Cấu trúc đầu tư công

Xem 1-20 trên 1186 kết quả Cấu trúc đầu tư công
 • Bài viết Đổi mới công tác quản lý hoạt động đầu tư nhằm thực hiện tái cấu trúc đầu tư công tại Việt Nam đánh giá kết quả của quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư tại Việt Nam với trọng tâm là tái cấu trúc đầu tư công để góp phần nâng cao hiệu quả của khu vực công nói riêng và nền kinh tế nói chung.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 2 0   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc đầu tư công Việt Nam - Thực trạng và giải pháp sau đây bao gồm những nội dung về tái cơ cấu đầu tư công với phát triển kinh tế; cấu trúc đầu tư công hiện nay của Việt Nam; hạn chế, kiến nghị và giải pháp phát triển đầu tư công.

  pdf7p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 2 0   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc đầu tư công Việt Nam: Vấn đề và giải pháp chỉ ra tái cấu trúc đầu tư công với phát triển kinh tế, cấu trúc đầu tư công hiện nay ở VN, những vấn đề trong cơ cấu đầu tư công ở VN, một số kiến nghị giải pháp.

  pdf7p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 0 0   Download

 • 1. Nguồn vốn, đối tượng và vai trò của đầu tư công 1.1. Nguồn vốn cho đầu tư công: Nguồn vốn cho đầu tư công bắt nguồn từ các khoản thu của ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước là hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồng tài chính của xã hội để tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước

  pdf32p conchokon 01-10-2012 175 97   Download

 • Nguồn vốn, đối tượng và vai trò của đầu tư công 1.1.

  pdf30p lux_12 17-06-2013 48 18   Download

 • Đầu tư công của Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những đóng góp rõ rệt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên đầu tư công của Việt Nam hiện nay đáng có không ít những vấn đề cần được nghiên cứu xử lý như: chính sách đầu tư, cơ cấu đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, cơ chế đấu thầu xây dựng, giám sát v.v... Bản báo cáo này chỉ đi sâu phân tích một khía cạnh - đó là cơ chế phân...

  pdf7p camdodoisinhvien 26-06-2013 45 24   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công dưới đây bao gồm những nội dung về đầu tư công, nợ công, mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf10p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 1 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Kinh tế học khu vực công bài 25: Đầu tư công và quản lý đầu tư công ở Việt Nam trình bày về khái niệm đầu tư và đầu tư công, cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam, quản lý đầu tư công ở Việt Nam, tái cấu trúc đầu tư công, luật đầu tư công của Việt Nam.

  pdf15p tranvantan78 28-07-2014 20 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định về quản lý dự án xây dựng đầu tư công trình', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p hoangly 24-06-2009 691 156   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn”giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn,miền núi vùng dân tộc thiểu số”', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf109p baby_bu 07-07-2010 227 147   Download

 • Bài viết Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu tập trung phân tích thực trạng đầu tư công của Việt Nam hiện nay, các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu đầu tư công và các khuyến nghị của các tác giả đối với tái đầu tư công của Việt Nam gắn với tái cấu trúc nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững.

  pdf11p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 4 0   Download

 • Bài viết gồm có những ý chính sau: Khái niệm và quan điểm chung về đầu tư công, thực trạng đầu tư công ở Việt Nam; tác động của cơ chế đầu tư công đối với tình trạng đầu tư công của Việt Nam; một số khuyến nghị chính sách nhằm đổi mới thể chế, cơ chế và những giải pháp chấn chỉnh, hoàn thiện, tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công trong một vài năm tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf32p nhanmotchut_2 06-10-2016 0 0   Download

 • Yêu cầu tái cấu trúc đang đặt ra cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển 2011-2020, trong đó, một trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công. Bài viết với mục đích nghiên cứu liệu đầu tư công ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến đầu tư tư nhân sẽ đóng góp vào khuyến nghị chính sách một cách thiết thực, đồng thời bổ sung khoảng trống trong nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam.

  pdf17p nhanmotchut_2 06-10-2016 1 0   Download

 • Cây xuyên tiêu có vị cay, tính ôn, có độc, vào 3 kinh phế, tỳ và thận. Có tác dụng tán hàn, trục thấp, ôn trùng, chữa đau lạnh bụng, thổ tả. Quả được dùng làm thuốc hoa tiêu trợ giúp tiêu hóa, chữa đau nhức răng... Trong nghiên cứu các tác giả đã phân lập và xác định cấu trúc của một số hợp chất khác từ vỏ cây xuyên tiêu ở Thanh Hóa.

  pdf3p uocvong04 24-09-2015 10 2   Download

 • Bài báo này giới thiệu hệ thống quan trắc về biến động thấm trong cấu trúc đê bằng công nghệ địa điện đa cực và phân cực kích thích (multi-electrods electrical resistivity and induced polarization) và một số kết quả ban đầu thu nhận được từ hệ thống quan trắc để thử nghiệm trên đoạn đê trọng điểm tả ngạn sông Hồng, tại Vũ Thư, Thái Bình.

  pdf9p lalala05 30-11-2015 10 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh phú thọ những năm vừa qua “', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf93p baby_bu 07-07-2010 542 198   Download

 • Chỉ số về cách tạo vốn phân tích các thành phần vốn dài hạn của công ty còn gọi là cấu trúc vốn của công ty bao gồm: Chỉ số trài phiếu chỉ ra số phần trăm trong vốn dài hạn có thể huy động bằng trái phiếu. Chỉ số này nói lên tình trạng nợ nần của các công ty, một cấu trúc vốn chắc chắn không cho phép có quá nhiều nợ, nên nó chỉ ở khoản dưới 50%

  doc13p missbichchung 25-04-2012 273 122   Download

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) đã và đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với khối lượng và nhịp độ chu chuyển ngày càng lớn. Đối với các nước đang phát triển, bên cạnh việc phát huy nguồn nội lực trong nước, tận dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một con đường để rút ngắn thời gian tích luỹ vốn ban đầu, tạo nên tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế. Chính vì lẽ đó mà FDI được coi như " chiếc chìa khoá vàng " để mở ra cánh...

  pdf87p paradise_12 07-01-2013 134 77   Download

 • Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Do vậy, nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển du lịch rất cao.

  pdf100p coxetuanloc 07-01-2013 75 36   Download

 • Bài giảng sinh học đại cương công nghệ hóa dầu và công nghệ hóa hữu cơ chương 3 có nội dung trình bày các vấn đề liên quan đến Enzym. Theo định nghĩa khoa học thì Enzym là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein. Chương 3 bắt đầu bằng phần trình bày một số khái niệm chung về Enzym, tiếp theo là phân tích cấu trúc Enzym từ đó đề cập đến vấn đề danh pháp, phân hạng và cấu tạo trung tâm hoạt động của Enzym.

  pdf31p nhatrangyeuthuong 18-04-2014 82 16   Download

Đồng bộ tài khoản