Cdma/tdma

Xem 1-20 trên 20 kết quả Cdma/tdma
 • Đa truy nhập là phương pháp dùng một trạm gốc phục vụ cho nhiều thuê bao di động. Có ba loại đa truy nhập là: FDMA, TDMA và CDMA. . FDMA Đây là phương pháp đa truy nhập mà trạm gốc sử dụng các băng tần khác nhau cho các thuê bao di động khác nhau. Mỗi băng tần này có một khoảng bảo vệ thích hợp nhằm tránh sự chồng lấn (có nghĩa là mỗi người sử dụng một sóng mang khác nhau để truy nhập hệ thống và tại cùng một thời điểm)....

  doc39p trungkiendt9 24-04-2011 185 101   Download

 • Multi-Access: Kĩ thuật cho phép nhiều cặp thu– phát có thể chia sẻ một kênh vật lí chung. VD: MS truy cập BTS, trạm mặt đất truy cập vệ tinh… Các kĩ thuật ĐTC cơ bản: FDMA: Đa truy nhập phân chia theo tần số, TDMA: Đa truy nhập phân chia theo thời gian, CDMA: Đa truy nhập phân chia theo mã.

  ppt8p duongbao_12i 01-12-2010 725 245   Download

 • This book focuses on issues related to multiple access for cellular mobile communications, with a specific interest in access arbitration through multiple access protocols situated at the lower sub-layer of the second OSI layer, namely the medium access control (MAC) layer. In this chapter, first an introduction to cellular mobile communication systems is provided.

  pdf478p taurus23 02-08-2012 43 14   Download

 • Là các hệ thống số sử dụng TDMA. Được bắt đầu ở Châu Âu năm 1982.Năm 1984: Pháp và Đức là 2 nước đầu tiên ký vào bản đồng ý phát triển GSM. Năm 1986: Băng tần 900 MHZ được đề nghị sử dụng cho. GSM và được chấp nhận bởi Hội đồng Viễn thông Châu Âu.

  ppt44p until_you9x 12-10-2013 53 13   Download

 • MULTIPLE ACCESS IN CELLULAR COMMUNICATION SYSTEMS To examine the problem of multiple access in cellular communications, first the relevant OSI layers need to be identified, which is not necessarily straightforward. A split into basic multiple access schemes such as CDMA, TDMA, and FDMA, associated with the physical layer, and multiple access protocols, situated at the medium access control layer, is adopted here. After a discussion of basic multiple access schemes, approaches chosen for medium access control in 2G cellular communication systems are briefly reviewed....

  pdf49p huggoo 20-08-2010 44 12   Download

 • MULTIDIMENSIONAL PRMA The PRMA protocol extended for operation on a hybrid CDMA/TDMA air interface is defined in the following. This extended version of PRMA is referred to as multidimensional PRMA or MD PRMA. First, the basic protocol suitable for frequency-division duplexing is described. Then, the implications of different approaches to time-division duplexing on the protocol operation will be discussed. Finally, the two investigated approaches to access control, namely load-based access control and backlog-based access control, will be introduced....

  pdf21p huggoo 20-08-2010 55 12   Download

 • CDMA2000 1xEV-DO (Evolution-Data Optimized), thường viết tắt là EV-DO hoặc EV, là một tiêu chuẩn viễn thông không dây truyền tải dữ liệu thông qua các tín hiệu vô tuyến, thông thường để truy cập Internet băng thông rộng. Nó sử dụng kỹ thuật ghép kênh trong đó có mã truy cập phân chia nhiều (CDMA) cũng như thời gian truy cập phân chia nhiều (TDMA) để tối đa hóa thông qua cả hai người dùng cá nhân và hệ thống thông lượng tổng thể ...

  pdf38p tengteng17 03-01-2012 35 12   Download

 • The field of wireless radio communications is a young one, dating back only 100 years or so. In many ways, wireless communications is still in its stages of early development, its “primitive stage”. Thus, at this time, it can be expected that new discoveries and advances in technology will change and, perhaps, radically transform communication theory.

  pdf215p taurus23 02-08-2012 30 10   Download

 • Mạng thông tin di động có những ưu điểm mà mạng có dây không có được như: tính lưu động, những nơi có địa hình phức tạp, trong không gian..v..v. Vì vậy con người không ngừng nghiên cứu để cải tiến mạng di động từng ngày, từ mạng 2G lên 2,5G; 3G; 4G; xây dựng các mô hình mạng WIFI, WIMAX.

  doc96p thaytendoiho 22-08-2013 180 117   Download

 • Câu 1: Tổng đài BSC trong mạng GSM có chức năng quản lý: a. Vô tuyến b. Mạng lõi c. Tính cước d. Quản lý thuê bao Câu 2: Đơn vị vùng phục vụ nhỏ nhất trong mạng GSM: a. LAC b. BSC c. Cell d. MSC Câu 3: Chuẩn GSM sử dụng phương pháp đa truy cập: (b) a. Đa truy cập phân chia theo mã CDMA b. Đa truy cập phân chia theo thời gian và tần số (TDMA và FDMA) c. Đa truy cập phân chia theo tần số FDMA d. Đa truy cập phân chia theo...

  pdf15p phanconglai 13-10-2012 221 89   Download

 • Điều chế và đa truy cập - tín hiệu analog - tín hiệu số băng gốc - điều chế số FSK , PSK , điều chế lại - các phương pháp đa truy cập FDMA , TDMA , CDMA

  pdf12p khinhkha 22-07-2010 136 56   Download

 • The Data-over-Cable Service Interface Specification (DOCSIS)is an international standard developed by CableLabs, a non-profit research and development consortium for cable-related technologies. • DOCSIS specifies the OSI Layer 1 and Layer 2 requirements: Physical layer-For data signals that the cable operator can use, DOCSIS specifies the channel widths (bandwidths of each channel) as 200 kHz, 400 kHz, 800 kHz, 1.6 MHz, 3.2 MHz, and 6.4 MHz. DOCSIS also specifies modulation techniques (the way to use the RF signal to convey digital data).

  pdf47p mrdvad11 12-03-2013 96 52   Download

 • Kỹ thuật đa truy nhập được sử dụng trong công nghệ GSM là ______ a) FDMA / TDMA b) CDMA c) OFDMA d) PDMA Các loại công nghệ truy cập có thể tăng cường tuổi thọ pin được? a) FDMA b) CDMA c) FDMA / TDMA d) Tất cả đều đúng Các loại truy cập được sử dụng trong hệ thống đài phát thanh băng hẹp tương tự. a) FDMA / TDMA b) FDMA c) CDMA d) Tất cả đều đúng

  pdf26p vanmanh1008 24-06-2013 142 37   Download

 • Chuẩn TD-CDMA, viết tắt từ Time-division-CDMA, trước đây gọi là UTRA FDD, là một chuẩn dựa trên kỹ thuật song công phân chia theo thời gian (Time-division duplex). Đây là một chuẩn thương mại áp dụng hỗn hợp của TDMA và CDMA nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn cho truyền thông đa phương tiện trong cả truyền dữ liệu lẫn âm thanh, hình ảnh.

  pdf2p yalecool 21-01-2011 65 23   Download

 • Multiple-Access Techniques Three commonly used techniques for accommodating multiple users in wireless communications are frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), and code division multiple access (CDMA). Frequency division multiple access and TDMA are old technologies and have been used for quite a while. Code division multiple access is the emerging technology for many new cellular phone systems. This chapter will brie¯y discuss these techniques.

  pdf10p vaseline 30-08-2010 53 17   Download

 • The near future will witness the universal deployment of the third-generation mobile access networks that are expected to revolutionise the world of telecommunications. In addition to conventional voice communication services provided by the second-generation GSM networks, the third-generation mobile networks will support a greatly enhanced range of services due to the higher throughput made available by embracing a number of new access technologies. These include TDMA and a variety of CDMA radio access families such as the direct sequence Wideband-CDMA (WCDMA) and multi-carrier CDMA....

  pdf38p doroxon 16-08-2010 50 13   Download

 • US Regulatory Status in the 1990s During the first part of the 1990s, the regulatory climate in the US cellular environment was fashioned by the components of the time. The migration from analogue to digital was underway. The TDMA/FDMA debate had finished and a decision had been made (with TDMA winning) and the TDMA/CDMA public relations wars were in full swing. CDMA was thought by some to be the saviour of the world, capacity wise, and others were firmly committed to TDMA and some even to enhancements of TDMA. A new US President took office in 1993 and one of...

  pdf10p huggoo 20-08-2010 47 9   Download

 • CDMA network design 9.1 BASIC SYSTEM DESIGN PHILOSOPHY In Code Division Multiple Access (CDMA) systems, the capacity increase is based on how much interference the desired signal can tolerate. Prior to despreading, the signal level of a desired signal is always below the interference level. All the users have to share the same radio channel. If one user takes more power than needed, then the others will suffer and the system capacity will be reduced. In analog and TDMA systems, the most important key element is the carrier to interference ratio (C/I ).

  pdf23p khinhkha 30-07-2010 48 6   Download

 • The focus of interest is the multiple access technology that will be employed in Wireless Local Loop (WLL) systems, here referred to as Fixed Wireless Access (FWA) networks. The discussion of whether to employ Code Division Multiple Access (CDMA) or Time Division Multiple Access (TDMA) has gone on for a long time with no result to be expected in the near future. In this chapter, a capacity comparison for FWA based on two access technologies is performed. The TDMA system is analysed with the help of a simulator in chapter by S. V. Krishnamurthy et al. [8]....

  pdf21p tienvovan 18-09-2010 37 3   Download

 • Time Division Multiple Access (TDMA) is the most prevalent wireless access system to date GSM, ANSI-136, EDGE, DECT, PHS, Tetra. Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) became commercial only in the mid 90’s IS-95 (A,B, HDR,1x,3x,...), cdma-2000 (3GPP2), W-CDMA (3GPP)

  ppt81p nhq_khtn 07-11-2013 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản