Chấp thuận đăng ký nhượng quyền

Xem 1-6 trên 6 kết quả Chấp thuận đăng ký nhượng quyền
 • Tài liệu tham khảo thủ tục Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

  pdf4p giomuaxuantoi 14-05-2010 75 24   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài

  pdf5p xedapcam 07-05-2010 56 12   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước

  pdf4p xedapcam 07-05-2010 69 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền trong nước

  pdf4p xedapcam 07-05-2010 54 3   Download

 • Cơ quan đăng ký: Bộ Thương mại: Đăng ký hoạt động nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam; và ngược lại.

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 33 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

  pdf5p yy_caily 27-12-2010 31 2   Download

Đồng bộ tài khoản