Câu nghi vấn

Tham khảo và download 9 Câu nghi vấn chọn lọc sau:
 • Chúng ta đã biết để làm thành câu hỏi ta đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói chính xác hơn là đảo trợ động từ lên trước chủ từ. Đối với câu chỉ có động từ thường ở thì Simple Present ta dùng thêm do hoặc does. Tất cả các câu nghi vấn đã viết trong các bài trước gọi là những câu hỏi dạng Yes-No Questions tức Câu hỏi Yes-No, bởi vì với dạng câu hỏi này chỉ đòi hỏi trả lời Yes hoặc No. Khi chúng ta cần hỏi rõ ràng hơn và có câu trả...

  pdf6p longtuyenthon 29-01-2010 610 359   Download

 • Phân loại theo mục đích và chức năng, chia ra làm 4 loại câu như sau:Là loại câu phổ biến và quan trọng nhất. Nó dùng để truyền đạt thông tin hoặc để tuyên bố một điều gì đó. David plays the piano. I hope you can come. 1.2. Câu nghi vấn (interrogative sentence) – Câu nghi vấn dùng để hỏi. Is this your book? .What are you doing? · Các loại câu hỏi:

  pdf13p lathucuoicung123 26-09-2013 233 61   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngữ pháp tiếng anh thông dụng: tính từ nghi vấn', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_36 07-10-2011 140 42   Download

 • Các loại câu hỏi trong tiếng Anh .Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Trong câu hỏi, trợ động từ hoặc động từ 'to be' bao giờ cũng đứng trước chủ ngữ. Nếu không có trợ động từ hoặc động từ 'to be' , ta phải dùng dạng thức 'do , does , did' như một trợ động từ để thay thế.

  pdf9p hetmuonnoi 13-06-2013 147 34   Download

 • Tài liệu tham khảo ngữ pháp tiếng anh về câu hỏi và từ hỏi trong tiếng anh...

  doc1p tieubaubau 08-05-2011 277 114   Download

 • CÂU HỎI ĐUÔI trong tiếng Anh có nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Trong đó, câu hỏi đuôi là 1 dạng ít được nhắc đến nhiều. Sau đây là công thức và cach dùng của loại câu hỏi này

  pdf7p kute_lily 03-08-2010 594 237   Download

 • Những câu hỏi bằng tiếng Anh thường gặp trong phỏng vấn tìm việc

  doc12p doha91 25-03-2011 729 237   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english - câu hỏi và từ hỏi', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p tieubaubau 12-04-2011 119 39   Download

 • Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù câu trả lời cho câu hỏi đuôi cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt. Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy

  pdf6p noiaybinhyen123 26-09-2013 104 25   Download

Đồng bộ tài khoản