Cấu trúc domain

Xem 1-20 trên 98 kết quả Cấu trúc domain
 • Mục đích: Nắm được ý nghĩa và cấu trúc luận lý, vật lý của Active Directory: domain, tree domain, forest domain, OU, site, DC. Nội dung: Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008; Vai trò của MS Windows Server; Active Directory (AD); Các thành phần của AD; Xây dựng Domain Controller(DC); Giai nhập Client Computer vào Domain; Quản trị Domain Controller; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi ôn tập.

  pdf25p vanlidochanhxg 10-10-2010 541 254   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Directory Service: cung cấp chức năng lưu trữ, xác định (locating), quản lý tập trung các tài nguyên trên như máy in, thư mục dữ liệu chia sẻ trên mạng, các tài khoản về người dùng, nhóm người dùng … 1.2. Domain: Nhóm các máy tính (servers và workstations) sử dụng chung cơ sở dữ liệu về các tài khoản người dùng. 1.3. Active Directory là directory service của hệ điều hành mạng Windows 2000/2003. Máy tính chạy AD được gọi là domain controller. 1.4.

  pdf22p sonpham 15-12-2009 260 135   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án: tìm hiểu về cách bảo mật một website', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc29p jackiechan_2912 02-04-2011 314 128   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P1:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 44 10   Download

 • IPsec Server và Domain Isolation bằng Windows Server 2008 Group Policy Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách test các máy khách và cách các chứng chỉ bảo mật được gán, được gỡ bỏ tự động cũng như cách các máy khách được kết nối hoặc hủy kết nối với mạng như thế nào.Trong phần 3 của loạt bài gồm 4 phần về cấu hình NAP bằng thực thi chính sách Ipsec, chúng ta đã cấu hình chính sách NAP Ipsec và sau đó đã cấu hình các máy khách cho việc test thử.

  pdf21p conquynho32 12-09-2012 50 10   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P2:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 38 6   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P3:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 42 6   Download

 • Cấu trúc gói tin của TCP. Các thành phần trong gói tin: Source port: port nguồn Destination Port: port đích Sequence number: số tuần tự (để sắp xếp các gói tin theo đúng trật tự của nó). Acknowledgment number (ACK số): số thứ tự của Packet mà bên nhận đang chờ đợi. Header Length: chiều dài của gói tin. Reserved: Windows: trả về 0 kích thước tối đa mà bên nhận có thể nhận được Code bit: các cờ điều khiển.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 50 6   Download

 • Cụ thể, tất cả các thuộc tính tạo nên giao diện ITransmittal mà tôi giới thiệu trong chương cuối cùng. Thay vào đó có tất cả các lớp này thực hiện các giao diện ITransmittal và có tất cả các mã trùng lặp đó, tôi quyết định để cấu trúc lại các mã thông thường vào một

  pdf43p kimku16 16-10-2011 35 6   Download

 • Additional Techniques for Capacity and Flexibility Enhancement As shown in Chapter 1, wireless channels suffer from attenuation due to the destructive addition of multipath propagation paths and interference. Severe attenuation makes it difficult for the receiver to detect the transmitted signal unless some additional, lessattenuated replica of the transmitted signal are provided. This principle is called diversity and it is the most important factor in achieving reliable communications.

  pdf29p huggoo 20-08-2010 47 5   Download

 • The elements of the framework of the tense theory used in this book arc outlined here. These include, centrally, the notions of 'time. Time spheres and time zones have to do with the way in which tenses in English divide up time. The concept of temporal domain accounts for the way in which temporal relations between situation times are expressed by tenses, or not, as the case may be. (See chap¬ter 8).

  pdf7p kathy214 21-09-2010 40 5   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P4:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 35 5   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P5:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 37 5   Download

 • Nhưng với hệ điều hành Windows 7 thì khác. Bạn có muốn tự động đăng nhập (login) vào Windows 7 của mình mà không cần nhập password? Có điều gì khác biệt ở đây?

  doc5p huongdanhoctot_6 27-10-2011 47 5   Download

 • Chemical Equipment Corporation là nhà sản xuất hàng đầu các thiết bị và giải pháp hóa học. Nhà máy sản xuất cùng với văn phòng được hoàn toàn tự động và bao gồm m ức đ ộ bảo mật cao. Bởi vì các giải pháp hóa học được xem như có mối hiểm họa sinh học và c ũng làm lo ngại đến an ninh quốc gia.

  doc80p pumpy00 12-09-2012 46 5   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P7:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 31 4   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P10:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 40 4   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P14:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 36 4   Download

 • Microsoft Exchange Server 2003 Deployment Guide- P15:Your Exchange Server 2003 deployment plan should reflect your understanding of how Exchange and Microsoft Windows Server™ operating systems interoperate. It should encompass the relationships between Windows Server 2003 and Microsoft Windows® 2000 Server sites and domains, domain controllers, global catalog servers, and Exchange 2003 administrative and routing groups.

  pdf10p davidvilla2468 03-11-2010 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản