» 

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tài Chính Tiền Tệ

 • Các câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  Tìa liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  doc 17p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 1543 492

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  doc 16p apoboypro 11-08-2011 434 193

 • Đề thi trắc nghiệm Tài chính - tiền tệ ( Đại học Ngoại thương)

  Gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đề thi trắc nghiệm Tài chính - tiền tệ của trường Đại học Ngoại thương là tài liệu hay, bổ ích dành cho các bạn tham khảo.

  pdf 12p six_12 14-03-2014 58 19

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHƯƠNG I

  Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn củng cố kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 10p hanh_vantran_91 30-12-2010 1547 700

 • Một số Câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  Chức năng cơ bản, quan trọng nhất của thị trường chứng khoán là: a. Cung cấp thông tin và định giá các doanh nghiệp b. Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư c. Dự báo “sức khoẻ” của nền kinh tế, kênh dẫn truyền vốn quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường d. Định giá doanh nghiệp, cung cấp thông tin, nâng cao khả năng giám sát của Nhà nước

  doc 67p thuydungdungthuy 28-12-2010 742 320

 • Ôn tập trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  Tài liệu tham khảo trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  doc 0p ducthanh2603 15-11-2011 430 130

 • Đáp án + Đề thi trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ

  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính tiền tệ dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  doc 17p luado121 20-06-2010 6590 2644

 • bộ đề trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN ...

  doc 24p vanthe_vcu 29-09-2010 1238 765

 • Bài tập Trắc nghiệm học môn tài chính tiền tệ

  Tìa liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  doc 38p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 441 323

 • Câu hỏi trắc nghiệm về Tài chính tiền tệ

  Nhóm 6 - Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Câu 1: quan hệ kinh tế nào sau đây không thuộc nội dung ngân sách nhà nước: a. nhà nước dùng quỹ ngân sách để hỗ trợ cho đồng bào gặp thiên tai b. doanh nghiệp trả thuế cho nhà nước c. nhà nước trả tiền vay của nước ngoài d. nhà nước ban hành luật hôn nhân gia đình

  doc 11p lbkt_bk 13-03-2013 201 92

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ_CHƯƠNG II

  1. Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam tổ chức theo mô hình nào dưới đây? A. Mô hình nhà nước thống nhất B. Mô hình nhà nước liên bang C. A và B đều sai 2. Có các loại thuế suất nào? A. Thuế suất cố định, thuế suất tỉ lệ B. Thuế suất tỉ lệ C. Thuế suất cố định, thuế suất tỉ lệ, thuế suất lũy tiến D. Thuế suất cố định 3. Vai trò của NSNN? A. Cả 3 ý trên B. Là công cụ huy...

  doc 8p hanh_vantran_91 03-01-2011 546 285

 • Bộ đề thi môn tài chính tiền tệ

  Tài liệu học tập tham khảo môn tài chính tiền tệ. Tài liệu cung cấp cho các bạn những câu trắc nghiệm để củng cố lại kiến thức. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt. c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị...

  doc 47p canhhoang 13-05-2010 2593 1228

 • Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm. Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị.

  pdf 67p hyekyo 18-03-2009 1830 886

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG : BẢO HIỂM

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm chương : bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 11p hanh_vantran_91 03-01-2011 1684 681

 • Bộ đề thi hết môn về Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm...

  doc 65p cr7cr9 30-04-2011 1146 643

 • Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm. tiền ra đời do nhu. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành...

  pdf 93p apoboypro 11-08-2011 1119 573

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ_CHƯƠNG III

  1. Chọn đáp án đúng: A. Công ty trách nhiệm hữu hạn không thể phát hành cổ phiếu mà chỉ có thể phát hành trái phiếu B. Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ phát hành cổ phiếu mà không thể phát hành trái phiếu C. Đối với doanh nghiệp nhà nước, nguồn vốn tự có là nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước D. Vốn cố định của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền và toàn bộ tài sản...

  doc 6p hanh_vantran_91 03-01-2011 826 365

 • Bài tập trắc nghiệm về tài chính tiền tệ

  các câu hỏi trắc nghiệm của môn tài chính tiền tệ.

  doc 15p donglanh_18_5 30-11-2010 639 264

 • Bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết môn tài chính tiền tệ

  Những câu hỏi giành cho các bạn sinh viên ôn thi trong các kỳ thi bộ môn tài chính tiền tệ rất hay với các dạng câu hỏi ôn sát chương trình học

  doc 74p tiendat_1592 31-10-2011 371 235

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ_CHƯƠNG IV

  Câu 1: Điều gì không phải là nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm A. Đảm bảo lợi ích cho người tham gia bảo hiểm B. Nguyên tắc lấy đông bù ít C. Sàng lọc rủi ro, định phí bảo hiểm phải dựa trên cơ sở các rủi ro D. Mọi rủi ro xảy ra với người tham gia bảo hiểm đều được nhận tiền bồi thường Câu 2: bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được xuất hiện...

  doc 3p hanh_vantran_91 03-01-2011 439 232

 • + Xem thêm 86 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tài Chính Tiền Tệ khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản