» 

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuât

 • Tài liệu về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Tìm hiểu " Cấu trúc dữ liệu và giải thuật " là một đòi hỏi cần thiết đối với những người làm tin học khi muốn tiếp cận với việc lập trình để giải bài toán trên máy tính điện...Có thể nói rằng không có một chương trình máy tính nào không có dữ liệu để xử lý. Dữ liệu có thể là dữ liệu đưa vào, dữ liệu trung gian hoặc dữ liệu đưa ra.

  pdf 229p mrbuicong 09-12-2009 964 480

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 1

  Tìm hiểu " Cấu trúc dữ liệu và giải thuật " là một đòi hỏi cần thiết đối với những người làm tin học khi muốn tiếp cận với việc lập trình để giải bài toán trên máy tính điện tử, cũng như đi sâu thêm vào các lĩnh vực kiến thức khác của công nghệ thông tin. Tài liệu giáo trình nhập môn này chỉ giới thiệu một số kiến thức cơ sở và bao gồm ngắn gọn trong 6 chương

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 599 333

 • Tổng quan Cấu trúc dữ liệu và giải thuật- Nguyễn Trung Trực

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là tập tài liệu học tập và tham khảo của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ở nhiều cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Nội dung sách chia làm ba phần

  pdf 229p nobita_12 18-11-2013 490 329

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 384 272

 • Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 1

  Tài liệu tham khảo đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  doc 2p quangk8b 16-06-2010 592 266

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 322 237

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

  Nội dung cuốn sách "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" gồm 3 phần, phần 1 bổ sung thêm nhận thức về mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, về vấn đề thiết kế, phân tích giải thuật và giải thuật đệ qui. Phần 2 giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu, giải thuật xử lý chúng và vài ứng dụng điển hình. Phần 3 tập trung vào "sắp xếp và tìm kiếm", một yêu cầu xử lý...

  pdf 305p nt18104 30-05-2013 328 220

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 272 207

 • Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p quangk8b 16-06-2010 369 199

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 303 195

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 265 186

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 244 176

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 9

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 9', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 233 176

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 8', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p dibovaodoi01 11-10-2011 226 173

 • Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 10

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 10', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p dibovaodoi01 11-10-2011 226 170

 • Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 3

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p quangk8b 16-06-2010 260 157

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 1

  Tài liệu " Cấu trúc dữ liệu và giải thuật " là nguồn tham khảo và tài liệu học tập cho các sinh viên ngành Công nghệ thông tin ở nhiều cơ sở đào tạo Cao đằng, Đại học và sau Đại học. Nó còn là tài liệu học tập cho sinh viên hệ kỹ sư tin học, cử nhân tin học, làm tài liệu tham khảo cho sinh viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên tin học và các cán bộ tin học muốn nâng cao...

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 269 145

 • Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 4

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p quangk8b 16-06-2010 244 131

 • Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 6

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p quangk8b 16-06-2010 228 117

 • Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 5

  Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p quangk8b 16-06-2010 223 115

 • + Xem thêm 619 Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuât khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản