấu trúc mạng có sự thay đổi, switch và bridge sẽ tính toán lại cấu trúc hình cây và có thể gây cản trở cho giao thông mạng của user khi đang trong quá trình tính...

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 42 7   Download

 • Quá trình xác minh yêu cầu PAP minh bên thiết lập kết nối cung cấp thông tin để xác minh quyền thực hiện kết nối . Hai router ở hai bên đầu kết nối trao đổi thông điệp xác minh. Có hai giao thức thực hiện xác minh là PAP và CHAP Nén dữ liệu Nén dữ liệu giúp tăng thông Stacker lượng đường truyền PPP bằng cách giảm lượng dữ liệu được truyền đi trên đường truyền.

  pdf6p phuoctam41 19-07-2011 34 6   Download

 • Các Tùy chọn khác cần xem xét Như với tất cả các kịch bản trong cuốn sách này, chúng tôi luôn luôn có thể làm cho một số thay đổi bất kỳ kịch bản nào để cải thiện nó hoặc để tùy chỉnh kịch bản để phù hợp với một nhu cầu đặc biệt.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 27 4   Download

 • Ta xét ví dụ trên hình 7.1.4.a: giả sử Host X gửi một gói quảng bá và gói yêu cầu ARP để hỏi địa chỉ lớp 2 của router chẳng hạn. Khí đó switch A nhận đ−ợc gói quảng bá này sẽ chuyển gói quảng bá này sẽ chuyển gói ra tất cả các port.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 55 24   Download

 • Chọn một switch làm gốc cho cấu trúc hình cây. • Tính toán đường ngắn nhất từ mỗi node đến switch gốc. Đường ngắn nhất là đường có chi phí thấp nhất.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 54 21   Download

 • Các bước trong thiết kế WAN Thiết kế WAN là một công việc đầy thử thách, nhưng nếu thiết kế theo một cách có hệ thống thì chúng ta sẽ xây dựng được một mạng WAN có hiệu suất hoạt động cao với chi phí thấp. Mỗi khi cần thay đổi một mạng WAN đã có sẵn thì chũng ta nên đi theo các bước được đề nghị dưới đây trong phần này.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 53 19   Download

 • Ở Châu Âu , nhà cung cấp dich vụ cung cấp thiết bị NT1 riêng. Do đó, phía khách hàng chỉ cần cung cấp thiết bị có thể kết nối vào NT1, ví dụ như router có cổng ISDN BRI S/T. Để chọn Cisco router có cổng ISDN phù hợp, các bạn cần đi theo các bước sau: 1. Xác định vị trí cổng ISDN BRI trên router. Chúng ta nhìn phía sau router để xách định vị trị cổng BRI hoặc vị trí để gắn BRI WAN Interface (WIC)...

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 48 16   Download

 • Nhưng cách này có một nhược điểm là cả hệ thống mạng công ty được phơi ra cho các tấn công từ Internet. Khi có nhiều kết nối như vậy thì việc theo dõi và quản lý cũng gặp khó khăn. Một kết nối đơn từ router trung tâm của vùng ra Internet sẽ dễ dàng theo dõi và bảo vệ hơn và như vậy mạng WAN của công ty sẽ phải thực hiện truyền tải lưu lượng nhiều hơn.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 49 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản