Chất vấn

Xem 1-20 trên 27298 kết quả Chất vấn
 • Quyền chất vấn là một trong những quyền quan trọng và cơ bản của các đại biểu Quốc hội được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong các khóa Quốc hội gần đây, các phiên chất vấn của Quốc hội đã được phát thanh, truyền hình trực tiếp và nhận được sự quan tâm sâu sắc của đông đảo nhân dân cả nước, các phương tiện thông tin đại chúng.

  pdf70p manutd1907 09-04-2013 29 6   Download

 • Chất vấn nghị viện là phương pháp mà các Nghị sĩ có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin hoặc thúc giục hành động. Thông qua chất vấn các Nghị sĩ buộc các thành viên Chính phủ phải giải thích và biện hộ cho các quyết định về chính sách và hành động của các lĩnh vực mà họ phụ trách. Chất vấn nghị viện có vai trò quan trọng trong Hạ viện Anh, cho phép các Hạ nghị sĩ đánh giá năng lực của các thành viên Chính phủ thông qua hai hình thức chất vấn là...

  pdf8p dontetvui 20-01-2013 30 6   Download

 • Thời gian vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vị bộ trưởng, trưởng các ban ngành tại các phiên họp của mình. Có thể nói, đối với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, việc tổ chức các phiên chất vấn tại UBTVQH là một trong những dấu ấn rõ nhất trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

  pdf70p motorola_12 01-06-2013 20 5   Download

 • PHIẾU CHẤT VẤN Kính gửi: Bộ Chính trị - Họ và tên: - Chức vụ: - Cơ quan Xin gửi Bộ Chính trị ý kiến chất vấn của tôi đối với tổ chức, cá nhân như sau: 1. Đối với tổ chức: - Tên tổ chức được chất vấn: - Nội dung chất vấn: 2. Đối với cá nhân: - Tên cá nhân được chất vấn: - Nội dung chất vấn:

  pdf1p tuanloc_do 06-12-2012 94 2   Download

 • Bài giảng Kinh nghiệm của ĐBQH trong hoạt động giám sát và chất vấn của Đào Xuân Nay trình bày quan niệm về giám sát; vấn đề ưu tiên cần giám sát, đối tượng, hình thức giám sát; vai trò cá nhân đại biểu Quốc hội trong giám sát; thu nhập thông tin phục vụ hoạt động giám sát.

  ppt18p cocacola_02 25-09-2015 15 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Kỹ năng lựa chọn vấn đề chất vấn và việc chuẩn bị nội dung để chất vấn của TS. Vũ Đức Khiển.

  ppt23p cocacola_02 25-09-2015 12 3   Download

 • Bài giảng Từ giám sát thực tế đến chất vấn trên nghị trường do GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết thực hiện bao gồm những nội dung về khái niệm chất vấn; chủ thể và đối tượng của hoạt động chất vấn; các hình thức chất vấn; nội dung chất vấn; thu thập thông tin qua giám sát thực tế để thực hiện quyền chất vấn; thực hiện hoạt động chất vấn; hoạt động sau chất vấn.

  ppt16p cocacola_02 25-09-2015 14 2   Download

 • Bài giảng Chất vấn - Kỹ năng nêu vấn đề bao gồm những nội dung tổng quan về chất vấn; những khó khăn trong chất vấn; nhận thức về chất vấn; những câu hỏi thường được đưa ra trong quá trình chất vấn;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt11p cocacola_02 25-09-2015 13 3   Download

 • Bài giảng Tổng quan về chất vấn tại nghị trường - Kỹ năng chất vấn của ĐBDC bao gồm những nội dung về nguyên nhân đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân chất vấn; các văn bản pháp lý về quyền chất vấn của đại biểu dân cử; mục đích của hoạt động chất vấn; đặc điểm của câu hỏi chất vấn, truy vấn; mối tương quan của hoạt động chất vấn và trách nhiệm chính trị; hệ quả của hoạt động chất vấn; quy trình, thủ tục của hoạt độn...

  ppt25p cocacola_02 25-09-2015 14 6   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo của chính phủ phục vụ chất vấn của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết giới thiệu tới các bạn về các báo cáo của chính phủ; phân tích báo cáo; trao đổi ý kiến trước khi chất vấn; chọn vấn đề chất vấn; đặt câu hỏi và tranh luận; thảo luận, thực hành.

  ppt23p cocacola_02 25-09-2015 25 4   Download

 • Nghị luận về một vấn đề xã hội đã từng được đề cập đến trong chương trính cải cách giáo dục song chưa được chú trọng, thời lượng dành cho phần học này chỉ có 2 tiết, giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng chưa chú ý hướng dẫn học sinh kỹ năng làm kiểu bài này. Bài SKKn với đề tài Tạo chất văn cho bài văn nghị luận xã hội, mời quý vị tham khảo.

  pdf29p somido123 26-02-2014 171 71   Download

 • Cuốn sách "Văn hóa và nếp sống Hà Nhì - Lô Lô" giới thiệu văn hóa và phong tục tập quán của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì - Lô Lô. Sách gồm 2 phần, phần 1 ngay sau đây giới thiệu tới người đọc về các dân tộc thuộc nhóm Hà Nhì - Lô Lô, nếp sống văn hóa (văn hóa vật chất, văn hóa xã hội). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf124p doinhugiobay_07 19-12-2015 38 15   Download

 • Bài giảng Giới thiệu Nội quy kỳ họp Quốc hội: Quy trình thủ tục tiến hành công tác tổ chức nhân sự tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII giới thiệu tới các bạn 7 chương của nội quy kỳ họp Quốc hội bao gồm những Quy định chung; chuẩn bị kỳ họp Quốc hội; phiên họp, cuộc họp tại kỳ họp Quốc hội; quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự; xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết; chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thảo luận các bá...

  ppt28p cocacola_02 25-09-2015 21 3   Download

 • Bài giảng Một số vấn đề lý luận về tranh luận ở Quốc hội do GS.TS. Trần Ngọc Đường thực hiện giúp các bạn hiểu được những nội dung về mục đích, khái niệm, quy tắc tranh luận; những phẩm chất văn hoá trong tranh luận; những kỹ năng trong tranh luận, những điều cần tránh khi tranh luận.

  ppt8p cocacola_02 25-09-2015 20 5   Download

 • Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam gồm 2 chương, trình bày với bạn đọc tổng quan về văn hóa Việt Nam, đặc trưng văn hóa Việt Nam, các vùng văn hóa Việt Nam và một số lĩnh vực văn hóa như: văn hóa tinh thần, văn hóa vật chất, văn hóa tổ chức - quản lý, văn hóa giao tiếp và ứng xử, văn hóa tái sản xuất sinh học và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  pdf54p cuulong24 29-06-2010 3283 1046   Download

 • Sự tiếp xúc giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại, đặc biệt là với văn hóa phương Tây đã diễn ra mạnh mẽ vào những thập niên đầu thế kỉ XX, trong điều kiện thực dân Pháp xâm lược thống trị và khai thác thuộc địa Việt Nam. Do đó, nhân dân ta tuỳ nơi tuỳ lúc có thể tiếp nhận hoặc chống đối. Nhưng cuối cùng là sự lựa chọn những tinh hoa văn hóa nhân loại rồi cải biến cho phù hợp với tâm thức và mỹ cảm văn hóa của người Việt Nam.

  pdf14p hongdiep 12-06-2009 2283 613   Download

 • Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hóa - xã hội và hoạt động du lịch đang được phát triển một cách mạnh mẽ, trở thành một ngành kinh tế quan trọng ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt ở những nước phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân đã đạt tới mức cao thì nhu cầu đi du lịch là không thể thiếu được....

  pdf125p huyhoang 04-08-2009 832 360   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p khuong_tu_nha 19-10-2009 1036 398   Download

 • Cùng với nền kinh tế đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam thì đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của con người cũng ngày một được nâng cao. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển ngành kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó có ngành kinh doanh sản phẩm dịch vụ lưu trú.

  doc27p spring_0990 20-11-2010 472 216   Download

 • Tổ chức tự nó có một chất lượng không thể quan sát được - một phong cách, một tính cách, một cách thức nhất định nào đó trong việc giải quyết vấn đề - điều này có thể mạnh mẽ và mãnh liệt hơn rất nhiều so với những mệnh lệnh của bất kì cá nhân nào hoặc bất kì một hệ thống chính thức nào. Để hiểu linh hồn của một tổ chức đòi hỏi chúng ta phải đi sâu, vượt qua cac cấu trúc, nguyên tắc của tổ chức, các rào cản để tới...

  ppt41p nhanpqkg 11-09-2011 531 206   Download

Đồng bộ tài khoản