Ccent

Xem 1-20 trên 28 kết quả Ccent
 • CCENT has been created to address the need for providing networking professionals with a solid practical understanding of modern TCP/IP networks built with Cisco hardware, and will certify practical skills required for entry-level network support positions. This certification will serve as the base of Cisco's certification pyramid. It is similar in nature to CompTIA's Network+ Certification and represents a tangible first step in earning your CCNA certification.

  pdf20p duypha 06-08-2009 120 34   Download

 • This book was designed with two primary goals in mind: to help you study for the ICND1 exam (and get your CCENT certification), and to help you study for the CCNA exam by using both this book and the CCNA ICND2 Official Exam Certification Guide.

  pdf10p thachsaudoi 23-12-2009 129 27   Download

 • Một số vấn đề khi thi chứng chỉ Cisco. Giúp các bạn hiểu rõ qui trình thi chứng chỉ quốc tế Cisco

  doc4p miss_cobala 01-06-2009 584 146   Download

 • trong mô hình. Các lớp cao hơn yêu cầu dịch vụ từ các lớp thấp hơn, và lớp dưới cung cấp các dịch vụ lớp cao hơn. B. cùng lớp tương tác xảy ra trên nhiều máy tính. Các chức năng được định nghĩa bởi lớp đó thường cần phải được thực hiện bằng nhiều máy tính, ví dụ, người gửi thiết lập một số thứ tự cho một phân đoạn, và người nhận nhận được thừa nhận của phân khúc đó.

  pdf67p meogiay 09-11-2011 84 29   Download

 • Congratulations! If you’re reading this Introduction, you’ve probably already decided to go for your Cisco certification. If you want to succeed as a technical person in the networking industry, you need to know Cisco.

  pdf40p thachsaudoi 23-12-2009 124 25   Download

 • Xin chúc mừng!Nếu bạn đang đọc này Giới thiệu, bạn đã có thể đã quyết định để đi cho chứng chỉ Cisco của bạn. Nếu bạn muốn thành công như là một người kỹ thuật trong mạng công nghiệp, bạn cần phải biết Cisco. Cisco có một thị phần ridiculously cao thị trường, hơn 80% bộ định tuyến và chuyển đổi trong một số thị trường. trong nhiều khu vực địa lý và các thị trường trên thế giới, mạng bằng Cisco.

  pdf46p meogiay 09-11-2011 75 21   Download

 • 17 chương đầu tiên của cuốn sách này bao gồm các công nghệ, giao thức, lệnh, và các tính năng bạn cần phải hiểu để vượt qua kỳ thi ICND2. Mặc dù các chương này cung cấp các thông tin chi tiết, hầu hết mọi người cần chuẩn bị nhiều hơn chỉ đơn giản là đọc 17 chương đầu tiên. Bài này chi tiết một chương tập hợp các công cụ và kế hoạch nghiên cứu để giúp bạn hoàn thành chuẩn bị của bạn cho các kỳ thi. Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi CCNA bằng cách...

  pdf12p meogiay 09-11-2011 89 21   Download

 • Chương này cung cấp cho bạn một cái nhìn nhẹ nhàng về mạng, làm thế nào họ ban đầu được tạo ra, và lý do tại sao mạng lưới làm việc theo cách họ làm. Mặc dù không có thực tế cụ thể từ chương này xảy ra được trên bất kỳ của các kỳ thi CCNA, chương này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho chiều sâu của chủ đề mà bạn sẽ bắt đầu đọc trong Chương 2, "The TCP / IP và mô hình Mạng OSI" Nếu bạn là thương hiệu mới để kết nối mạng, chương giới...

  pdf14p meogiay 09-11-2011 70 16   Download

 • CCNA ICND2 Official Exam Certification Guide, Second Edition Wendell Odom Copyright © 2008 Cisco Systems, Inc. Published by: Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher, except for the inclusion of brief quotations in a review....

  pdf40p thachsaudoi 23-12-2009 86 14   Download

 • Fundamentals of IP Addressing and Routing OSI vật lý lớp (Layer 1) định nghĩa như thế nào để truyền tải các bit trên một loại mạng vật lý. OSI lớp liên kết dữ liệu (Layer 2) xác định khung, địa chỉ, phát hiện lỗi, và các quy tắc khi sử dụng các phương tiện vật lý. Mặc dù họ là quan trọng, hai lớp này không xác định làm thế nào để cung cấp dữ liệu giữa các thiết bị tồn tại xa nhau, với nhiều mạng vật lý khác nhau ngồi giữa hai máy tính. Chương này giải...

  pdf36p meogiay 09-11-2011 70 16   Download

 • Fundamentals of TCP/IP Transport, Applications, and Security Các kỳ thi CCNA tập trung chủ yếu vào một cuộc kiểm tra sâu hơn và rộng hơn về các chủ đề trong Chương 3 (mạng LAN), Chương 4 (WAN), và Chương 5 (định tuyến). Chương này giải thích những điều cơ bản của một chủ đề nhận được sự chú ý ít hơn vào các kỳ thi: TCP / IP vận chuyển lớp, giao thức TCP / IP lớp ứng dụng, và TCP / IP an ninh mạng. Mặc dù cả ba chủ đề được bảo hiểm về kỳ thi CCNA...

  pdf36p meogiay 09-11-2011 73 15   Download

 • The TCP/IP and OSI Networking Models Mô hình kết nối mạng hạn, hoặc kiến ​​trúc mạng dùng để chỉ một tập hợp các văn bản tổ chức. Cá nhân, các tài liệu này mô tả một chức năng nhỏ cần thiết cho một mạng. Những tài liệu này có thể định nghĩa một giao thức, mà là một tập hợp các quy tắc hợp lý rằng các thiết bị phải tuân theo để giao tiếp. Các tài liệu khác có thể xác định một số yêu cầu vật chất cho mạng, ví dụ, nó có thể xác định các...

  pdf24p meogiay 09-11-2011 56 14   Download

 • Fundamentals of LANs Tiêu chuẩn lớp vật lý và liên kết dữ liệu làm việc với nhau để cho phép máy tính để gửi các bit với nhau trong một loại hình cụ thể của môi trường mạng vật lý. Hệ thống kết nối mở (OSI) vật lý lớp (Layer 1) xác định làm thế nào để gửi các bit trên một phương tiện kết nối mạng vật lý đặc biệt. Lớp liên kết dữ liệu (Layer 2) xác định một số quy tắc về các dữ liệu bạn đã được truyền đi, bao gồm cả địa chỉ xác...

  pdf30p meogiay 09-11-2011 66 14   Download

 • Ethernet Switch Configuration Chương 3, "Nguyên tắc cơ bản của mạng LAN," và Chương 7 ", Ethernet LAN Chuyển đổi khái niệm", đã giải thích khái niệm phổ biến nhất của Ethernet LAN. Những chương giải thích tại sao Ethernet cáp và làm việc chuyển mạch, bao gồm các khái niệm như thế nào thiết bị chuyển mạch về phía trước khung Ethernet dựa trên khung điểm đến địa chỉ MAC. Cisco chuyển mạch LAN thực hiện các chức năng cốt lõi của họ mà không cần cấu hình bất kỳ.

  pdf36p meogiay 09-11-2011 65 14   Download

 • Wireless LANs Cho đến nay, cuốn sách này đã dành nhiều sự chú ý (có dây) Ethernet LAN. Mặc dù họ là cực kỳ quan trọng, một phong cách của mạng LAN, mạng LAN không dây (WLAN), điền vào một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp truy cập mạng cho người dùng cuối. Đặc biệt, các mạng WLAN cho phép người dùng để giao tiếp qua mạng mà không yêu cầu bất kỳ loại cáp, cho phép các thiết bị di động trong khi loại bỏ các chi phí và nỗ lực tham gia trong...

  pdf30p meogiay 09-11-2011 75 14   Download

 • Operating Cisco Routers Bộ định tuyến khác nhau từ các thiết bị chuyển mạch về mục đích cốt lõi của họ. Thiết bị chuyển mạch Ethernet khung hình bằng cách so sánh địa chỉ MAC đích của khung bảng địa chỉ MAC của switch, trong khi các bộ định tuyến chuyển tiếp các gói bằng cách so sánh địa chỉ IP đích để bảng định tuyến IP của router.

  pdf36p meogiay 09-11-2011 112 14   Download

 • WAN Concepts Chương 4, "nguyên tắc cơ bản của WAN", giới thiệu hai công nghệ quan trọng ngày hôm nay WAN phổ biến trong các mạng doanh nghiệp: Cho thuê đường dây, sử dụng điều khiển hoặc cấp cao liên kết dữ liệu (HDLC) hoặc điểm-toPoint Protocol (PPP) Frame Relay Phần IV của cuốn sách này bao gồm phần còn lại của chủ đề WAN cụ thể trong cuốn sách này.

  pdf30p meogiay 09-11-2011 64 15   Download

 • WAN Configuration Chương này xem xét các chi tiết cấu hình để làm thế nào để cấu hình một vài trong số các loại mạng diện rộng (WAN) bao gồm trong chương 4, "nguyên tắc cơ bản của mạng WAN," và Chương 16, Phần đầu tiên của chương này xem xét "Khái niệm WAN. cho thuê dòng cấu hình bằng cách sử dụng cả cấp cao kiểm soát liên kết dữ liệu (HDLC) và Point-to-Point Protocol (PPP).

  pdf24p meogiay 09-11-2011 74 14   Download

 • “Network Address Translation”: This chapter closely examines the concepts behind the depletion of the IPv4 address space, and how NAT, in particular the Port Address Translation (PAT) option, helps solve the problem. The chapter also shows how to configure NAT on routers using the IOS CLI.

  pdf10p thachsaudoi 23-12-2009 64 12   Download

 • Fundamentals of WANs Trong chương trước, bạn đã học biết thêm chi tiết về Ethernet LAN thực hiện các chức năng được xác định bởi hai lớp thấp nhất OSI. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về mạng diện rộng (WAN) tiêu chuẩn và các giao thức cũng thực hiện OSI Layer 1 (lớp vật lý) và lớp 2 (lớp liên kết dữ liệu).

  pdf22p meogiay 09-11-2011 59 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản