» 

Cau Hoi Trac Nghiem Triet Hoc Mac Lenin

 • Câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác - Lênin

  Đây là một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn triết học MÁC - LÊNIN gửi đến các bạn sinh viên tham khảo.

  pdf 0p newbievnx 17-03-2011 879 310

 • Câu hỏi trắc nghiệm triết học

  1. Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm: a) a. 3 bộ phận cấu thành b. 4 bộ phận cấu thành c. 5 bộ phận cấu thành 2. Chủ nghĩa Mác ra đời vào: b) a. Đầu thế kỷ XIX b. Giữa thế kỷ XIX c. Cuối thế kỷ XIX 3. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác được quyết định bởi: a) a. 3 tiền đề b. 4 tiền đề c. 5 tiền đề 4. Triết học Mác-Lênin ra đời một phần là kết quả kế thừa trực tiếp: b) a. Thế giới quan duy...

  doc 14p quoccuong1992 26-05-2011 972 358

 • Câu hỏi trắc nghiệm triết học MacLenin

  Tài liệu tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm triết học. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan

  doc 14p nh0xsj3unhan 13-04-2011 399 197

 • Trắc nghiệm triết học

  Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm triết học, mác leenin, nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lê nin

  pdf 0p skyblue12 01-11-2010 607 300

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 3

  Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là cao nhất và phức tạp nhất? a. Sinh học. c. Vận động xã hội. b. Hoá học. Câu 276: Trường phái triết học nào cho vận động và đứng im không tách rời nhau? a. Chủ nghĩa duy vật tự phát. b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII. Câu 277: Trường phái triết học nào cho vận...

  pdf 17p muaythai7 30-10-2011 165 79

 • Câu hỏi triết học Mác - Lênin

  Tài liệu tham khảo ôn tập môn triết học Mác - Lênin gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.

  pdf 0p nhatlongvu 17-11-2010 3157 672

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin

  Đây là một số câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  pdf 0p newbievnx 17-03-2011 767 294

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 7

  Biểu hiện vĩ đại nhất trong bước ngoặt cách mạng do C.Mác vụ Ph.Ăngghen thực hiện: a. Làm thay đổi tính chất của triết học b. Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật về lịch sử c. Thống nhất chủ nghĩa duy vật với phép biện chứng sau khi cải tạo, phát triển cho ra đời chủ nghĩa duy vật biện chứng. d. Phát hiện ra quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư− bản . Câu 731: Bản chất của con người...

  pdf 17p muaythai7 30-10-2011 139 48

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 6

  Khi giải quyết quan hệ giữa lý trí và lòng tin, ông quan niệm rằng niềm tin phải lấy lý trí làm cho cơ sở “hiểu để mà tin”, ông là ai? a. Đơnxcốt b. Pie Abơla c. Rôgiê Bêcơn d. Ôguytxtanh . Câu 640: Quan niệm đối tượng của triết học là nghiên cứu “chân lý và lý trí”, còn đối tượng của thần học là “chân lý của lòng tin tôn giáo” là của ai? a. Pie Abơla b. Ôguytxtanh c. Tômat...

  pdf 17p muaythai7 30-10-2011 90 41

 • Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chín trị

  Tài liệu tham khảo ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.

  pdf 0p nhatlongvu 17-11-2010 1835 318

 • 140 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chín trị

  Tham khảo tài liệu '140 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chín trị', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p hoa07qt1v 30-04-2011 585 298

 • 69 câu trắc nghiệm triết học Mac - Lenin

  Vấn đề quan hệ giữa vật chất và ý thức (tinh thần) là vấn đề cơ bản của TH. Nó có hai mặt: mặt thứ nhất giải quyết vấn đề vật chất và ý thức ,Tài liệu tham khảo môn triết học mac lê nin giúp các bạn ôn thi

  doc 8p pebu28187 20-01-2012 196 84

 • câu hỏi trắc nghiệm môn triết học mác lê nin

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm môn triết học mác lê nin', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p hoangtuviet282 18-10-2012 186 78

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 1

  Bản chất của con người được quyết định bởi: a. Các mối quan hệ xã hội b. Nỗ lực của mỗi cá nhân c. Giáo dục của gia đình và nhà trường d. Hoàn cảnh xã hội . Câu 732: Con người là thể thống nhất của các mặt cơ bản a. Sinh học b.Tâm lý c. Xã hội

  pdf 17p muaythai7 30-10-2011 98 44

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 4

  Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai? a. Mọi cái tất yếu đều là cái chung. b. Mọi cái chung đều là cái tất yếu. c. Không phải cái chung nào cũng là cái tất yếu. Câu 413: Sự giống nhau về sở thích ăn, mặc, ở, học nghệ gì là cái chung tất yếu hay là cái chung có tính chất ngẫu nhiên a. Cái chung tất yếu b. Cái chung ngẫu nhiên Câu 414: theo quan...

  pdf 17p muaythai7 30-10-2011 107 40

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 2

  Thế nào là nhị nguyên luận? a. Vật chất có trước, ý thức có sau. b. Vật chất và ý thức song song tồn tại, không cái nào phụ thuộc cái nào. c. ý thức có trước, vật chất có sau. Câu 548: Thế nào là phương pháp siêu hình? a. Xem xét các sự vật trong trạng thái cô lập, tách rời tuyệt đối. b. Xem xét trong trạng thái tĩnh tại, không vận động, phát triển.

  pdf 17p muaythai7 30-10-2011 122 37

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 8

  Kết cấu giai cấp trong xã hội có giai cấp thường gồm: a. Các giai cấp cơ bản. b. các giai cấp cơ bản vụ các giai cấp không cơ bản. c. Các giai cấp cơ bản, các giai cấp không cơ bản vụ tầng lớp trung gian. d. các giai cấp đối kháng Câu 814: Tính chất của lực lượng sản xuất là : a. Tính chất hiện đại vụ tính chất cá nhân b. tính chất cá nhân vụ tính chất xã hội hoá. c. tính...

  pdf 14p muaythai7 30-10-2011 83 25

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 5

  Thế nào là nhất nguyên luận? a. Chủ nghĩa duy vật b. Chủ nghĩa duy tâm Câu 547: Thế nào là nhị nguyên luận? a. Vật chất có trước, ý thức có sau. b. Vật chất và ý thức song song tồn tại, không cái nào phụ thuộc cái nào. c. ý thức có trước, vật chất có sau. Câu 548: Thế nào là phương pháp siêu hình? a. Xem xét các sự vật trong trạng thái cô lập, tách rời tuyệt đối. b. Xem xét trong...

  pdf 17p muaythai7 30-10-2011 45 16

 • Trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin

  Tài liệu tham khảo câu hổi Trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin có kèm đáp án

  pdf 0p muathuytinh85 23-09-2010 1197 522

 • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênin

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênin', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 66p quang185169 23-01-2011 1413 492

 • + Xem thêm 57 Cau Hoi Trac Nghiem Triet Hoc Mac Lenin khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản