Câu lệnh trên c

Xem 1-20 trên 79 kết quả Câu lệnh trên c
 • Mỗi câu lệnh thực hiện một chức năng nào đó (như lệnh gán, lệnh xuất dữ liệu ra màn hình), câu lệnh có thể được viết trên một hoặc nhiều dòng và được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: cv=2*r*M_PI; printf("\nChu vi = %10.2f \ \nDien tich = %10.2f",cv,dt);

  ppt0p hidiefei 18-12-2012 42 5   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'tin học đại cương - bài 8: các câu lệnh trên c', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt26p trinh02 23-01-2013 48 9   Download

 • Các câu lệnh được thực hiện lần lượt theo thứ tự tuyến tính từ trên xuống và từ trái sang phải. Mỗi lệnh kết thúc bằng dấu ; Khối lệnh là có từ hai lệnh trở lên và được đặt trong cặp dấu {…}. Câu lệnh của Awk còn bao gồm cả những cấu trúc điều khiển (lặp, rẽ nhánh) thường gặp trong các ngôn ngữ lập trình. Ngoài ra, nếu có nhiều câu lệnh trong một cặp { } thì chúng cần được phân tách bởi dấu chấm phẩy....

  ppt33p thienthanoze 14-01-2011 103 23   Download

 • Các câu lệnh trong lập trình c trên win: Tập tin Vidu1.H: chứa các khai báo liên quan đến lớp Cvidu1App: Tập tin MainFrm.H: chứa các khai báo liên quan đến lớp khung cửa sổ chính (main frame) của ứng dụng. Tập tin Vidu1Doc.H: chứa các khai báo liên quan đến tài liệu. Tập tin Vidu1.RC: chứa các tài nguyên liên quan đến menu, phím nóng, hộp hội thoại,… Tập tin Vidu1.CPP: định nghĩa các hàm đã khai báo trong lớp CVidu1App, là lớp chương trình chính....

  doc14p lehungquoc214 20-11-2010 309 80   Download

 • Các câu lệnh trong hàm chính có thể gọi các hàm con đã khai báo hoặc không. Hàm chính và hàm con chỉ có thể gọi các hàm được khai báo phía trên nó. Các câu lệnh trong C kết thúc bằng dấu ; Khi có lời gọi hàm con nào thì chương trình sẽ nhảy đến thực hiện hàm con đó.

  ppt46p xuanvinh7291 29-06-2011 172 54   Download

 • Backlink là một yếu tố quan trọng và không thể thiếu của SEO Offpage, xây dựng backlink hiệu quả giúp nâng cao và cải thiện thứ hạng cạnh tranh trên Google. Có nhiều phương pháp xây dựng backlink khác nhau, mỗi phương pháp  đều có những ưu nhược điểm,

  pdf4p lucky_1 05-06-2013 56 16   Download

 • Email marketing-Để xây dựng cho mình một danh sách địa chỉ email, bạn có nhiều cách khác nhau như thu thập trên website thông qua đăng ký nhận newsletters, thông qua các chương trình online marketing, dùng phần mềm quét email, hay mua bán danh sách email (bạn chú ý đây là một hành vi, vi phạm pháp luật),

  pdf5p lucky_1 05-06-2013 42 9   Download

 • Chương 6. Đồ họa và âm thanh 4. Viết văn bản trong màn hình đồ họa a. Viết văn bản outtext(s) ; outtextxy(x, y, s) ; Câu lệnh trên cho phép viết xâu kí tự tại vị trí con trỏ trên màn hình đồ họa. Câu lệnh tiếp theo cho phép viết s ra tại vị trí (x, y). Vị trí con trỏ sau khi thực hiện outtext(s) sẽ đặt tại vị trí cuối của xâu được in trong khi vị trí con trỏ sau khi thực hiện lệnh outtextxy(x, y, s) là không thay đổi....

  pdf10p yukogaru 26-07-2010 60 6   Download

 • Chương 9. Các dòng nhập/xuất và file như vậy để đoạn chương trình trên hoạt động tốt ta có thể tổ chức lại như sau: Phương thức này hoạt động hoàn toàn tương tự phương thức cin.get(s, n, fchar), tuy nhiên nó có thể khắc phục "lỗi enter" của câu lệnh trên. Cụ thể hàm sau khi gán nội dung nhập cho biến s sẽ xóa kí tự enter khỏi bộ đệm và do vậy NSD không cần phải sử dụng thêm các câu lệnh phụ trợ..............

  pdf10p yukogaru 26-07-2010 45 6   Download

 • Câu lệnh điều kiện Câu lệnh điều kiện if : Cú pháp như sau: if (condition) statement(s) [else statement(s)] Xét ví dụ sau: Nếu có nhiều hơn một câu lệnh để thi hành trong câu điều kiện chúng ta sẽ đưa tất cả các câu lệnh này vào trong dấu ngoặc móc ({ ... }) giống như ví dụ dưới đây bool isZero; if (i == 0) { isZero = true; Console.WriteLine("i is Zero"); } else { isZero = false; Console.WriteLine("i is Non-zero"); } Đoạn code trên kiểm tra isZero có bằng 0 hay không. ...

  pdf12p cachuadam 21-05-2011 53 6   Download

 • Cách khai báo biến: ; VD: int a, b; float x; Khởi tạo giá trị ban đầu cho các biến VD: int a, b=6, d=1; Truy xuất đến địa chỉ của biến: &tên_biến VD: &a

  ppt0p hidiefei 18-12-2012 47 4   Download

 • Đối với Office 2007 trở lên Quét khối dữ liệu cần lọc (bao gồm cả tiêu đề) Vào Tab Data, chọn Advanced Filter (các bước tiếp theo làm như trên) hoặc bạn có thể chọn ngay Remove Duplicates (ô màu xanh) .Kết quả đây. Đơn giản quá p không! ả phải g Chúc bạ thành cô ạn ông! Nguồn: Email ma u i   .

  pdf3p lucky_1 05-06-2013 34 4   Download

 • Câu lệnh For thích hợp với vòng lặp thực hiện các công việc giống nhau dựa trên biến đếm.

  ppt24p dongson_hongduc 30-08-2009 605 290   Download

 • Tập tin Vidu1.H: chứa các khai báo liên quan đến lớp Cvidu1App: Tập tin MainFrm.H: chứa các khai báo liên quan đến lớp khung cửa sổ chính (main frame) của ứng dụng.

  pdf25p minhtin911 30-04-2011 266 69   Download

 • Thêm ràng buộc khóa chính cần phải biến một cột null thành not null trước khi thêm. Nếu để lệnh chuyển đổi thuộc tính not null ngay cạnh lệnh thêm khóa chính thì phải chèn từ khóa go vào vì có thể lệnh trên chưa được thực hiện do đó lệnh dưới báo lỗi

  doc10p erjokoi 19-07-2010 100 42   Download

 • Học WPF 4 trong một tuần – Ngày 1: Bắt đầu (Getting Started) oundation) phiên bản 4, đi kèm cùng bộ visual studio 2010. Mục tiêu của bài viết đề ra là trong một tuần ngắn ngủi chúng ta có thể nắm bắt...

  doc11p nhutretho 28-02-2013 116 46   Download

 • Câu lệnh và dòng chú thích III.2.1. Câu lệnh Trong chương trình có thể có nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh đảm nhiệm một chức năng nào đó. Trong C một lệnh nói chung có thể viết trên một hay nhiều dòng (trừ xâu kí tự và macro) và kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;) và cũng có thể viết nhiều lệnh trên một dòng, giữa các thành phần của lệnh có thể có các dấu cách.

  pdf11p yukogaru2 17-08-2010 88 33   Download

 • Các cấu trúc điều khiển chương trình Một chương trình là tập nhiều câu lệnh, thông thường một cách trực quan chúng ta hiểu chương trình thực hiện tuần tự các lệnh từ trên xuống dưới, bắt đầu từ lệnh thứ nhất trong hàm main và kết thúc sau lệnh cuối cùng của nó.

  pdf6p yukogaru2 17-08-2010 72 30   Download

 • Trong ví dụ 3.7 trên, câu lệnh if đầu tiên sẽ kiểm tra xem giá trị của var1 có lớn hơn giá trị của var2 không.

  pdf13p suadaunanh 21-07-2010 60 17   Download

 • Hướng dẫn tạo shortcut Hibernate trong Windows 7 Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo shortcut của Hibernate trong Windows 7, cách này cũng có thể hoạt động tốt trong Windows XP và Vista. Cách làm tương tự như việc tạo shortcut bình thường, kích chuột phải vào bất cứ khoảng trống nào trên Desktop, chọn New \ Shortcut: Cửa sổ tạo Shortcut hiện ra, gõ hoặc copy câu lệnh sau: C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.

  pdf5p alone 20-07-2010 104 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản