» 

Chất Thải Rắn

 • Luận văn : Tổng luận về công nghệ xử lý chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam

  Tổng luận về công nghệ xử lý chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam, tài liệu cung cấp thông tin cho việc lựa chọn phương pháp xử lý chất thải rắn phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương

  doc 51p hoa_mtb 09-10-2009 1969 1150

 • TẬP BÀI GIẢNG "QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI"

  Chất thải rắn (CTR) được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ khi không còn hữu dụng hay khi không muốn dùng nữa. Thuật ngữ chất thải rắn được sử dụng trong tài liệu này là bao hàm tất cả các chất rắn hỗn hợp thải ra từ cộng đồng dân cư đô thị cũng như các chất thải rắn đặc thù...

  pdf 112p mamila 18-08-2010 1931 900

 • Luận văn : Quản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp

  Luận văn đề cập đến hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp và phương pháp xử lý chung hiệu quả và triệt để chất rắn nguy hại bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân.

  doc 31p thanhduoc208 08-11-2010 584 382

 • NHỮNG CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

  Trong lĩnh vực quản lý môi trường (QLMT) nói chung và quản lý chất thải rắn (QLCTR) nói riêng, một hệ thống các công cụ được sử dụng nhằm đem đến hiệu quả về bảo vệ môi trường cao nhất; bao gồm các công cụ quản lý mang tính kỹ thuật và các công cụ quản lý hành chính…

  doc 9p zhuge_liang0 21-06-2010 559 338

 • Chương 5: Công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị

  Tài liệu tham khảo về công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị

  pdf 31p anhktat2 17-05-2010 429 328

 • Tập bài giảng: Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - ThS, NCS Võ Đình Long, ThS Nguyễn Văn Sơn

  Chất thải rắn có từ khi con người có mặt trên trái đất. con người và động vật đã khai thác và sử dụng các nguồntài nguyên trên trái đất để phục vụ cho đời sống của mình và thải ra các chất thải rắn. Khi ấy, sự thải bỏ các chất thải từ hoạt động của con gnười không gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường trầm trọng bởi vì mật độ dân cư còn thấp.

  pdf 112p vuminhduong_88 04-08-2010 547 318

 • QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

  Tham khảo sách 'quản lý chất thải rắn', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 88p tuantnmtth 17-11-2010 628 296

 • Chương 6: Bãi chôn lấp chất thải rắn

  Tài liệu tham khảo về bãi chôn lấp chất thải rắn

  pdf 39p anhktat2 17-05-2010 514 294

 • Chương 3: Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh

  Tài liệu tham khảo về giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh

  pdf 19p anhktat2 17-05-2010 474 277

 • Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tài liệu tham khảo về môi trường chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

  pdf 0p greenwit 05-06-2010 491 258

 • Chương 19: Thực tiễn quản lý chất thải rắn y tế ở Việt Nam

  Tài liệu tham khảo về thực tiễn quản lý chất thải rắn y tế ở Việt Nam

  pdf 20p anhktat2 17-05-2010 445 257

 • Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp

  Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại Sự thiếu đồng bộ trong quản lý cộng với sự gia tăng nhanh chóng của chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) và chất thải nguy hại (CTNH) ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) đã và đang gây nên những ảnh hưởng xấu tới môi trường. Bài viết dưới đây giới thiệu một số giải pháp công nghệ xử lý chất thải để...

  pdf 5p heoxinhkute12 23-03-2011 379 227

 • Báo cáo thực tập : Quản lý chất thải rắn

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập : quản lý chất thải rắn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 37p boygialai88 22-04-2011 543 222

 • Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn

  Công nghệ xử lý tái chế nilon phế thải thành dầu đốt công nghiệp áp dụng phương pháp nhiệt phân có điều kiện để tái tạo thành phần khó phân hủy như hỗn hợp phế thải dẻo, cao su... có trong chất thải rắn sinh hoạt tạo thành nguồn nhiên liệu đốt (dầu PO).Việc tận thu thành phần khó phân hủy trong chất thải rắn mang nhiều ý nghĩa, góp phần giảm thiểu việc chôn lấp, giảm thiểu...

  pdf 240p ktct_1669 03-05-2012 313 217

 • Quản lý và xử lý chất thải rắn - Chương 1

  KHÁI NIỆM VỀ CHẤT THẢI RẮN 1.1 Định Nghĩa Chất Thải Rắn Chất thải rắn được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn được thải bỏ khi không còn hữu dụng hay không muốn dùng nữa. Thuật ngữ chất thải rắn được sử dụng trong tài liệu này là bao hàm tất cả các vật chất rắn không đồng nhất thải ra từ...

  pdf 14p xuongrong_battien 25-10-2011 491 213

 • Quản lý và xử lý chất thải rắn - Chương 2

  NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CHẤT THẢI RẮN 2.1 Nguồn Gốc Chất Thải Rắn Nguồn gốc phát sinh, thành phần và tốc độ phát sinh của chất thải rắn là các cơ sở quan trọng để thiết kế, lựa chọn công nghệ xử lý và đề xuất các chương trình quản lý chất thải rắn thích hợp. Có nhiều cách phân loại nguồn gốc phát sinh chất thải rắn khác nhau nhưng phân loại...

  pdf 32p xuongrong_battien 25-10-2011 411 213

 • T Ậ P BÀI GIẢNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

  Chất thải rắn (CTR) được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh do các hoạt động của con người và động vật tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ khi không còn hữu dụng hay khi không muốn dùng nữa.

  doc 160p weyou_1209 23-04-2011 354 201

 • QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - CHƯƠNG 2

  NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 2.1. ĐỊNH NGHĨA CHẤT THẢI RẮN: Theo quan niệm chung: Chất thải rắn là toàn bộ các loại vật chất được con người loại bỏ trong các hoạt động kinh tế - xã hội của mình (bao gồm các hoạt động sản xuất, các hoạt động sống và duy trì sự tồn tại của cộng đồng v.v…). Trong đó quan trọng nhất là các loại chất thải sinh ra từ các hoạt...

  pdf 19p suatuoiconbo 26-07-2011 388 178

 • Quản lý và xử lý chất thải rắn - Chương 5

  CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 5.1 Xử Lý Chất Thải Rắn Bằng Phương Pháp Cơ Học 5.1.1 Giảm kích thước Giảm kích thước được sử dụng nhằm mục đích là làm giảm kích thước của các loại vật liệu trong rác thải đô thị. Các vật liệu được làm giảm kích thước có thể sử dụng trực tiếp như làlớp che phủ trên mặt đất hay là sử dụng làm phân compost hoặc một phần...

  pdf 10p xuongrong_battien 25-10-2011 327 172

 • Luận văn: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  Nội dung của luận văn phân tích tình trạng hệ thống quản lý chất thải rắn ở tỉnh thành phố Tuy Hòa và đề xuất thực hiện các giải pháp thu gom, phân loại và xử lý CTR tại Thành phố Tuy Hòa.

  pdf 121p peheo_3 19-08-2012 329 167

 • + Xem thêm 956 Chất Thải Rắn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản