» 

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuât

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 2

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 158 101

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 3

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 130 91

 • Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Tìm hiểu " Cấu trúc dữ liệu và giải thuật " là một đòi hỏi cần thiết đối với những người làm tin học khi muốn tiếp cận với việc lập trình để giải bài toán trên máy tính điện...Có thể nói rằng không có một chương trình máy tính nào không có dữ liệu để xử lý. Dữ liệu có thể là dữ liệu đưa vào, dữ liệu trung gian hoặc dữ liệu đưa ra.

  pdf 157p transang1 26-09-2012 175 82

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 4

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 118 82

 • Ebook cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là tập tài liệu học tập và tham khảo của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ở nhiều cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Nội dung sách chia làm ba phần: Phần I: Bổ sung thêm nhận thức về mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, về vấn đề thiết kế, phân tích giải thuật và về giải thuật đệ quy.

  pdf 172p muaxuan102 26-02-2013 147 76

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (phần 23)

  Tiếp tục với chuỗi bài về xác suât thống kê trong lập trình đây là phần cuối cùng trong chuỗi bài giảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, bạn sẽ hiện thực một số đoạn code vê các thuật toán về toán trong lập trình

  pdf 10p kupload1 16-01-2011 202 75

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 5

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 90 68

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - PGS.TS. Đỗ Xuân Lôi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật có kết cấu nội dung gồm 6 chương trình bày về: khái niệm liên quan đến giải thuật, cấu trúc dữ liệu phổ dụng. Bên cạnh nội dung chính được giới thiệu trong 6 chương, cuốn giáo trình còn có phần câu hỏi và bài tập và phần hướng dẫn giải giúp người học cũng cố các kiến thức đã học một cách có hệ thống.

  pdf 158p suthebeo 17-07-2012 132 64

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-Đinh Mạnh Tường(chuong 17)

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-Cách tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C++.Dùng cho sinh viên năm 2 các trường ĐH,CĐ chuyên ngành công nghệ thông tin

  doc 21p vuthithuy11a 26-11-2011 140 53

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 10

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 10', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 27p dibovaodoi06 24-10-2011 68 48

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là tài liệu học tập bổ ích dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ở nhiều cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Có kết cấu nội dung gồm 3 phần và 11 chương tập trung giới thiệu các kiến thức cả lý thuyết và bài tập đi từ cơ bản đến nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 306p muaxuan102 26-02-2013 77 47

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 6

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 69 43

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 9

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 9', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 71 43

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 8

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 8', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 60 43

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 7

  Tham khảo tài liệu 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật part 7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi06 24-10-2011 72 43

 • CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN (LIST)

  Tham khảo bài thuyết trình 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật - danh sách liên kết đơn (list)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 78p trinhvang 25-01-2013 141 26

 • CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 7: CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

  Tham khảo bài thuyết trình 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 7: cây nhị phân tìm kiếm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 19p trinhvang 25-01-2013 33 5

 • CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 6: CÂY VÀ CÂY NHỊ PHÂN

  Tham khảo bài thuyết trình 'cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 6: cây và cây nhị phân', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 14p trinhvang 25-01-2013 27 4

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - ĐH Sư phạm Quy Nhơn

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật có nội dung gồm 6 chương, trong mỗi chương của giáo trình có kiến thức lý thuyết được trình bày cơ bản rõ ràng, được minh họa chi tiết với những ứng dụng cụ thể, cuối mỗi chương đều cung cấp một hệ thống các bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp cho sinh viên rèn luyện tư duy, kỹ thuật lập trình và hiểu rõ hơn những nội dung lý...

  pdf 165p ngocduc2703 09-06-2014 6 3

 • Bài giảng môn học Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật: Phần 2

  Phần 2 "Bài giảng môn học Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật" gồm nội dung chương 3 và chương 4. Nội dung phần 2 gồm có: Sắp xếp (sorting), các cấu trúc dữ liệu cơ bản. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu các nội dung trên.

  pdf 63p hoa_loaken91 30-05-2014 9 3

 • + Xem thêm 619 Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuât khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản