Cấu trúc đề thi đại học môn vật lí

Xem 1-20 trên 367 kết quả Cấu trúc đề thi đại học môn vật lí
 • Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đại học môn vật lí đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p bocui08 24-10-2011 143 67   Download

 • Đề thi Đại học môn Vật lí khối A & A1 năm 2014 (Mã đề 825) đề chính thức từ Bộ giáo dục và Đào tạo, cấu trúc gồm 50 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm có thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf5p conchimnhai 04-07-2014 165 40   Download

 • Đề thi Đại học môn Vật lí khối A & A1 năm 2014 (Mã đề 259) đề chính thức từ Bộ giáo dục và Đào tạo, cấu trúc gồm 50 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm có thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf30p huynhvan2010 06-07-2014 63 26   Download

 • Đề thi Đại học môn Vật lí khối A & A1 năm 2014 (Mã đề 319) đề chính thức từ Bộ giáo dục và Đào tạo, cấu trúc gồm 50 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm có thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf5p khongxinhkhngodep 10-07-2014 418 191   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ôn luyện theo cấu trúc đề thi năm 2011 môn vật lí', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc113p nhung_pham112 22-04-2011 193 86   Download

 • Đề thi Đại học môn Vật lí khối A & A1 năm 2014 (Mã đề 746) đề chính thức từ Bộ giáo dục và Đào tạo, cấu trúc gồm 50 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm có thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf5p khongxinhkhngodep 10-07-2014 116 36   Download

 • Đề thi Đại học môn Vật lí khối A & A1 năm 2014 (Mã đề 692) đề chính thức từ Bộ giáo dục và Đào tạo, cấu trúc gồm 50 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm có thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf5p khongxinhkhngodep 10-07-2014 76 26   Download

 • Đề thi Đại học môn Vật lí khối A & A1 năm 2014 (Mã đề 493) đề chính thức từ Bộ giáo dục và Đào tạo, cấu trúc gồm 50 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm có thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf5p khongxinhkhngodep 10-07-2014 82 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh môn vật lí 12 - mã đề thi 134', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bocui02 11-10-2011 90 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra ôn thi đại học môn: vật lý', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p bocui05 20-10-2011 157 50   Download

 • Đề thi Đại học môn Vật lí khối A & A1 năm 2014 (Mã đề 391) đề chính thức từ Bộ giáo dục và Đào tạo, cấu trúc gồm 50 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm có thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Ngoài ra đề thi này còn kèm theo gợi ý đán án, giúp các bạn dễ dàng tham khảo và kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Hãy thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf5p conchimnhai 05-07-2014 130 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm môn :vật lí 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p bocui08 25-10-2011 35 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học đề thi trắc nghiệm môn vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bocui05 18-10-2011 62 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học số 3 - đề thi thử đại học môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bocui010 03-11-2011 40 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý khối a – đề 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bocui08 24-10-2011 44 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học số 2 - đề thi thử đại học môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bocui010 03-11-2011 30 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn: vật lý - mã đề thi: 478', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bocui08 24-10-2011 51 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học số 11 - đề thi thử đại học môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bocui010 03-11-2011 33 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đh & cđ môn vật lí đề số 11', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p bocui010 03-11-2011 50 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đh & cđ môn vật lí đề số 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p bocui010 03-11-2011 45 10   Download

Đồng bộ tài khoản