Cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 659 kết quả Cấu trúc tài chính doanh nghiệp
 • Nội dung chuyên đề trình bày về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Lựa chọn cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Các khuyng hướng tài trợ cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

  pdf166p six_12 14-03-2014 109 32   Download

 • "Chuyên đề thực tập Phân tích tài chính doanh nghiệp" trình bày về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính, cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính doanh nghiệp. Cùng tham khảo nhé.

  doc56p dinhthao00 09-06-2011 1478 699   Download

 • Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính có vai trò sống còn trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp. Tuyu nhiên, có khá ít nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam đề cập đến vấn đề này, nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng; Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính có vai trò sống còn trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.

  pdf9p coxetuanloc 09-01-2013 171 47   Download

 • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp; làm rõ các nhân tố xác định cấu trúc tài chính doanh nghiệp và tác động của cấu trúc tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và giá trị doanh nghiệp; nghiên cứu tái cấu trúc tài chính đặt trong mối quan hệ với tái cấu trúc chiến lược và tái cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp (DN) trong điều kiện các DN chịu ảnh hưởng của khủng hoảng v...

  pdf0p change00 04-05-2016 30 11   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tư liệu để giúp quá trình học tập giảng dạy được thuận lợi. Dưới đây là giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp phần 1 với 3 chương đầu trình bày về tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

  pdf71p phuongpham357 21-07-2014 362 181   Download

 • Thông qua bảng Cấu trúc doanh nghiệp ở 1 số nƣớc = Rút ra 4 đặc điểm sau của cấu trúc tài chính doanh nghiệp Thứ nhất: Cổ phiếu k phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất của DN.

  pdf38p pnq9292 08-07-2012 289 80   Download

 • Thuyết trình: Thông tin bất cân xứng và cấu trúc tài chính nhằm trình bày về cấu trúc tài chính của một số quốc gia trên thế giới, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp, chi phí giao dịch và cấu trúc tài chính, rủi ro đạo đức và cấu trúc tài chính.

  ppt49p big_12 06-06-2014 62 18   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; qua đó thấy được chiều hướng tác động của các nhân tố này đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp khai khoáng; đưa ra những kiến nghị cho các Cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp khai khoáng và người cho vay.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 73 24   Download

 • Mục tiêu đề tài là hệ thống hóa các lý thuyết về cấu trúc tài chính doanh nghiệp; làm rõ các nhân tố và chiều hướng tác động của các nhân tố đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống ở Việt Nam; rút ra những hàm ý về cấu trúc tài chính đối với các doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống và các bên liên quan ở Việt Nam.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 79 32   Download

 • Nội dung chính bài giảng Tài chính tiền tệ Bài 6 Cấu trúc tài chính và vai trò của các trung gian tài chính trình bày những đặc điểm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp, đặc điểm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp ở một số nước, 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính.

  pdf27p next_12 16-04-2014 43 6   Download

 • Chương 4 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính tiền tệ, trong chương này trình bày nội dung cần nghiên cứu sau: Một số vấn đề liên quan doanh nghiệp, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp.

  pdf19p tienthanhcong7892 28-05-2014 27 6   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 4 trình bày về tài chính doanh nghiệp. Thông qua chương này người học có thể hiểu được một số nội dung như: Một số khái niệm cơ bản, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, nội dung của tài chính doanh nghiệp, thu nhập và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p youcanletgo_02 10-01-2016 22 7   Download

 • Nội dung bài giảng Tài chính doanh nghiệp trình bày bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp, thu nhập và phân phối lợi nhuận. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt19p uocvong09 19-10-2015 11 2   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính doanh nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể hiểu được bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp, thu nhập và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

  pdf37p cocacola_04 20-10-2015 28 6   Download

 • Để bổ sung thêm kiến thức cũng như những kỹ năng trong việc giải những bài tập về lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp mời các bạn tham khảo Bài giảng Bài tập Tài chính doanh nghiệp: Chương 16 sau đây. Tài liệu góp phần giúp các bạn hoàn thiện hơn những kiến thức về lĩnh vực này nhất là về cấu trúc vốn.

  ppt21p vomanh12345 10-01-2015 100 30   Download

 • -tại sao doanh nghiệp muốn/cần phải vay nợ? -cấu trúc vốn của doanh nghiệp như thế nào? đòn bẩy tài chính ra sao? -công ty có khả năng hoàn trả nợ vay? -ngân lưu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đủ trả nợ hay không?

  pdf39p ntgioi120403 02-11-2009 1768 1051   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp do Nguyễn Tuyết Khanh biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 chương, cung cấp các kiến thức về: Phân tích báo cáo tài chính, phân tích cấu trúc vốn, dự báo và hoạch định tài chính, quản trị dự án đầu tư của doanh nghiệp, phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư, sát nhập và mua lại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc78p thaidungdb 28-12-2009 1460 949   Download

 • Cấu trúc vốn và cấu trúc tài chính lệch nhau về nợ ngắn hạn. Các khoản nợ ngắn hạn ( Spontaneous liabilities) nẩy sinh trong quá trình kinh doanh, gồm: Các khoản Acruals (lương, bảo hiểm Xh,..); Các khoản phải trả được hình thành trong chu kỳ hoán chuyển tiền; Cấu trúc vốn chỉ tính đến các loại vốn trung dài hạn_ quyết định đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf46p truongdoan 10-11-2009 1236 404   Download

 • Hoạt động kinh doanh lữ hành có nhiều đặc điểm khác biệt so với hoạt động kinh doanh của các ngành sản xuất vật chất, từ đó dẫn đến đặc điểm hoạt động tài chính của các doanh nghiệp lữ hành cũng khác biệt so với các ngành sản xuất vật chất.

  pdf8p maybay_thaboom 30-06-2010 655 243   Download

 • "Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp" gồm 10 chương trình bày về: khái niệm TCDN, phân tích báo cáo tài chính, giá trị thời gian của tiền tệ,... Bên cạnh đó bài giảng còn giới thiệu lý thuyết M&N về cấu trúc vốn công ty. Mời tham khảo.

  pdf87p paradise_12 03-01-2013 728 260   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản