Cấu trúc XML

Xem 1-20 trên 183 kết quả Cấu trúc XML
 • Câu 1 XML là gì? (1). Là một bộ qui luật về cách chia một tài liệu ra làm nhiều phần, rồi đánh dấu và ráp các phần khác nhau lại để dễ nhận diện chúng (2). Là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng (3). Là một ngôn ngữ định dạng (4). Không phải các phát biểu trên

  doc10p duongvduy 21-10-2012 226 84   Download

 • Để thấy ảnh hưởng rộng lớn của XML trong ngành Công Nghệ Thông Tin cận đại bạn chỉ cần để ý rằng XML là lý do của sự hiện hữu (raison d'être) của Microsoft .Net. Từ WindowsXP trở đi, bên trong đầy dẫy XML. Microsoft đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào kỹ thuật nầy, và trong tương lai gần đây tất cả phần mềm của Microsoft nếu không dọn nhà (được ported) qua .NET thì ít nhất cũng được .NET Enabled (dùng cho .NET được). Đi song song với .

  pdf6p zues09 08-07-2011 155 80   Download

 • Tìm hiểu cấu trúc và cú pháp của XML Để thấy ảnh hưởng rộng lớn của XML trong ngành Công Nghệ Thông Tin cận đại bạn chỉ cần để ý rằng XML là lý do của sự hiện hữu (raison d'être) của Microsoft .Net.

  pdf4p dauhutuongot 22-07-2010 126 64   Download

 • Processing Instructions và Comments Ngoài các dữ liệu cần thiết cho công việc làm ăn, một tài liệu XML cũng có chứa các Processing Instructions (chỉ thị về cách chế biến) cho parser và Comments (ghi chú) cho người đọc. Processing Instruction nằm trong cặp Tags . Thông thường nó cho biết version của XML Specification mà parser cần làm theo.

  pdf5p zues09 08-07-2011 101 42   Download

 • Bài 2 Đi lại trong XML bằng XPATH (phần I) Chúng ta đã thấy cấu trúc và cú pháp của XML tương đối đơn giãn. XML cho ta một cách chuẩn để trao đổi tin tức giữa các computers. Bước tiếp theo là tìm hiểu cách nào một chương trình chế biến (process) một tài liệu XML Dĩ nhiên để chế biến một XML chương trình ứng dụng phải có cách đi lại bên trong tài liệu để lấy ra values của các Elements hay Attributes. Do đó người ta thiết kế ra ngôn ngữ XML Path language, mà ta...

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 93 30   Download

 • Chúng ta đã thấy cấu trúc và cú pháp của XML tương đối đơn giãn. XML cho ta một cách chuẩn để trao đổi tin tức giữa các computers. Bước tiếp theo là tìm hiểu cách nào một chương trình chế biến (process) một tài liệu XML Dĩ nhiên để chế biến một XML chương trình ứng dụng phải có cách đi lại bên trong tài liệu để lấy ra values của các Elements hay Attributes. Do đó người ta thiết kế ra ngôn ngữ XML Path language, mà ta gọi tắt là XPath. XPath đóng một vai trò quan trọng...

  pdf6p zues09 08-07-2011 83 28   Download

 • Bài Viết Trên Đã nói qua.

  pdf7p hangkute_2 03-08-2010 117 23   Download

 • Trong tƣơng lai gần đây, khi máy tính trở nên phổ biến đến mức nó chuyển từ khuynh hƣớng sử dụng ý thức sang tiềm thức. Con ngƣời chỉ sử dụng máy tính theo nghĩa thông thƣờng là dùng một máy tính PC, hay Laptop để thực hiện công việc của mình mà có một khái niệm mới sẽ nảy sinh trong tƣơng lai, đó là thông tin di động. Hệ thống thông tin di động đang bƣớc đầu hình thành với sự xuất hiện đa dạng của các hình thức Smart phone, PDA...

  pdf51p chieuwindows23 01-06-2013 42 9   Download

 • Để thấy ảnh hưởng rộng lớn của XML trong ngành Công Nghệ Thông Tin cận đại bạn chỉ cần để ý rằng XML là lý do của sự hiện hữu (raison d'être) của Microsoft .Net. Từ WindowsXP trở đi, bên trong đầy dẫy XML. Microsoft đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào kỹ thuật nầy, và trong tương lai gần đây tất cả phần mềm của Microsoft nếu không dọn nhà (được ported) qua .NET thì ít nhất cũng được .NET Enabled (dùng cho .NET được)....

  pdf68p nokia_12 09-05-2013 28 6   Download

 • XML cung cấp một phương tiện dùng văn bản (text) để mô tả thông tin và áp dụng một cấu trúc kiểu cây cho thông tin đó. Tại mức căn bản, mọi thông tin đều thể hiện dưới dạng text, chen giữa là các thẻ đánh dấu (markup) với nhiệm vụ ký hiệu sự phân chia thông tin thành một cấu trúc có thứ bậc của các dữ liệu ký tự, các phần tử

  ppt31p tranducanh_it_vn 27-12-2013 32 4   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập báo cáo do Phan Hiền biên soạn bao gồm những nội dung về bố cục báo cáo; kiến trúc sử dụng báo cáo; thiết kế báo cáo từ dữ liệu; thiết kế báo cáo từ cấu trúc XML; sử dụng báo cáo từ cấu trúc XML; lệnh sử dụng Crystal Report;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf19p cocacola_09 24-11-2015 13 3   Download

 • Biểu diễn Data trong XML Một tài liệu XML phải well-formed và valid. Mặc dầu hai từ nầy nghe tờ tợ, nhưng chúng có ý nghĩa khác nhau. Một XML well-formed là một XML thích hợp cho parser chế biến.

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 130 75   Download

 • Cái bộ (Set of) Nodes do XPath trả về được gọi là Collection. Thông thường trong lập trình, từ "Collection" được dùng để nói đến một tập hợp các objects đồng loại. Ta có thể lần lượt đi qua (iterate through) các objects trong một Collection nhưng không được bảo đảm thứ tự của chúng, tức là gặp object nào trước hay object nào sau.

  pdf5p zues09 08-07-2011 84 27   Download

 • Roman Melnyk, Phát triển thông tin DB2 Tóm tắt: Kiểu dữ liệu có cấu trúc là kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa với các yếu tố không phải là nhỏ nhất, đúng hơn, chúng có thể bị phân chia và có thể hoặc được sử dụng một cách riêng rẽ hoặc như là một dữ liệu đơn, khi thích hợp. Bài viết này giới thiệu cho bạn khái niệm của các kiểu dữ liệu có cấu trúc và chỉ cho bạn biết, bằng một ví dụ đang hoạt động, cách để xây dựng và chạy với các...

  pdf18p hoa_kimngan 13-09-2011 68 8   Download

 • XML được chấp nhận giữa front end và back end và cho truyền thông dễ dàng trong nhiều ngôn ngữ. Đây là một trong những điểm mạnh của XML. Nó có thể cho chúng ta tạo các kết nối trực tiếp từ GUI đến một ngôn ngữ trình chủ hay một cơ sở dữ liệu. Việc truyền thông bằng XML giữa GUI và front end cho phép phân chia tách biệt hoàn toàn giữa hai lớp ứng dụng này. Sự phân tách của GUI với phần logic back end là rất quan trọng bởi vì nó có thể cho chúng...

  pdf3p bibocumi28 21-01-2013 32 8   Download

 • Như vậy chúng ta thấy trên trình duyệt sẽ hiển thị y nguyên tài liệu gốc. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể đi lại trên các phần tử của tài liệu XML để trích ra những dữ liệu mà chúng ta cần thiết. Để đáp ứng điều này người ta thiết kế ra một ngôn ngữ XPath. XPath có một vai trò quan trọng trong việc trao đổi dữ liệu giữa các máy tính hay giữa các chương trình ứng dụng vì nó cho chúng ta sàng lọc các dữ liệu mà ta mong muốn....

  pdf16p hai100188 21-04-2013 29 7   Download

 • Trong mẫu mã, tập tin nguồn có cấu trúc được thể hiện trong hình 11-1. Nút gốc là thế và có một số các nút con được đặt tên QuoteTable. Mỗi nút QuoteTable chứa một phần tử nguồn có chứa các văn bản của một trích dẫn nội dung bài viết này. Một phần kết quả của phương pháp tìm kiếm trong Ví dụ 11-4 được hiển thị trong Ví dụ 11-5. Thông báo danh sách cho thấy các nút duy nhất với tên của Source...

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 40 5   Download

 • XML là viết tắt cho chữ eXtensible Markup Language. XML là ngôn ngữ đánh dấu tương đối là mới, được phát triển từ một ngôn ngữ đánh dấu Standard Generalized Markup Language (SGML).

  ppt71p tulip_12 14-01-2013 25 5   Download

 • Trong chương này, chúng tôi đã chia cắt một tập tin WSDL. Chúng ta đã thấy tập tin có cấu trúc như thế nào và những thông tin được bao gồm trong đó. Chúng tôi phát hiện ra những gì các yếu tố của WSDL có ý nghĩa và cách thức chúng được sử dụng bởi các ứng dụng gọi điện thoại để xác định hành vi và đặc điểm của một dịch vụ Web.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 32 4   Download

 • Để thực hiện được thông tin theo yêu cầu, ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên thế giới đã chuyển phần mềm ứng dụng từ kiến trúc dựa trên dự án sang kiến trúc hướng đến dịch vụ (SOA). Ứng dụng hướng dự án là việc thực hiện các ứng dụng tương đối độc lập với nhau.

  pdf3p bibocumi27 17-01-2013 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản