Cấu trúc cây

Xem 1-20 trên 1097 kết quả Cấu trúc cây
 • Chương 5 – Cấu trúc cây 1. Định nghĩa và khái niệm 2. Cây nhị phân Định nghĩa và Tính chất Lưu trữ Duyệt cây 3. Cây tổng quát Biểu diễn cây tổng quát Duyệt cây tổng quát (nói qua) 4. Ứng dụng của cấu trúc cây • • Cây biểu diễn biểu thức (tính giá trị, tính đạo hàm) Cây quyết định

  pdf58p anhnam_xtanh 30-09-2012 167 56   Download

 • Cây (tree) là một tập hợp hữu hạn các phần tử gọi là các nút và tập hợp hữu hạn các cạnh nối các cặp nút lại với nhau mà không tạo thành chu trình. Nói cách khác, cây là 1 đồ thị không có chu trình. Tham khảo nội dung bài giảng "Cấu trúc cây" để nắm bắt được cấu trúc cây tổng quát, cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân. Đây là tài liệu tham khảo cho các bạn chuyên ngành Kỹ thuật lập trình.

  pdf54p thuytonh 14-11-2015 14 7   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu bài 5: Cấu trúc cây trình bày nội dung cấu trúc cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, cây nhị phân tìm kiếm cân bằng AVL, phần mở rộng (cây n-phân),... Tham khảo bài giảng náy để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt102p lamtran89 12-07-2014 36 5   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Cấu trúc cây" cung cấp cho người học các khái niệm về cấu trúc cây, phép duyệt cây và biểu diễn cây, cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm, các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL, cây AA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf142p tsmttc_007 11-09-2015 18 5   Download

 • Trong bài báo này, tác giả sử dụng chiến lược phân lớp Half- against-Half và bộ phân lớp nhị phân Support Vector Machines (SVMs) cho bài toán phân lớp đa lớp. Trong đó, để tạo cấu trúc cây cho HAH, tác giả đề xuất một thuật toán dựa trên lí thuyết tập thô (Rough Set Theory – RST). Kết quả của thuật toán sẽ được so sánh với một số chiến lược phân đa lớp phổ biến dựa trên bộ phân lớp SVMs.

  pdf10p nganga_03 21-09-2015 11 3   Download

 • Bài giảng Trees (Cấu trúc cây) được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm cấu trúc cây; cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm (tổ chức, các thuật toán, ứng dụng); cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm. Mời các bạn tham khảo.

  ppt72p cocacola_09 27-11-2015 11 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 3: Cấu trúc cây" trình bày các nội dung: Giới thiệu khái niệm cấu trúc cây; cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm - Tổ chức, các thuật toán, ứng dụng; giới thiệu cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt65p thangnamvoiva20 20-09-2016 0 0   Download

 • Tài liệu "Cấu trúc dữ liệu - Đại Học Cần Thơ" gồm 5 chương và bài tập mỗi chương với nội dung: các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, cấu trúc cây, tập hợp, đồ thị. Mời tham khảo.

  pdf151p hoangngo_bk 06-04-2011 235 133   Download

 • Thuật toán - Thuật giải (Algorithm) là phương pháp để giải một bài toán. Cấu trúc dữ liệu (Data structure): cách lưu trữ thông tin. Các thuật toán hiệu quả dùng những cấu trúc dữ liệu được tổ chức tốt. Trong chương trình, chúng ta sẽ nghiên cứu các thuật toán sau: - sắp xếp (sorting) - tìm kiếm (searching) - ...

  pdf32p testsucoi 24-10-2010 222 114   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 4 trình bày các kiến thức liên quan đến cây nhị phân. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Cấu trúc cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf40p youcanletgo_02 04-01-2016 17 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 - Cấu trúc cây Trees nhằm giúp học viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản cảu cấu trúc dữ liệu theo kiểu cấu trúc cây, các quan hệ trong cấu trúc cây, các nút trong quan hệ cây, các đường đi và các nội dung khác.

  pdf0p talata_1 30-10-2014 15 4   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2" giới thiệu đến các bạn những nội dung về cấu trúc cây, cây, bảng băm,... Với các bạn đang học chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf94p quangduy2011 24-10-2015 9 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 9: Tree trình bày về khái niệm, thuật ngữ của cấu trúc cây, cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và tìm hiểu về Cấu trúc dữ liệu.

  ppt66p xaydungk23 11-06-2014 23 3   Download

 • Chương 4 Cây nhị phân thuộc bài giảng cấu trúc trúc dữ liệu và giải thuật nhằm trình bày về khái niệm, định nghĩa và tính chất của cấu trúc cây, các thuật ngữ liên quan và các ví dụ về cấu trúc cây, cây nhị phân, cách lưu trữ cây, cây nhị phân tìm kiếm.

  pdf55p fast_12 25-06-2014 14 3   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Cấu trúc cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, cây tổng quát (ADT cây, biểu diễn cây tổng quát, duyệt cây tổng quát), cây nhị phân (định nghĩa và tính chất, duyệt cây nhị phân, biểu diễn cây nhị phân), ứng dụng của cấu trúc cây cho cây biểu thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 10 2   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 7 bài, bài giảng "Cấu trúc dữ liệu 2" trình bày những nội dung về bảng băm, cấu trúc cây và cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, cây nhị phân cân bằng, cây đỏ đen,... Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc59p 28101995 30-11-2015 9 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7 cung cấp cho người học những hiểu biết về cây trong cấu trúc dữ liệu. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Cấu trúc cây, cấu trúc cây nhị phân, cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm, cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf133p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 17 1   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Cấu trúc dữ liệu" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về cấu trúc cây; tập hợp; đồ thị. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf79p codon_09 25-03-2016 5 1   Download

 • Chương 2 cung cấp kiến thức về cấu trúc cây (trees). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thuật ngữ cơ bản trên cây, kiểu dữ liệu trừu tượng cây, cài đặt cây, cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân. Mời các bạn tham khảo.

  ppt36p tangtuy14 02-06-2016 3 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1 gồm có 4 chương. Nội dung cụ thể của các chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu, chương 2 - Tìm kiếm và sắp xếp, chương 3 - Cấu trúc dữ liệu động, chương 4 - Cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p tangtuy14 02-06-2016 5 1   Download

Đồng bộ tài khoản